Je obžerstvo hriechom? Čo hovorí Biblia o prejedaní sa?


Otázka: Je obžerstvo hriechom? Čo hovorí Biblia o prejedaní sa?

Odpoveď:
Obžerstvo je často hriechom, ktorý kresťania ignorujú. Fajčenie a alkohol dokážeme veľmi rýchlo odsúdiť ako hriech, ale obžerstvo je z nejakého dôvodu prijateľné a tolerujeme ho. Mnohé z argumentov, ktoré používame proti fajčeniu a pitiu, ako je otázka zdravia a závislosti, platia rovnako pre prejedanie sa. Mnohí veriaci by si nikdy nedali pohár vína alebo cigaretu, ale nemajú žiadne výčitky napchávať sa pri jedálenskom stole. A tak by to nemalo byť!

Príslovie 23:20-21 nás varuje: „Nebuď medzi pijanmi vína ani medzi žráčmi mäsa; lebo pijan a žráč schudobnie, a driemota oblieka v handry”. V Prísloviach 28:7 sa píše: „Ten, kto pozoruje zákon, je rozumný syn, a ten kto sa druží so žráčmi, robí svojmu otcovi hanbu”. Príslovie 23:2 nás vyzýva: „a prilož si nôž na svoj hrtan, ak si pažravý“.

Jedlo je obrazom toho, ako sa vieme ovládať. Ak nie sme schopní mať pod kontrolou naše stravovacie návyky, pravdepodobne nemáme pod kontrolou ani našu myseľ (baženie, chamtivosť, hnev) a radi ohovárame alebo sa hádame. Naše chute nemajú ovládať nás, ale my ich máme ovládať. (Pozri 5. Mojžišova 21:20, Príslovia 23:2, 2.Petra 1:5-7, 2.Timotejovi 3:1-9 a 2.Korintským 10:5). Schopnosť povedať „nie“ nadmernému užívaniu čohokoľvek, je ovocím Ducha dané každému veriacemu (Galatským 5:22).

Boh nás požehnal a naplnil našu zem potravinami, ktoré sú chutné, výživné a príjemné. Mali by sme si tieto Božie dary ctiť a naučiť sa užívať ich v primeranom množstve. Boh nás vyzýva, aby sme ovládali svoje chute a nedovolili im ovládať nás.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Je obžerstvo hriechom? Čo hovorí Biblia o prejedaní sa?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha