settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o evenjeliu prosperity?

Odpoveď


V evanjeliu prosperity, tiež známom ako „Slovo viery“, veriacemu je povedané, aby používal Boha, zatiaľ čo je biblická pravda vlastne celkom opačná – Boh používa veriacého. Slovo viery alebo teológia prosperity vidí Ducha Svätého ako silu, ktorú môže veriaci použiť, ako len chce. Biblia nás učí, že Duch Svätý je osoba, ktorá uschopňuje veriaceho, aby činil Božiu vôľu. Hnutie, ktoré sa drží evanjelia prosperity vlastne zjednotilo niektoré ničivé chamtivé sekty, ktoré sa dostali do ranej cirkvi. Pavel a iní apoštoli sa protivili takýmto falošným učiteľom, ktorí propagovali takú herézu. Identifikovali ich ako nebezpečných falošných učiteľov a vyzvali kresťanov, aby sa im vyhýbali.

Pavel varoval Timotea o takýchto mužoch (1. Timoteovi 6:5; 9-11). „trenice ľudí, porušených na mysli a zbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je ziskom.... Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia.“ Honba za bohatstvom je nebezpečná cesta pre kresťanov a Boh upozorňuje na to: „Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.“. Ak by bohatstvo bolo pre kresťana rozumným cieľom, Ježiš by to konal. Ale nerobil to, a namiesto toho si nemal kam hlavu zložiť (Matúš 8:20) a učil svojich učeníkov, aby urobili to isté. Treba si tiež pripomenúť, že jediný učeník, ktorý sa zaoberal bohatstvom bol Judáš.

Pavel povedal, že lakomstvo je modloslužba (Efežanom 5:5) a učil Efežanov, aby sa vyhýbali ľudom, ktorí učia niečo podobné (Efežanom 5:6-7). Učenie o prosperite bráni Bohu konať ako On chce, čo znamená, že Boh nie je Bohom všetkého a že nemôže konať, kým Mu my nedovolíme, aby niečo robil. Podľa Slova viery, viera nie je podriaďujúca sa dôvera v Boha; ale je to vzorec, na základe ktorého manipulujeme duchovnými zákonmi, ktoré spravujú vesmír. Ako názov "Slovo viery" naznačuje, toto hnutie učí, že podstata viery je v tom, čo hovoríme, viac než komu veríme alebo aké pravdy prijímame do nášho srdca.

Obľúbený termín Slova viery je „pozitívne vyznanie“. Vzťahuje sa to na učenie o tom, že slová majú kreatívnu moc. Slovo viery učí, že to čo hovoríš určuje, čo sa ti bude diať. Vaše vyznania, a najmä priazeň, ktorú si vyžaduješ od Boha, musia byť predkladané pozitívne a bez váhania. Vtedy Boh musí odpovedať (aj keď by človek mohol žiadať od Boha čokoľvek!) Tiež, Božie požehnanie záleží od toho, nakoľko tomu veríme. Jakub 4:13-16 hovorí: „A teraz už vy, ktorí hovoríte: Dnes alebo zajtra vypravíme sa do tohto alebo tamtoho mesta, pobudneme tam rok a budeme kupčiť a zarábať - veď neviete, čo bude zajtra s vaším životom; ste para, ktorá sa nakrátko ukáže, a potom zmizne; miesto toho, aby ste hovorili: Ak Pán bude chcieť, budeme živí a vykonáme toto alebo tamto! teraz sa vychvaľujete v pýche! Každá takáto chvála je hriešna.“

Namiesto zdôrazňovania významu bohatstva, Biblia nás skôr varuje pred ním. Veriaci a najmä vodcovia (1. Timoteovi 3:3) nemajú byť milovníci peňazí (Židom 13:5). „Koreň všetkého zlého je milovanie peňazí (1. Timoteovi 6:10). Ježiš nás napomína: „Dajte si pozor a varujte sa akéhokoľvek lakomstva, lebo život človeka nezáleží v rozhojňovaní jeho majetku.“ (Lukáš 12:15). A úplný opak tomu, čo učí Slovo viery je nasledovné Ježišove slovo: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde (ich) moľ a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú. Ale zhromažďujte si poklady v nebi, kde (ich) ani moľ ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú.“ (Matúš 6:19). A záverečný rozdiel medzi evenjeliom prosperity a evanjeliom Ježiš Krista je zhrnutý v jednom verši: „Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone (peňazom).“ (Matúš 6:24).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o evenjeliu prosperity?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries