settings icon
share icon
Otázka

Kto je kráľovnou nebies?

Odpoveď


V Biblii sa výraz „kráľovná nebies“ objavuje dvakrát, v oboch prípadoch v knihe Jeremiáš. Prvý prípad je v súvislosti s vecami, ktoré Izraeliti robili a ktoré rozhnevali Hospodina. Celé rodiny boli zapletené do modloslužby. Deti zbierali drevo a muži z neho stavali oltáre na uctievanie falošných bohov. Ženy sa venovali mieseniu cesta a pečeniu chlebových placiek pre „kráľovnú nebies“ (Jeremiáš 7:18). Tento titul sa vzťahoval na Ištar, asýrsku a babylonskú bohyňu, ktorú rôzne iné skupiny nazývali aj Aštoret alebo Astarte. Bola považovaná za manželku falošného boha Baala, známeho aj ako Moloch. Motivácia žien uctievať Aštoret pramenila z jej povesti bohyne plodnosti, a keďže rodenie detí bolo medzi ženami tej doby veľmi žiadané, uctievanie tejto „kráľovnej nebies“ bolo v pohanských civilizáciách veľmi rozšírené. Bohužiaľ sa stalo populárnym aj medzi Izraelitmi.

Druhá zmienka o kráľovnej nebies sa nachádza v Jeremiášovi 44:17-25, kde Jeremiáš prednáša ľudu Pánovo slovo, ktoré mu Boh povedal. Pripomína ľudu, že ich neposlušnosť a modloslužba spôsobili, že Pán sa na nich veľmi rozhneval a potrestal ich nešťastím. Jeremiáš ich varuje, že ich čakajú ešte väčšie tresty, ak nebudú robiť pokánie. Oni odpovedajú, že nemajú v úmysle vzdať sa uctievania modiel, a sľubujú, že budú naďalej vylievať nápojové obety kráľovnej nebies Aštoret, a dokonca idú tak ďaleko, že jej pripisujú pokoj a blahobyt, ktorému sa kedysi tešili vďaka Božej milosti a milosrdenstvu.

Nie je jasné, odkiaľ pochádza myšlienka, že Aštoret bola „družkou“ Jehovu, ale je ľahké pochopiť, ako spojenie pohanstva, ktoré vyzdvihuje bohyňu, s uctievaním skutočného Kráľa nebies, Jehovu, môže viesť k spojeniu Boha a Aštoret. A keďže uctievanie Aštoret zahŕňalo sexualitu (plodnosť, plodenie, chrámovú prostitúciu), výsledný vzťah by pre skazenú myseľ mal prirodzene sexuálny charakter. Je zrejmé, že predstava „kráľovnej nebies“ ako manželky alebo partnerky Kráľa nebies je modlárska a nebiblická.

Žiadna kráľovná nebies neexistuje. Nikdy žiadna kráľovná nebies nebola. Určite však existuje Kráľ nebies, Pán zástupov, Jehova. On jediný vládne v nebi. O svoju vládu, trón ani autoritu sa s nikým nedelí. Myšlienka, že Mária, Ježišova matka, je kráľovnou nebies, nemá vôbec žiaden biblický základ, namiesto toho pramení z vyhlásení kňazov a pápežov rímskokatolíckej cirkvi. Hoci Mária bola určite zbožná mladá žena, veľmi požehnaná tým, že bola vyvolená, aby porodila Spasiteľa sveta, v žiadnom prípade nebola božská, ani bezhriešna, ani ju netreba uctievať, ctiť, ani sa k nej modliť. Všetci nasledovníci Pána Boha odmietajú uctievanie. Peter a apoštoli odmietli uctievanie (Skutky 10:25-26; 14:13-14). Svätí anjeli sa odmietajú klaňať (Zjavenie 19:10; 22:9). Odpoveď je vždy rovnaká: „Uctievajte Boha!“ Ponúkať uctievanie, úctu alebo poklonu niekomu inému ako Bohu nie je nič iné ako modloslužba. Máriine vlastné slová v jej „Magnificat“ (Lukáš 1:46-55) prezrádzajú, že sa nikdy nepovažovala za „nepoškvrnenú“ a hodnú úcty, ale naopak, spoliehala sa na Božiu milosť spásy: „a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi.“ Iba hriešnici potrebujú Spasiteľa a Mária si túto potrebu uvedomovala aj sama v sebe.

Navyše sám Ježiš mierne pokarhal ženu, ktorá naňho volala: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré ťa dojčili!“ (Lukáš 11:27), a odpovedal jej: „Blahoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo.“ Tým obmedzil akúkoľvek tendenciu vyzdvihovať Máriu ako predmet uctievania. Určite mohol povedať: „Áno, nech je požehnaná Kráľovná nebies!“ Ale neurobil to. Potvrdzoval tú istú pravdu, ktorú potvrdzuje Biblia - žiadna kráľovná nebies neexistuje a jediné biblické zmienky o „kráľovnej nebies“ sa vzťahujú na bohyňu modlárskeho, falošného náboženstva.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto je kráľovnou nebies?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries