settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o kresťanských otcoch?

Odpoveď


Najväčším prikázaním v Biblii je toto: „Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou silou.“ (Deuteronomium 6:5). Ak sa pozrieme späť do druhého verša, tak čítame „na to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si po všetky dni svojho života zachovával všetky Jeho ustanovenia a Jeho príkazy, ktoré ti dávam, a to ty i tvoj syn i vnuk, a aby si dlho žil.“ Po Deuteronomium 6:5 čítame „Slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú v tvojom srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš kráčať cestou, či budeš líhať alebo vstávať.“ (verše 6-7).

História Izraela nám poodhaľuje to, že otec sa mal snažiť najmä o to, aby napomínal svoje deti v cestách a slovách Pána, pre ich vlastné dobro a vývoj. Otec, ktorý bol poslušný prikázaniam Písma robil presne to. To nás privádza ju Prísloviam 22:6, „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.“ „Vychovávať“ tu naznačuje prvé poučenie, ktoré dávajú dieťaťu jeho otec a matka, napríklad jeho ranné učenie. Vychovávanie je navrhnuté tak, aby bolo dieťaťu jasné, pre aký spôsob života bolo stvorené. Je veľmi dôležité, aby sme práve takto začali so skorým vzdelávaním dieťaťa.

Efezským 6:4 je zhrnutím napomenutí otcom, ktoré sú to zapísané v oboch, pozitívnych i negatívnych spôsoboch. „A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich s prísnosťou a napomínaním podľa Pána.“ Negatívnou časťou tohto verša naznačuje, že otec by nemal vychovávať svoje deti negatívne a to tým, že výchova bude prísna, nespravodlivá, zaujatá alebo otec bude nerozumne užívať autoritu. Nevľúdne a nerozumné vedenie poslúži jedine k tomu, že bude podporovať zlo v jeho srdci. Slovo „dráždiť“ znamená „iritovať, hnevať, ísť proti srsti alebo provokovať“. To sa stáva vďaka nesprávnemu duchu a nesprávnym metódam – krutosť, nezmyselnosť, striktnosť, tvrdosť, krutým požiadavkám, nepotrebným obmedzeniam a sebeckým naliehaním na základe diktátorskej autority. Takéto dráždenie prinesie nepriateľské reakcie, útlm citov u dieťaťa, obmedzí ich túžbu po svätosti a spôsobí, že sa budú cítiť tak, že je pre ne úplne nemožné páčiť sa svojim rodičom. Múdry rodič sa snaží o to, aby urobil poslušnosť niečím, čo je žiadúce a dosiahnuteľné láskou a jemnosťou.

Pozitívna časť Efezským 6:4 je vyjadrená v komplexnom smere – vzdelávať ich, vychovávať ich a prísnosťou a napomínaním podľa Pána v nich vyvinúť správne správanie. To je celý proces učenia a výchovy. Slovo „napomínanie“ nesie v sebe myšlienku pripomínania dieťaťu jeho chyby (konštruktívne) a povinnosti (zodpovednosti).

Kresťanský otec je skutočne nástrojom v Božej ruke . Celý proces napomínania a výchovy musí byť taký, ktorý Boh prikazuje a ktorý On vedie, aby tak Jeho autorita bola neustále v priamom kontakte s mysľou, srdcom a svedomím dieťaťa. Kresťanský otec by sa nemal nikdy prezentovať ako konečná autorita, ktorá určuje čo je pravda a povinnosť. Iba vďaka tomu, že Boh je učiteľom a vládcom, ktorého autoritou sa všetko robí, je možné, aby ciele učenia boli čo najlepšie dosiahnuté.

Martin Luther povedal, „Vedľa palice maj jablko, aby si ho dal dieťaťu, keď robí správne.“ Výchova sa musí diať s ostražitou pozornosťou a neustály tréning s mnohými modlitbami. V jadre „napomínania“ je potrestanie, výchova a ponaučenie v Božom Slove, ktoré dáva obe, pokarhanie i povzbudenie. Napomenutie pochádza od Pána, je naučené v škole kresťanskej skúsenosti a je vykonávané rodičmi – hlavne otcom, ale tak isto, pod jeho vedením, aj matkou. Kresťanská výchova je potrebná na to, aby umožnila deťom rásť v úcte k Bohu, s rešpektom voči rodičovskej autorite, poznaním kresťanských noriem a zvykoch sebakontroly.

„Každé písmo, vdýchnuté od Boha, (je) aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobný na všetko dobré.“ (2 Timoteovi 3:16-17). Prvou zodpovednosťou otca je oboznámiť svoje deti s Písmom. Spôsoby a metódy, ktoré otcovia použijú sa budú líšiť. Ak je otec v úlohe modelovania verný, tak to, čo sa deti naučia o Bohu ich postaví do dobrej pozície počas ich pozemských životoch bez rozdielu toho, čo budú robiť, alebo kam pôjdu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o kresťanských otcoch?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries