settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, keď sa v Biblii hovorí že: ‚Blázon si vo svojom srdci hovorí: ‚Niet Boha‘‘?

Odpoveď


Žalm 14:1 aj Žalm 53:1 hovoria: „Blázon si vo svojom srdci hovorí: ‚Niet Boha.‘“ Niektorí berú tieto verše tak, že ateisti sú hlúpi, t. j. nemajú inteligenciu. To však nie je jediný význam hebrejského slova preloženého ako „blázon“. V tomto texte je hebrejské slovo nábal, ktoré často označuje bezbožnú osobu, ktorá nemá vnímanie etickej alebo náboženskej pravdy. Význam textu nie je „neinteligentní ľudia neveria v Boha“. Význam tohto textu je skôr „hriešni ľudia neveria v Boha“. Inými slovami, je zlé popierať Boha a popieranie Boha je často sprevádzané zlým životným štýlom. Tento verš ďalej uvádza niektoré ďalšie charakteristiky bezbožných: „Sú skazení; ich skutky sú ohavné; / nie je nikto, kto by konal dobro.“ Žalm 14 je štúdiou o univerzálnej skazenosti ľudstva.

Mnohí ateisti sú veľmi inteligentní. Nie je to inteligencia alebo jej nedostatok, čo vedie človeka k odmietnutiu viery v Boha. Je to nedostatok spravodlivosti, ktorý vedie človeka k odmietnutiu viery v Boha. Mnoho ľudí nenamieta proti myšlienke Stvoriteľa, pokiaľ sa Stvoriteľ stará o svoje veci a nechá ich na pokoji. To, čo ľudia odmietajú, je myšlienka Stvoriteľa, ktorý od svojho stvorenia vyžaduje morálku. Niektorí ľudia namiesto boja proti zlému svedomiu úplne odmietajú myšlienku Boha. Žalm 14:1 nazýva tento typ človeka „bláznom“.

Žalm 14:1 hovorí, že popieranie Božej existencie je obyčajne založené na túžbe viesť zlý život. Viacerí prominentní ateisti priznali pravdu. Niektorí, ako napríklad autor Aldous Huxley, otvorene priznali, že motiváciou ich nevery bola túžba vyhnúť sa morálnym obmedzeniam:

„Mal som pohnútky, prečo som nechcel, aby mal svet zmysel a následne som skonštatoval, že ho naozaj nemá. Poľahky som našiel aj uspokojujúce dôvody podporujúce túto domnienku… Pre mňa a nepochybne aj pre väčšinu mojich súčasníkov sa filozofia nezmyselnosti stala v podstate nástrojom oslobodenia… oslobodenia od určitého morálneho systému. Namietali sme voči morálke, pretože nám zasahovala do sexuálnej slobody… V našej politickej a sexuálnej vzbure sme našli jednu pozoruhodne jednoduchú metódu. Mohli sme vyhlásiť, že svet nemá absolútne nijaký zmysel. (Aldous Huxley, Ciele a prostriedky)

Viera v božiu bytosť je sprevádzaná pocitom zodpovednosti voči tejto bytosti. Niektorí preto, aby unikli odsúdeniu svedomia, ktoré je stvorené Bohom, jednoducho popierajú existenciu Boha. Hovoria si: „Neexistuje žiadny dozorca nad svetom. Neexistuje súdny deň. Môžem žiť, ako chcem." Morálny tlak svedomia sa tak ľahšie ignoruje.

Pokúšať sa presvedčiť, že Boh neexistuje, je nemúdre. Pointa „Blázon si vo svojom srdci hovorí: ‚Niet Boha‘“ je, že je to bezbožné, hriešne srdce, ktoré popiera Boha. Ateistovo popieranie naráža na mnohé dôkazy o opaku, vrátane jeho vlastného svedomia a vesmíru, v ktorom žije.

Nedostatok dôkazov o existencii Boha nie je tým pravým dôvodom, prečo ateisti odmietajú vieru v Boha. Ich odmietnutie je spôsobené túžbou žiť bez morálnych obmedzení, ktoré Boh vyžaduje, a uniknúť pocitu viny, ktorý sprevádza porušenie týchto obmedzení. „Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Veď im je zjavné... A tak nemajú ospravedlnenie... Vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Tvrdili, že sú múdri, a stali sa bláznami... Preto pre túžby ich sŕdc vydal ich Boh napospas nečistote... Božiu pravdu zamenili za lož“. (Rimanom 1:18–25).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, keď sa v Biblii hovorí že: ‚Blázon si vo svojom srdci hovorí: ‚Niet Boha‘‘?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries