settings icon
share icon
Otázka

Čo je kresťanstvo a čomu veria kresťania?

Odpoveď


1 Korintským 15:1-4 hovorí: „Pripomínam vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, aj zotrvávate v ňom, aj spasenia dochádzate z neho, keď ho zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, leda ste nadarmo uverili. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa Písem.”

To je kresťanská viera v kocke. Kresťanstvo je spomedzi ostatných náboženstiev jedinečné, lebo kladie dôraz na vzťah a nie až tak na náboženské úkony. Namiesto dodržiavania zoznamu vecí, ktoré „musíš a nesmieš”, je cieľom kresťanstva pestovať blízky vzťah s Bohom Otcom. Tento vzťah je možný na základe diela Ježiša Krista a pôsobenia Svätého Ducha v živote kresťana.

Kresťania veria, že Biblia je neomylné Božie Slovo a jej učenie je najvyššou autoritou (2 Timoteovi 3:16, 2 Petra 1:20-21). Kresťania veria v jediného Boha, ktorý existuje v troch osobách: Otec, Syn (Ježiš Kristus), a Svätý Duch.

Kresťania veria, že človek bol stvorený konkrétne pre vzťah s Bohom, ale hriech všetkých ľudí od Boha oddelil (Rímskym 5:12, Rímskym 3:23). Kresťanstvo učí, že Ježiš Kristus, dokonalý Boh a zároveň dokonalý človek, bol fyzicky na tejto zemi (Filipským 2:6-11) a zomrel na kríži. Kresťania veria, že po smrti na kríži bol Kristus pochovaný a potom vstal z mŕtvych. Teraz sedí po pravici Boha Otca a oroduje za všetkých veriacich (Židom 7:25). Kresťanstvo hlása, že Ježišova smrť na kríži stačila na to, aby bol splatený dlh za hriechy celého ľudstva, a že touto smrťou bol znovu obnovený vzťah medzi Bohom a človekom (Židom 9:11-14, Židom 10:10, Rímskym 6:23, Rímskym 5:8).

Aby sme boli spasení, musíme jednoducho úprimne uveriť v Kristovo dielo dokonané na kríži. Ak niekto verí, že Kristus zomrel namiesto neho, zaplatil cenu za jeho hriechy a potom vstal z mŕtvych, bude spasený. Nikto nemôže urobiť nič, čím by si sám získal spasenie. Nikto nemôže byť „dostatočne dobrý” na to, aby sám obstál pred Bohom, pretože všetci sme hriešni (Izaiáš 64:6-7, Izaiáš 53:6). Už viac nemusíme robiť nič, pretože Kristus dokonal celé dielo! Keď bol na kríži, povedal: „Je dokonané” (Ján 19:30).

Tak, ako už nie sú potrebné žiadne skutky na to, aby človek získal spasenie, keď už raz uveril Kristovmu dielu na kríži, tak už nikto nemôže urobiť nič, čím by svoje spasenie stratil. Pamätaj, že dielo bolo vykonané a dokonané Kristom! Spasenie nijako nezávisí od toho, kto ho prijíma! Ján 10:27-29 hovorí: „Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám a oni nasledujú mňa. Ja im dávam večný život a nezahynú naveky a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal Otec, je väčšie ako všetko a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky.”

Niektorí si môžu pomyslieť: „To je super - keď už som raz spasený, môžem si robiť čo chcem a spasenie aj tak nestratím!” Spasenie však neznamená voľnosť jednať tak, ako sa mi zapáči. Spasenie znamená byť oslobodený z otroctva starej hriešnej prirodzenosti a stať sa slobodným pre vzťah s Bohom. Pokiaľ veriaci žijú tu na zemi vo svojom hriešnom tele, zápas s pokušením hriechu bude stále prebiehať. Život v hriechu bráni vzťahu, ktorý Boh chce mať s človekom, a pokiaľ človek ako veriaci žije v hriechu, nemôže sa skutočne tešiť zo vzťahu, ktorý s ním Boh chce mať. Kresťania však môžu v zápase s hriechom dosiahnuť víťazstvo tým, že budú skúmať a uplatňovať Božie Slovo (Bibliu) vo svojich životoch, podriadia sa vplyvu Svätého Ducha v každodenných udalostiach svojho života a teda poslušnosťou Duchu budú poslúchať Božie Slovo.

Kým teda mnohé náboženské systémy vyžadujú, aby človek určité veci robil a určité veci nerobil, kresťanstvo je o vzťahu s Bohom. Kresťanstvo znamená veriť, že Kristus zomrel na kríži, aby zaplatil za tvoj vlastný hriech a vstal z mŕtvych. Tvoj dlh za hriech je splatený a ty môžeš mať spoločenstvo s Bohom. Môžeš víťaziť nad svojou hriešnou prirodzenosťou a kráčať v spoločenstve a poslušnosti Bohu. Toto je pravé biblické kresťanstvo.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je kresťanstvo a čomu veria kresťania?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries