settings icon
share icon
Otázka

Čo je to evanjelium inklúzie?

Odpoveď


Evanjelium inklúzie je jednoducho stará heréza univerzalizmu, ktorá dostala nové meno. Univerzalizmus je presvedčenie, že všetci ľudia budú nakoniec spasení a pôjdu do neba. Evanjelium inklúzie, ako ho učil Carlton Pearson a ďalší, zahŕňa niekoľko falošných presvedčení:
(1) Evanjelium inklúzie hovorí, že smrť a vzkriesenie Ježiša Krista zaplatili cenu za to, aby sa celé ľudstvo mohlo tešiť z večného života v nebi bez potreby pokánia.
(2) Evanjelium inklúzie učí, že spasenie je bezpodmienečné a nevyžaduje si ani vieru v Ježiša Krista ako splátku za hriešny dlh ľudstva.
(3) Evanjelium inklúzie verí, že celé ľudstvo je určené na život v nebi bez ohľadu na to, či si to uvedomuje alebo nie.
(4) Evanjelium inklúzie vyhlasuje, že celé ľudstvo pôjde do neba bez ohľadu na náboženskú príslušnosť.
(5) Napokon evanjelium inklúzie tvrdí, že iba tí, ktorí úmyselne a vedome odmietajú Božiu milosť - po tom, čo „okúsili ovocie“ jeho milosti - strávia večnosť oddelení od Boha.

Evanjelium inklúzie je v rozpore s jasným Ježišovým učením a Bibliou. V Jánovom evanjeliu Ježiš jasne hovorí, že jediná cesta k spáse vedie cez neho (Ján 14:6). Boh poslal Ježiša na svet, aby zabezpečil spasenie pre padlé ľudstvo, ale toto spasenie je dostupné len tým, ktorí veria v Ježiša Krista ako Božiu platbu za ich hriechy (Ján 3:16). Apoštoli opakujú toto posolstvo (Efezanom 2:8-9; 1. Petrova 1:8-9; 1. Jánova 5:13). Viera v Ježiša Krista už neznamená snažiť sa zabezpečiť si spasenie na základe skutkov, ale skôr dôverovať, že to, čo Ježiš urobil, stačí na zabezpečenie spasenia.

S vierou je spojené aj pokánie. Pokánie je zmena zmýšľania o svojom hriechu a potrebe spasenia skrze Krista vierou (Skutky 2:38). Akt pokánia je taký, v ktorom uznávame, že pred Bohom sme hriešnici neschopní zaslúžiť si cestu k spaseniu, a preto robíme pokánie (grécke slovo „pokánie“ doslova znamená „zmeniť zmýšľanie“) zo svojich hriechov - odvraciame sa od nich - a hľadáme Krista vierou.

Ježiš ponúka spasenie každému, kto je ochotný konať pokánie a veriť (Ján 3:16). Sám Ježiš však povedal, že nie každý uverí (Matúš 7:13-14; Ján 3:19). Nikomu sa nepáči, že milujúci a láskavý Boh posiela ľudí do pekla, ale presne to učí Biblia. Ježiš hovorí, že na konci Syn človeka oddelí všetky národy, ako pastier oddeľuje ovce od kôz. Ovce (predstavujúce tých, ktorí majú vierou v Ježiša Krista zaistenú spásu) pôjdu do kráľovstva s Ježišom. Kozy (predstavujúce tých, ktorí odmietli spasenie, ktoré ponúka Ježiš) pôjdu do pekla, ktoré je opísané ako večný oheň (Matúš 25:31-46).

Toto učenie mnohých pohoršuje a namiesto toho, aby svoje myslenie prispôsobili jasnému učeniu Božieho slova, niektorí menia to, čo hovorí Biblia, a šíria toto falošné učenie. Evanjelium o začlenení je toho príkladom.

Tu je niekoľko ďalších argumentov proti evanjeliu inklúzie:
(1) Ak sa na prijatie daru spasenia nevyžaduje viera a pokánie, prečo je potom Nový zákon plný výziev na pokánie a vieru v Ježiša Krista?
(2) Ak si spasenie nevyžaduje vieru v dokonané Kristovo dielo na kríži, prečo potom Ježiš podstúpil takú ponižujúcu a neznesiteľne bolestivú smrť? Boh mohol jednoducho každému udeliť „božské odpustenie“.
(3) Ak sa každý dostane do neba bez ohľadu na to, či si to uvedomuje alebo nie, čo potom so slobodnou vôľou? Bude ateista, ktorý celý život odmietal Boha, Bibliu, Ježiša a kresťanstvo, vtiahnutý do neba proti svojej vôli? Zdá sa, že evanjelium o začlenení naznačuje, že nebo bude plné ľudí, ktorí tam nemusia nutne chcieť byť.
(4) Ako môžu ísť do neba všetci ľudia bez ohľadu na náboženskú príslušnosť, ak existuje mnoho náboženstiev, ktoré majú protichodné tvrdenia? Čo napríklad ľudia, ktorí veria v úplne odlišné veci o posmrtnom živote, ako je reinkarnácia alebo anihilácia (t. j. myšlienka, že po smrti prestávame po smrti existovať)?
(5) A napokon, ak tí, ktorí otvorene odmietajú Božiu milosť, nepôjdu do neba, potom je to sotva evanjelium inklúzie, však? Ak všetci ľudia nepôjdu do neba, nenazývajme to evanjeliom inklúzie, pretože stále niektorých vylučuje.

Apoštol Pavol nazval posolstvo evanjelia „vôňou smrti“ (2. Korinťanom 2:16). Tým chcel povedať, že pre mnohých je posolstvo evanjelia urážlivé. Hovorí ľuďom pravdu o ich hriechu a beznádejnom stave bez Krista. Hovorí ľuďom, že nemôžu urobiť nič, aby preklenuli priepasť medzi sebou a Bohom. Po stáročia sa našli ľudia (mnohí s dobrými úmyslami), ktorí sa pokúšali zjemniť posolstvo evanjelia, aby dostali viac ľudí do kostola. Na prvý pohľad to vyzerá ako múdra vec, ale nakoniec to ľuďom len dáva falošný pocit bezpečia. Pavol povedal, že každý, kto hlása iné evanjelium, ako hlásal on, by mal byť prekliaty (Galaťanom 1:8). To sú silné slová, ale keď si uvedomíte, aké je posolstvo evanjelia životne dôležité, uvedomíte si aj to, aké je životne dôležité, aby bolo správne. Falošné evanjelium nikoho nezachráni. Jediné, čo robí, je, že odsudzuje viac ľudí do pekla a vytvára väčšie odsúdenie pre tých, ktorí šíria falošné klamstvá, ako je napríklad evanjelium inklúzie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to evanjelium inklúzie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries