settings icon
share icon
Otázka

Čo by malo byť iné v kresťanskom manželstve?

Odpoveď


Hlavným rozdielom medzi kresťanským a nekresťanským manželstvom je, že stredobodom manželstva je Kristus. Keď sú dvaja ľudia zjednotení v Kristovi, ich cieľom je rásť v podobnosti s Kristom počas celého života manželstva. Nekresťania môžu mať pre svoje manželstvo mnoho cieľov, ale podobnosť s Kristom medzi ne nepatrí. To neznamená, že všetci kresťania, keď uzavrú manželstvo, začnú okamžite pracovať na tomto cieli. Mnohí mladí kresťania si vlastne ani neuvedomujú, že je to cieľ, ale prítomnosť Ducha Svätého v každom z nich s nimi pracuje a dozrieva v tak, že cieľ podoby s Kristom je im čoraz jasnejší. Keď si obaja partneri stanovia za svoj individuálny cieľ pripodobniť sa Kristovi, začne sa formovať silné, živé kresťanské manželstvo.

Kresťanské manželstvo sa začína pochopením, že Biblia jasne opisuje úlohy manžela a manželky – nachádzajú sa predovšetkým v 5. kapitole Listu Efezanom - a záväzok tieto úlohy plniť. Manžel má prevziať vedúcu úlohu v domácnosti (Efezanom 5:23-26). Toto vedenie by nemalo byť diktátorské alebo povýšenecké voči manželke, ale malo by byť v súlade s príkladom Krista, ktorý vedie cirkev. Kristus miloval cirkev (svoj ľud) so súcitom, milosrdenstvom, odpustením, úctou a nesebeckosťou. Rovnakým spôsobom majú manželia milovať svoje manželky.

Manželky sa majú podriaďovať svojim mužom „ako Pánovi“ (Efezanom 5:22), nie preto, že by mu mali byť poddané, ale preto, že manžel aj manželka „navzájom sa podriaďujte v bázni pred Kristom“ (Efezanom 5:21) a preto, že v domácnosti má existovať štruktúra autority, na čele ktorej stojí Kristus (Efezanom 5:23-24). Úcta je kľúčovým prvkom túžby podriadiť sa; manželky musia rešpektovať svojich manželov tak, ako manželia majú milovať svoje manželky (Efezanom 5:33). Vzájomná láska, úcta a podriadenosť sú základným kameňom kresťanského manželstva. Postavení na týchto troch princípoch budú manžel aj manželka rásť v podobnosti Kristovi a budú rásť spoločne, nie oddelene, pritom, ako každý z nich dozrieva v zbožnosti.

Ďalšou kľúčovou zložkou kresťanského manželstva je pokora, ako je opísaná v Liste Filipanom 2:3-4. Princíp pokory uvedený v týchto veršoch je pre silné kresťanské manželstvo kľúčový. Manžel aj manželka musia brať do úvahy potreby svojho partnera pred svojimi vlastnými, čo si vyžaduje nesebeckosť, ktorá je možná len vďaka moci Ducha Svätého, ktorý v nich prebýva. Pokora a nesebeckosť nie sú pre padlú ľudskú náturu prirodzené. Sú to vlastnosti, ktoré v nás môže vyvolať, rozvíjať a zdokonaľovať iba Boží Duch. Preto silné kresťanské manželstvá charakterizujú duchovné disciplíny - štúdium Biblie, pamätanie si Písma, modlitba a rozjímanie o Božích veciach. Keď obaja partneri praktizujú tieto disciplíny, každý z nich sa posilňuje a dozrieva, čo prirodzene posilňuje a dozrieva aj manželstvo.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo by malo byť iné v kresťanskom manželstve?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries