settings icon
share icon
Otázka

Je možné byť gej kresťanom?

Odpoveď


„Neviete vari, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani prostitúti mužov, ani ich súložníci, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi Božieho kráľovstva" (1. Korinťanom 6:9-10). Existuje tendencia vyhlasovať homosexualitu za najhorší zo všetkých hriechov. Hoci je z biblického hľadiska nepopierateľné, že homosexualita je nemorálna a neprirodzená (Rimanom 1:26-27), Biblia v žiadnom prípade neopisuje homosexualitu ako neodpustiteľný hriech. Biblia tiež neučí, že homosexualita je hriech, proti ktorému kresťania nikdy nebudú bojovať.

Možno práve toto je kľúčová fráza v otázke, či je možné byť homosexuálnym kresťanom: „bojovať proti“. Je možné, aby kresťan bojoval s homosexuálnymi pokušeniami. Mnohí homosexuáli, ktorí sa stali kresťanmi, neustále bojujú s homosexuálnymi pocitmi a túžbami. Niektorí silne heterosexuálni muži a ženy v určitom okamihu svojho života zažili „iskru“ homosexuálneho záujmu. To, či tieto túžby a pokušenia existujú alebo nie, neurčuje, či je človek kresťanom. Biblia jasne hovorí, že žiadny kresťan nie je bez hriechu (1. Jánov 1:8,10). Hoci sa konkrétny hriech/pokušenie u jednotlivých kresťanov líši, všetci kresťania zápasia s hriechom a všetci kresťania v týchto zápasoch niekedy zlyhávajú (1. Korinťanom 10:13).

To, čo odlišuje život kresťana od života nekresťana, je boj proti hriechu. Kresťanský život je postupná cesta prekonávania „skutkov tela“ (Galaťanom 5:19-21) a umožnenia Božiemu Duchu, aby prinášal „ovocie Ducha“ (Galaťanom 5:22-23). Áno, kresťania hrešia, niekedy strašne. Žiaľ, niekedy sú kresťania na nerozoznanie od nekresťanov. Pravý kresťan však vždy robí pokánie, vždy sa nakoniec vráti k Bohu a vždy pokračuje v boji proti hriechu. Biblia však neposkytuje žiadnu oporu pre myšlienku, že človek, ktorý sa neustále a bez pokánia zapája do hriechu, môže byť skutočne kresťanom. Všimnite si 1. Korinťanom 6:11: „A takýmito ste niektorí boli. No boli ste obmytí, ba posvätení a aj ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.“

V 1. Korinťanom 6:9-10 sú vymenované hriechy, ktoré, ak sa im človek oddáva neustále, ho identifikujú ako nevykúpeného – za ne-kresťana. Z tohto zoznamu sa často vyčleňuje homosexualita. Ak človek bojuje s homosexuálnymi pokušeniami, predpokladá sa, že nie je spasený. Ak sa osoba skutočne venuje homosexuálnym skutkom, určite je považovaná za nespasenú. Rovnaké predpoklady sa však nevytvárajú, aspoň nie s takým dôrazom, v súvislosti s ostatnými hriechmi v zozname: smilstvo (predmanželský sex), modloslužba, cudzoložstvo, zlodejstvo, lakomstvo, alkoholizmus, ohováranie a klamstvo. Napríklad je nedôsledné vyhlasovať vinníkov predmanželského sexu za „neposlušných kresťanov“, zatiaľ čo homosexuálov vyhlasovať za definitívne nekresťanov.

Je možné byť gej kresťanom? Ak sa slovné spojenie „gej kresťan“ vzťahuje na osobu, ktorá bojuje proti homosexuálnym túžbam a pokušeniam - áno, „gej kresťan“ je možný. Označenie „gej kresťan“ však nie je pre takého človeka presné, pretože on/ona netúži byť homosexuálom a bojuje proti pokušeniam. Takýto človek nie je „gej kresťan“, ale je to jednoducho bojujúci kresťan, rovnako ako existujú kresťania, ktorí bojujú so smilstvom, klamstvom a krádežou. Ak sa slovné spojenie „homosexuálny kresťan“ vzťahuje na osobu, ktorá aktívne, trvalo a bez pokánia žije homosexuálnym životným štýlom - nie, nie je možné, aby takýto človek bol naozaj kresťanom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je možné byť gej kresťanom?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries