settings icon
share icon
Otázka

Čo je kresťanská etika?

Odpoveď


Zhrnutie kresťanskej etiky je v liste Kološanom 3:1-6: „Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď sa zjaví Kristus, život náš, vtedy aj vy zjavíte sa s Ním v sláve. Mŕtvite teda zemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modloslužba. Pre tieto veci prichádza hnev Boží.“

Biblia nám dáva dôkladnejšie inštrukcie, ako máme žiť, než len samotný zoznam, čo smieme a čo nesmieme robiť. Biblia je všetko, čo potrebujeme, aby sme vedeli, ako máme žiť kresťanský život. Avšak nezahŕňa každú životnú situáciu, v ktorej sa ocitneme. Ako je potom dostatočná pre všetky etické dilemy, ktorým čelíme? Tu vstupuje kresťanská etika.

Veda opisuje etiku ako „súhrn morálnych princípov, učenie o moralite“. Z toho vyplýva, že kresťanskou etikou sú princípy odvodené z kresťanskej viery, podľa ktorých sa správame. Keďže Božie slovo nezahŕňa všetky životné situácie, v ktorých sa môžeme ocitnúť, princípy Božieho slova nám dávajú štandardy, ktoré určujú, ako sa máme správať v situáciach, v ktorých nemáme presné inštrukcie.

Napríklad, Biblia nič nehovorí o používaní drog, ale poďla princípov, ktoré sú v Božom Slove, vieme, že je to zlé. Po prvé, Biblia nám hovorí, že telo je chrámom Ducha Svätého (1. Korinťanom 6:19-20). Vediac, čo drogy učinia z tela (poškodenie rôznych orgánov) ich používaním, ublížili by sme chrámu Ducha Svätého. To nie je preukazovanie cti Bohu. Po druhé, Bibia nám tiež hovorí, že sa máme podriaďovať vrchnostiam, ktorú sám Boh ustanovil (Rimanom 13:1). Vediac, že drógy sú ilegálne, ich používanim by sme sa nepodriaďovali vrchnostiam, ale by sme konali proti. Či to znamená, že keby drogy boli legalizované, potom by sme ich mohli používať? Nie, lebo aj ďalej by sme zlyhali na prvom princípe.

Uplatňovaním biblických princípov, kresťania môžu určiť etický smer v každej situácii. V niektorých prípadoch to bude jednoduché, ako napríklad pravidlá pre kresťanský život, ktoré sú v 3. kapitole listu Kološanom. V iných prípadoch budeme musieť trochu hlbšie kopať. Najlepšie je modliť sa nad Božím Slovom. Duch Svätý prebýva v každom veriacom a súčasťou Jeho úlohy je učiť nás, ako máme žiť: „Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.“ (Ján 14:26). „A vy ani nepotrebujete, aby vás niekto učil; veď pomazanie, ktoré ste prijali od Neho, zostáva vo vás; ale ako vás Jeho pomazanie učí o všetkom - a ono je pravdivé, a nie lož - a ako vás naučilo, v tom zostávajte!“ (1. Jánov 2:27). Takže, keď sa modlíme nad Slovom, Duch nás vedie a učí. On nám poukáže na princípy, na ktorých máme stáť v denných situáciach.

Hoci Božie Slovo nehovorí o každej situácii, v ktorej sa ocitneme, je to dostatočné pre kresťanský život. Vo väčšine prípadov môžeme vidieť, čo Biblia hovorí a jednoducho to nasledovať. V otázkach, kde Písmo nedáva konkrétne inštrukcie, musíme sa pozerať na princípy, ktoré sa môžu uplatniť v dannej situácii. Musíme sa modliť nad Jeho slovom a otvoriť sa Duchu. On nás bude učiť a viesť cez Písmo, aby sme našli princípy, na ktorých máme stáť, aby sme žili život hodný kresťana.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je kresťanská etika?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries