settings icon
share icon
Otázka

Nesú deti trest za hriechy svojich rodičov?

Odpoveď


Deti nie sú trestané za hriechy svojich rodičov, ani rodičia nenesú trest za hriechy svojich detí. Každý z nás je zodpovedný za svoje vlastné hriechy. Ezechiel 18:20 nám hovorí: „Duša, ktorá hreší, tá zomrie. Syn neponesie neprávosti otcovej, ani otec neponesie neprávosti synovej". Tento verš jasne dokazuje, že každý si ponesie trest za svoje vlastné hriechy.

V Biblii existuje verš, kvôli ktorému si ľudia myslia, že Boh trestá hriechy generačne, ale tento výklad je nesprávny. Verš, o ktorom hovoríme sa nachádza v 2. Mojžišovej 20:5, a bol napísaný v súvislosti s modlami, „Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Boh, som silný Boh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia". Tento verš nehovorí o treste, ale o dôsledkoch hriechu. Hovorí o tom, že dôsledky ľudského hriechu môžu pocítiť aj neskoršie generácie. Boh povedal Izraelitom, že ich deti pocítia dôsledky hriechu svojich rodičov, ktorí boli neposlušní a nenávideli Boha. Deti, ktoré vyrastali v prostredí modlárstva, budú konať veľmi podobne ako ich rodičia, a v tom bude ich neposlušnosť voči Bohu. Dôsledok neposlušnej generácie spočíval v tom, že zasadila semienko zla tak hlboko, že trvalo niekoľko generácií, kým ho úplne vykorenili. Boh nás nebude súdiť ani trestať na základe hriechov našich rodičov, ale niekedy kvôli ich hriechom trpíme, ako sa píše v 2. Mojžišovej 20:5.

Ako ilustruje Ezechiel 18:20, každý z nás je zodpovedný za svoje vlastné hriechy, za ktoré budeme potrestaní. Nemôžeme uvaliť naše viny na niekoho druhého, za ne si nesieme zodpovednosť sami. Avšak existuje jediná výnimka daná celému ľudstvu. Niekto už trpel za hriechy druhých, a zaplatil za ne, aby sa každý hriešnik mohol stať spravodlivým a čistým v Božích očiach. Tá osoba je Ježiš Kristus. Boh poslal Ježiša na svet, aby vymenil svoju dokonalosť za naše hriechy. „Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom. " (2 Korintským 5:21). Ježiš Kristus vzal na seba trest za hriech pre tých, ktorí v Neho uveria.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Nesú deti trest za hriechy svojich rodičov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries