settings icon
share icon
Otázka

Je hnutie „slovo viery“ biblické?

Odpoveď


Hnutie „slovo viery“ je rozhodne nebiblické. Nie je denomináciou a nemá formálnu organizáciu ani hierarchiu. Namiesto toho je to hnutie, ktoré je silne ovplyvnené viacerými vysokopostavenými pastormi a učiteľmi, ako sú Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Paul a Jan Crouchovci a Fred Price.

Hnutie Slovo viery vyrástlo z letničného hnutia na konci 20. storočia. Jeho zakladateľom bol E. W. Kenyon, ktorý študoval metafyzické učenie New Thought Phineasa Quimbyho. Náuka o mysli (kde vzniklo „pomenuj to a žiadaj to“) sa spojila s pentekostalizmom, čím vznikla zvláštna zmes ortodoxného kresťanstva a mysticizmu. Kenneth Hagin zasa študoval u E. W. Kenyona a urobil z hnutia „slovo viery“ to, čím je dnes. Hoci jednotlivé učenia sa pohybujú od úplne kacírskych až po úplne smiešne, to, čo nasleduje, je základná teológia, ku ktorej sa väčšina učiteľov slova viery hlási.

Jadrom hnutia „slovo viery“ je viera v „silu viery“. Verí sa, že slová možno použiť na manipuláciu so silou viery, a tak skutočne vytvoriť to, čo podľa rečníka Písmo sľubuje (zdravie a bohatstvo). Zákony, ktorými sa údajne riadi sila viery, vraj fungujú nezávisle od Božej zvrchovanej vôle a sám Boh týmto zákonom podlieha. To nie je nič iné ako modloslužba, ktorá mení našu vieru - a tým aj nás samých - na boha.

Odtiaľto sa jeho teológia len čoraz viac vzďaľuje od Písma: tvrdí, že Boh stvoril ľudské bytosti na svoj doslovný, fyzický obraz ako malých bohov. Pred pádom mali ľudia potenciál vyvolávať veci do existencie pomocou sily viery. Po páde ľudia prijali satanovu prirodzenosť a stratili schopnosť privolávať veci k existencii. Aby túto situáciu napravil, Ježiš Kristus sa vzdal svojho božstva a stal sa človekom, duchovne zomrel, vzal na seba satanovu prirodzenosť, išiel do pekla, znovu sa narodil a vstal z mŕtvych s Božou prirodzenosťou. Potom Ježiš poslal Ducha Svätého, aby vo veriacich zopakoval vtelenie, aby sa mohli stať malými bohmi, ako to pôvodne zamýšľal Boh.

Podľa prirodzeného vývoja tohto učenia máme ako malí bohovia opäť schopnosť manipulovať so silou viery a stať sa prosperujúcimi vo všetkých oblastiach života. Choroby, hriechy a neúspechy sú dôsledkom nedostatku viery a odstraňujú sa vyznaním - vyznávaním Božích prisľúbení pre seba do života. Jednoducho povedané, hnutie „slovo viery“ povyšuje človeka na boha a znižuje Boha na človeka. Netreba pripomínať, že ide o falošnú predstavu toho, o čom je kresťanstvo. Je zrejmé, že učenie slova viery neberie do úvahy to, čo sa nachádza v Písme. Pri vymýšľaní takýchto absurdných názorov sa veľmi spolieha na osobné zjavenie, nie na Písmo, čo je len ďalším dôkazom jeho heretickej povahy.

Proti učeniu Slova viery stačí jednoducho čítať Bibliu. Boh sám je zvrchovaným Stvoriteľom vesmíru (1. Mojžišova 1:3; 1. Timotejovi 6:15) a nepotrebuje vieru - on je predmetom viery (Marek 11:22; Hebrejom 11:3). Boh je duch a nemá fyzické telo (Ján 4:24). Človek bol stvorený na Boží obraz (1. Mojžišova 1:26, 27; 9:6), ale to z neho nerobí malého boha alebo božského. Iba Boh má božskú prirodzenosť (Galaťanom 4:8; Izaiáš 1:6-11, 43:10, 44:6; Ezechiel 28:2; Žalmy 8:6-8). Kristus je večný, jednorodený Syn a jediné vtelenie Boha (Ján 1:1, 2, 14, 15, 18; 3:16; 1. Jánov 4:1). V ňom telesne prebývala plnosť božstva (Kolosanom 2:9). Tým, že sa Ježiš stal človekom, vzdal sa nebeskej slávy, ale nie svojho božstva (Filipanom 2:6-7), hoci sa rozhodol zadržať svoju moc, keď chodil po zemi ako človek.

Hnutie „slovo viery“ klame nespočetné množstvo ľudí a spôsobuje, že sa chytajú spôsobu života a viery, ktorý nie je biblický. Jeho podstatou je tá istá lož, ktorú satan rozprával od záhrady: „budete ako Boh“ (1. Mojžišova 3:5). Žiaľ, tí, ktorí prijímajú učenie slova viery, stále počúvajú Satana. Naša nádej je v Pánovi, nie v našich vlastných slovách, dokonca ani v našej vlastnej viere (Žalmy 33:20-22). Naša viera pochádza v prvom rade od Boha (Efezanom 2:8; Hebrejom 12:2) a nie je niečím, čo by sme si vytvorili sami. Buďte teda obozretní voči hnutiu „slovo viery“ a každej cirkvi, ktorá sa prispôsobuje učeniu slova viery.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je hnutie „slovo viery“ biblické?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries