settings icon
share icon
Otázka

Čo učí „kráľovstvo teraz“?

Odpoveď


Teológia „kráľovstva teraz“ je viera v rámci charizmatického hnutia protestantského kresťanstva, najmä v Spojených štátoch. Zástancovia teológie „kráľovstvo teraz“ veria, že Boh stratil vládu nad svetom v prospech Satana, keď Adam a Eva zhrešili. Odvtedy sa podľa teológie Boh snaží obnoviť kontrolu nad svetom tým, že hľadá špeciálnu skupinu veriacich - známu pod rôznymi názvami „ľud zmluvy“, „víťazi“ alebo „Joelova armáda“ - a že prostredníctvom týchto ľudí sa spoločenské inštitúcie (vrátane vlád a zákonov) dostanú pod Božiu autoritu. Veria, že keďže vo veriacich prebýva ten istý Duch Svätý, ktorý prebýval v Ježišovi, máme všetku moc na nebi i na zemi; máme moc veriť a hovoriť o veciach, ktoré nie sú, a tak môžeme nastoliť vek kráľovstva.

Medzi najkontroverznejšie princípy teológie patrí presvedčenie, že sekulárna alebo nekresťanská spoločnosť nikdy nebude úspešná. Preto sa organizácia „kráľovstvo teraz“ stavia proti odluke cirkvi od štátu. K ďalším presvedčeniam patrí myšlienka, že ako Kristovo telo sme Kristom. Inými slovami, máme jeho božskú prirodzenosť. Učitelia programu „kráľovstvo teraz“ tiež odmietajú vytrženie ako pocit nadšenia alebo vzrušenia, keď sa Pán vráti, aby z našich rúk prijal kráľovstvo. Inými slovami, každý bude „chytený“ emocionálne, keď sa vráti. Medzi nebiblické názory patrí aj myšlienka, že všetky proroctvá týkajúce sa budúceho Izraela - v Starom aj Novom zákone - sa vzťahujú na Cirkev.

Teológia „kráľovstvo teraz“ vidí Ježišov druhý príchod v dvoch etapách: najprv prostredníctvom tela veriacich (a najmä tela dnešných apoštolov a prorokov) a potom osobne, aby prevzal kráľovstvo, ktoré mu odovzdali tí, ktorí zvíťazili („víťazi“). Pred druhým príchodom musia víťazi očistiť zem od všetkých zlých vplyvov. Kráľovstvo teraz tvrdí, že Ježiš sa nemôže vrátiť, kým nebudú všetci jeho nepriatelia položení pod nohy Cirkvi (pravdepodobne vrátane smrti).

Hoci existujú ľudia, ktorí veria niektorým, ale nie všetkým učeniam „kráľovstva teraz“, majú spoločné vyššie uvedené učenia, z ktorých všetky sú mimo hlavného prúdu kresťanstva a všetky popierajú Písmo. Po prvé, myšlienka, že Boh „stratil kontrolu“ nad čímkoľvek, je absurdná, najmä myšlienka, že potrebuje ľudské bytosti, aby mu pomohli túto kontrolu znovu získať. On je zvrchovaný Pán vesmíru, úplný a svätý, dokonalý vo všetkých svojich vlastnostiach. Má úplnú kontrolu nad všetkými vecami - minulosťou, prítomnosťou aj budúcnosťou - a nič sa nedeje mimo jeho príkazu. Všetko prebieha podľa Jeho božského plánu a zámeru a ani jedna molekula sa nepohybuje sama od seba. „Hospodin zástupov rozhodol, ktože to prekazí? Jeho ruka je vystretá, ktože ju odvráti?“ (Izaiáš 14:27). Pokiaľ ide o to, že ľudia majú „moc veriť za a hovoriť do existencie veci, ktoré nie sú“, táto moc patrí jedine Bohu, ktorý sa nemilo pozerá na tých, ktorí by sa mu ju pokúšali prisvojiť. „Pamätajte na to a vzmužte sa, vezmite si to k srdcu, odpadlíci! Pamätajte na predchádzajúce veci od večnosti, lebo ja som Boh a iného Boha niet a nikto nie je ako ja. Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím. Od východu volám dravého vtáka, z ďalekej krajiny muža, ktorý splní môj zámer. Čo som povedal, to iste vyplním, čo som naplánoval, to určite urobím.“ (Izaiáš 46:8-11).

Ich popieranie vytrženia cirkvi je tiež nebiblické. Vysvetlenie, že vytrženie nie je nič iné ako uchvátenie Božieho ľudu v pocitoch vytrženia, ignoruje skutočnosť, že takéto použitie výrazu „uchvátený“ je výlučne idiomatický výraz vlastný angličtine, nie gréčtine. „Bol som celý ,uchvátený‘ vo filme“ (alebo v inom vzrušení) nie je ekvivalentom výrazu „harpazo“ v 1. Tesaloničanom 4:17, 2. Korinťanom 12:2-4 a Zjavení 12:5, ktorý sa používa na opis uchvátenia telesného do neba, a v Skutkoch 8:39, kde je Filip telesne „uchvátený“ Duchom na iné miesto.

Čo sa týka toho, že sme Kristus a máme božskú prirodzenosť, nie sme Kristus, hoci pri spasení máme účasť na jeho božskej prirodzenosti (2. Petrova 1:4) vďaka prebývaniu Ducha Svätého. Kristus je však druhou osobou božstva a nikto sa nestáva Bohom. Toto je lož od otca lži, satana, ktorý ju prvýkrát povedal v rajskej záhrade, keď pokúšal Evu slovami „budete ako Boh“ (1. Mojžišova 3:5).

Myšlienka, že Cirkev nahradila Izrael a že naplnenie proroctiev pre Izrael sa týka Cirkvi, je známa ako teológia nahradenia a je nebiblická. Zasľúbenia Izraelu sa naplnia v Izraeli, nie v Cirkvi. Božie požehnania Izraelu sú večné a nemožno ich odvolať.

Napokon, druhý príchod Krista bude vtedy, keď On, nie ľudia, porazí svojich nepriateľov a všetko si položí pod nohy. Opis druhého príchodu v 19. kapitole Zjavenia je opisom mocného bojovníka, ktorý prichádza, aby dal všetky veci do poriadku, a nie toho, kto prichádza na zem, ktorá je už uprataná a pripravená na jeho vládu. Verš 15 je jasný: „Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať lis s vínom rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha.“ Ak bola zem „očistená od všetkých zlých vplyvov“, ako veria stúpenci „kráľovstva teraz“, prečo potrebuje ostrý meč, aby udrel národy, a prečo proti nim stále existuje Boží hnev a zloba?

Teológia „kráľovstva teraz“ je ďalšou z dlhého radu falošných, nebiblických a zavádzajúcich filozofií ľudí, ktorých márne predstavy sa snažia poľudštiť Boha a zbožštiť človeka. Treba sa jej vyhýbať.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo učí „kráľovstvo teraz“?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries