settings icon
share icon
Otázka

Čo by som mal hľadať v budúcej manželke?

Odpoveď


Najdôležitejší vzťah, ktorý človek môže mať vedľa vzťahu so živým Bohom skrze Ježiša Krista je vzťah s manželkou. V procese hľadania manželky je najdôležitejšie hľadať ženu s vierou v Ježiša Krista. Apoštol Pavel hovorí, aby sme „neťahali cudzie jarmo“ (2. Korinťanom 6:14). Ak muž a žena nie sú s tým v súlade, nemôžu očakávať požehnané manželstvo.

Akokoľvek, manželstvo s veriacou osobou nie je zaistením pre „ťahanie spoločného jarma“. Fakt, že je určitá žena kresťankou, neznamená že je ona presne to, čo potrebuješ duchovne. Má ona rovnaké duchovné ciele ako ty? Má rovnaké teologické presvedčenia ako ty? Má rovnakú lásku voči Bohu ako ty? Tieto vlastnosti sú veľmi dôležité. Mnoho mužov vstúpi do manželstva iba na základe emocionálnej alebo telesnej príťažlivosti, a to môže byť chyba.

Aké vlastnosti má muž hľadať v žene? Písmo nám dáva niekoľko princípov, ktoré môžeme použiť, aby sme si vytvorili obraz toho, aká vlastne má byť žena. Najprv, má mať osobný vzťah s Pánom. Pavel hovorí, že sa žena má podriaďovať mužovi ako Pánovi (Efežanom 5:22-24). Ak žena nie je podriadená Pánovi, tak sa nebude podriaďovať ani mužovi. Nemôžeme očakávať, že splníme očakávania iných, ak najprv nedovolíme Bohu, aby nás naplnil samým sebou. Žena s Bohom v centre jej života je potenciálna manželka.

Pavel dáva inštrukcie, aká má byť manželka, keď hovorí o vodcoch v zbore: „Podobne ich ženy (nech sú) čestné, nie ohováračné; striezlivé a vo všetkom verné.“ (1. Timoteovi 3:11). Inými slovami, toto je žena, ktorá nie je pyšná, vie kedy má rozprávať a kedy počúvať a má svoje miesto vedľa manžela. Je to žena, ktorej stredobodom je vzťah s Pánom a jej osobný rast.

Väčšiu zodpovednosť v manželstve nesie muž, lebo ho Boh postavil za hlavu rodiny. Je to podobný princíp ako vzťah medzi cirkvou a Kristom (Efežanom 5:25-33). Je to vzťah založený na láske. Tak, ako Kristus miloval cirkev a vydal seba samého za ňu, tak aj muž má milovať svoju ženu. Takže, mužov vzťah s Pánom je veľmi dôležitý pre úspech manželstva a rodiny. Obeť aj služba v manželstve sú charakteristiky duchovného muža, ktorý uctieva Boha. Múdre si zvoliť manželku je veľmi dôležité, ale taktiež je dôležitý osobný duchovný rast a podriaďovanie sa Božej vôli. Človek, ktorý túži byť podľa Božieho srdca bude schopný pomôcť svojej žene, aby bola žena podľa Božieho srdca a spoločne budú budovať jednotu v manželstve.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo by som mal hľadať v budúcej manželke?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries