settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o uzdravení? Je vo vykúpení uzdravenie?

Odpoveď


Izaiáš 53:5, ktorý je potom citovaný v 1 Peter 2:24, je kľúčovým veršom o uzdravení, no je často zle pochopený a potom nesprávne aplikovaný. „Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“ Slovo, ktoré je preložené ako „uzdravenie“ môže znamenať oboje, duchovné i fyzické uzdravenie. Avšak, v kontexte Izaiáš 53 a 1 Peter 2 je jane, že sa myslí na duchovné uzdravenie. „Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili.“ (1 Peter 2:24). Verš hovorí o hriechu a spravodlivosti, nie o chorobe. Preto, byť „uzdravený“ v oboch veršoch znamená dôjsť odpustenia a byť zachránený, nie byť fyzicky uzdravený.

Biblia špecificky neprepája fyzické uzdravenie s duchovným uzdravením. Niektorí ľudia sú fyzicky uzdravení, keď vložia svoju vieru v Krista, no to sa nedeje vždy. Niekedy je uzdravenie Božou vôľou, no niekedy nie. Apoštol Ján nám dáva správny pohľad na vec: „A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. A keď vieme, že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme Ho prosili.“ (1 Ján 5:14-15). Boh stále robí zázraky. Boh stále uzdravuje ľudí. Choroba, bolesť a smrť sú stále súčasťou tohto sveta. Ak sa Pán do vtedy nevráti, tak každý kto je dnes živý zomrie. A drvivá väčšina z nich (vrátane kresťanov) zomrie následkom fyzického problému (choroba, zranenie). Nie vždy je Božou vôľou, aby nás uzdravil fyzicky.

V konečnom dôsledku na nás fyzické uzdravenie čaká v nebi. V nebi už viac nebude bolesti, choroby, utrpenia a ani smrti (Zjavenie 21). Musíme byť menej zamyslení nad naším fyzickým stavom na tomto svete a byť oveľa viac zamyslení nad naším duchovným stavom (Rímskym 12:1-2). Potom môžeme upriamiť naše srdcia na nebesia, kde sa už viac nebudeme musieť zaoberať našimi fyzickými problémami. Zjavenie 21:4 opisuje skutočné uzdravenie, po ktorom by sme všetci mali túžiť: „Zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o uzdravení? Je vo vykúpení uzdravenie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries