settings icon
share icon
Otázka

Ako by sa mal kresťan pozerať na politiku?

Odpoveď


Ak existuje niečo, čo vyvolá spontánnu diskusiu, ak nie priamu hádku, je to diskusia zahŕňajúca politiku – dokonca aj medzi veriacimi. Aký by mal byť náš postoj a naše zapojenie sa do politiky ako nasledovníkov Krista? Hovorí sa, že „náboženstvo a politika sa nemiešajú“. Ale je to naozaj pravda? Môžeme mať politické názory mimo úvah o našej kresťanskej viere? Odpoveď je nie, nemôžeme. Biblia nám dáva dve pravdy o našom postoji k politike a vláde.

Prvou pravdou je, že Božia vôľa preniká každým aspektom života. Je to Božia vôľa, ktorá má prednosť pred všetkým a všetkými (Matúš 6:33). Božie plány a zámery sú pevné a Jeho vôľa je nedotknuteľná. Čo si zaumienil, vykoná a žiadna vláda nemôže prekaziť jeho vôľu (Daniel 4:32). V skutočnosti je to Boh, kto „ustanovuje a zosadzuje kráľov“ (Daniel 2:21), pretože „Najvyšší je vládcom v kráľovstve človeka, a že ho dáva, komu len chce„ (Daniel 4:22). Jasné pochopenie tejto pravdy nám pomôže pochopiť, že politika je len metóda, ktorú Boh používa na uskutočnenie svojej vôle. Aj keď zlí ľudia zneužívajú svoju politickú moc na zlé, „všetko spolu pôsobí na dobro tým, ktorí ho milujú, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia“ (Rimanom 8:28).

Po druhé, musíme pochopiť skutočnosť, že naša vláda nás nemôže zachrániť! Iba Boh môže. Nikdy nečítame v Novom zákone o Ježišovi ani o žiadnom z apoštolov, ktorí vynakladajú akýkoľvek čas alebo energiu na vzdelávanie veriacich o tom, ako reformovať pohanský svet jeho modlárskych, nemorálnych a skorumpovaných praktík prostredníctvom vlády. Apoštoli nikdy nevyzývali veriacich, aby demonštrovali občiansku neposlušnosť na protest proti nespravodlivým zákonom alebo brutálnym plánom Rímskej ríše. Namiesto toho apoštoli prikázali kresťanom v prvom storočí, ako aj nám dnes, aby sme ohlasovali evanjelium a žili životy, ktoré jasne dokazujú premieňajúcu moc evanjelia.

Niet pochýb o tom, že našou zodpovednosťou voči vláde je dodržiavať zákony a byť dobrými občanmi (Rimanom 13:1-2). Boh ustanovil všetky autority a robí to pre náš úžitok, „aby chválil tých, čo konajú dobro“ (1. Petra 2:13-15). Pavol nám v Rimanom 13:1–8 hovorí, že je zodpovednosťou vlády vládnuť nad nami v autorite – dúfajme, že pre naše dobro – vyberať dane a zachovávať pokoj. Tam, kde máme možnosť voliť svojich lídrov, by sme mali toto právo uplatniť hlasovaním za tých, ktorých názory sa najviac podobajú našim.

Jedným z najväčších Satanových podvodov je, že nádej na kultúrnu morálku a zbožný život vložíme do politikov a vládnych úradníkov. Nádej národa na zmenu nemožno nájsť v žiadnej vládnucej triede krajiny. Cirkev urobila chybu, ak si myslí, že úlohou politikov je brániť, presadzovať a strážiť biblické pravdy a kresťanské hodnoty.

Jedinečný, Bohom daný účel cirkvi nespočíva v politickom aktivizme. Nikde v Písme nemáme príkaz míňať svoju energiu, čas alebo peniaze na vládne záležitosti. Naše poslanie nespočíva v zmene národa prostredníctvom politickej reformy, ale v zmene sŕdc prostredníctvom Božieho slova. Keď si veriaci myslia, že Kristov rast a vplyv môžu byť nejako spojené s vládnou politikou, kazia poslanie cirkvi. Naším kresťanským poslaním je šíriť Kristovo evanjelium a kázať proti hriechom našej doby. Až keď Kristus zmení srdcia jednotlivcov v kultúre, začne kultúra túto zmenu odrážať.

Veriaci po celé veky žili a dokonca prekvitali pod antagonistickými, represívnymi, pohanskými vládami. Týkalo sa to najmä veriacich v prvom storočí, ktorí si pod neľútostnými politickými režimami udržiavali svoju vieru pod obrovským kultúrnym stresom. Pochopili, že to boli oni, nie ich vlády, kto je svetlom sveta a soľou zeme. Držali sa Pavlovho učenia, aby poslúchali svoje vedúce autority, dokonca ich ctili, rešpektovali a modlili sa za nich (Rimanom 13:1-8). A čo je dôležitejšie, pochopili, že ich nádej ako veriacich spočívala v ochrane, ktorú poskytuje iba Boh. To isté platí pre nás dnes. Keď sa riadime učením Písma, stávame sa svetlom sveta, ako to Boh s nami zamýšľal (Matúš 5:16).

Politické subjekty nie sú spasiteľom sveta. Spása pre celé ľudstvo sa prejavila v Ježišovi Kristovi. Boh vedel, že náš svet potrebuje záchranu dávno predtým, ako bola vôbec založená nejaká národná vláda. Ukázal svetu, že vykúpenie nemožno dosiahnuť ľudskou mocou, jeho ekonomickou silou, jeho vojenskou silou alebo jeho politikou. Pokoj mysle, spokojnosť, nádej a radosť – a spása ľudstva – sa dosiahne iba prostredníctvom Jeho diela viery, lásky a milosti.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako by sa mal kresťan pozerať na politiku?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries