settings icon
share icon
Otázka

Čo je fatalizmus? Čo je determinizmus?

Odpoveď


Začnime niekoľkými všeobecnými definíciami:

Determinizmus: Názor, že každá udalosť má príčinu a že všetko vo vesmíre je absolútne závislé od kauzálnych zákonov a riadi sa nimi. Keďže deterministi veria, že všetky udalosti vrátane ľudských činov sú vopred určené, determinizmus sa zvyčajne považuje za nezlučiteľný so slobodnou vôľou.

Fatalizmus: Viera, že „čo bude, bude“, keďže všetky minulé, súčasné a budúce udalosti už vopred určil Boh alebo iná všemocná sila. V náboženstve možno tento názor nazvať predurčením; platí, že to, či naša duša pôjde do neba alebo do pekla, je určené ešte pred naším narodením a je nezávislé od našich rozhodnutí.

Slobodná vôľa: Teória, že ľudské bytosti majú slobodu voľby; to znamená, že v danej situácii mohol človek urobiť inak, ako urobil. Filozofi tvrdili, že slobodná vôľa je nezlučiteľná s determinizmom.

Indeterminizmus: Názor, že existujú udalosti, ktoré nemajú žiadnu príčinu; mnohí zástancovia slobodnej vôle veria, že akty voľby nemôžu byť určené žiadnou fyziologickou alebo psychologickou príčinou.

Teologický fatalizmus je pokus demonštrovať logický rozpor medzi vševediacim Bohom a slobodnou vôľou, kde slobodná vôľa je definovaná ako schopnosť vybrať si medzi alternatívami. V tomto sa podobá rébusu „Môže všemohúci Boh urobiť skalu tak ťažkou, že ju ani on sám nedokáže zdvihnúť?“

Premisy teologického fatalizmu sú uvedené takto: Boh je vševediaci. Keďže Boh je vševediaci, Boh má neomylné predzvedenie. Ak má Boh neomylné predzvedenie, že zajtra sa zúčastníte nejakej udalosti (kosiť trávnik), potom sa do tejto udalosti musíte vždy zapojiť (kosiť trávnik).

Preto slobodná vôľa nie je možná, pretože nemáte inú možnosť, ako zapojiť sa do akcie (kosiť trávnik). V prípade, že sa udalosť nestane, potom Boh nie je vševediaci. Prípadne, ak sa zapojíte do akcie, potom nemáte slobodnú vôľu, pretože si nemôžete vybrať alternatívu.

Opačný argument môže tvrdiť, že Boh je vševediaci. Keďže Boh je vševediaci, je aj neomylný. Ak má Boh neomylné predzvedenie, že zajtra sa zúčastníte nejakej udalosti, potom si to slobodne vyberiete na základe svojej slobodnej vôle, nie z povinnosti alebo z nedostatku voľby v súvislosti s udalosťou. Stále máte slobodnú vôľu zapojiť sa do akcie; Boh len pozná tvoju voľbu predtým, ako ju urobíš. Nie ste povinní urobiť voľbu „A“ (kosenie trávnika) o nič viac ako voľbu „B“ (hranie tenisu). Ak by ste zmenili názor, Boh by to tiež videl, takže vo všetkých záležitostiach máte stále plnú slobodnú vôľu. To, že Boh vidí alebo nevidí budúcnosť, nemení tvoju slobodnú vôľu.

Pasívne predpoznanie, ak by bolo skryté, by nezrušilo slobodnú vôľu žiadnym logickým alebo racionálnym spôsobom. Jednotlivec, ktorý by si vybral udalosť „A“, by urobil rovnaké rozhodnutie bez ohľadu na to, či Boh vopred poznal alebo nepoznal voľby. To, že Boh pozná alebo nepozná budúcnosť (pasívne), by vôbec nezmenilo slobodnú vôľu jednotlivcov. Slobodná vôľa by bola zničená iba vtedy, ak by Boh zverejnil svoje poznanie o slobodnej vôli jednotlivcov; tým by sa zmenila budúca slobodná vôľa a stala by sa povinnosťou. Jednoduchým príkladom je jasnovidec, ktorý predvída, že niekto na druhom konci sveta zakopne a zlomí si nohu, keď uteká na autobus. Jasnovidec by predvídaním tejto udalosti nemenil realitu, pretože táto udalosť by sa stala bez ohľadu na to, či ju niekto predvídal alebo nie. To isté platí aj o Božej vševedúcnosti: pokiaľ je pasívna a nezasahuje do reality alebo do jej poznania iným, potom nie je v rozpore so slobodnou vôľou ľudí.

Ak však Boh stvoril všetko, čo je, potom to predstavuje problém pre akékoľvek pasívne poznanie z Božej strany. Pochopenie vševedúcnosti musí byť spojené s pochopením Božej všadeprítomnosti v čase. Ak Boh pozná všetky udalosti – minulé, budúce a súčasné –, potom by poznal všetky udalosti a rozhodnutia, ktoré by jednotlivec urobil, hoci z pohľadu jednotlivca sa tieto udalosti a rozhodnutia ešte nestali. To by mohlo znamenať anulovanie slobodnej vôle pre každého jednotlivca, hoci princíp teologického fatalizmu nepredpokladá žiadny mechanizmus pre zjavné Božie predzvedenie obmedzujúce slobodu konania. Keďže podľa kresťanskej teológie je Boh atemporálny (existujúci mimo času), Boh od stvorenia pozná celý priebeh ľudského života a dokonca aj to, či jednotlivec prijme alebo neprijme Jeho božskú autoritu. S týmito predpokladmi sa niektorým zdá predstaviteľný len ostro fatalistický teologický postoj.

Aby sme išli ešte o krok ďalej, tu sú niektoré ďalšie dôsledky: medzi predurčením, fatalizmom a náhodou (alebo šťastím) je obrovský rozdiel.

Fatalisti učia, že existuje slepá, neosobná sila, nad ktorou nemá nikto kontrolu – dokonca ani Boh – a že udalosti sú zmietané touto slepou, bezúčelnou silou. Toto je fatalizmus.

Náhoda (alebo šťastie) je rozmarná sila, ktorá údajne spôsobuje, že sa veci dejú „našťastie“, bez akejkoľvek kontroly alebo vedenia od Boha. Vo svete, kde vládne náhoda, Boh môže predvídať, čo sa stane, ale to je všetko. Všetko závisí len od šťastia. A ak sa obhajcu náhody opýtajú, prečo alebo ako sa veci dejú, nedostane žiadnu odpoveď okrem toho, že povie, že „práve sa to stalo“.

Predurčenie, doktrína Biblie, hovorí, že Boh má zámer a všetko robí podľa svojej vlastnej vôle a zámeru (Efezanom 1:11; Izaiáš 14:24; a 46:10). Predurčenie učí, že Boh nerobí ani nedovoľuje nič okrem toho, čo slúži jeho zámeru (Žalm 33:10-11). To znamená, že BOH JE VLÁDCOM sveta, Ten, ktorý robí všetko tak, ako chce.

Tí, ktorí slepo veria že „čo bude, bude“, sa mýlia rovnako ako zástancovia náhody. Je pravda, že udalosti sú isté, ale len vďaka zvrchovanému Bohu, ktorý plní čo povedal.

Seriózni študenti Biblie neveria, že veci sa „dejú len tak“. Chápu, že múdry, svätý, dobrý a zvrchovaný Boh má kontrolu nad každým detailom života (Matúš 10:29-30). Človek, ktorý v skutočnosti nechce aby Boh mal túto kontrolu nad jeho životom, alebo ktorý pohŕda pravdou o Božej zvrchovanosti, je človek, ktorý nemiluje Boha a nechce Boha vo svojom živote. Chce svoju vlastnú cestu. Ako démoni by povedal: „Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský?“ (Marek 1:24). Ale nie, Boh je zvrchovaný a nemôže zaprieť sám seba.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je fatalizmus? Čo je determinizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries