settings icon
share icon
Otázka

Čo je to eros láska?

Odpoveď


Grécky jazyk používa rôzne slová na opísanie rozsahu významu slova „láska“. Jedným zo slov je eros, slovo používané na vyjadrenie sexuálnej lásky alebo pocitov vzrušenia, ktoré zdieľajú ľudia, ktorí sa navzájom fyzicky priťahujú. V novozákonných časoch sa toto slovo stalo kultúrou natoľko znehodnotené, že sa v celom Novom Zákone nepoužíva ani raz.

Ďalšie grécke slovo pre lásku je phileo. Toto slovo hovorí skôr o vrelej náklonnosti zdieľanej medzi rodinou alebo priateľmi. Kým eros sa viac spája s libidom, phileo sa môže viac spájať s citmi alebo srdcom (obrazne povedané). K svojim priateľom a rodine cítime lásku, samozrejme nie v zmysle erosu, ale lásku, ktorá nás motivuje k tomu, aby sme sa k nim správali láskavo a pomáhali im k úspechu. Phileo však nepociťujú ľudia, ktorí sú navzájom v nepriateľstve. Lásku phileo môžeme cítiť voči priateľom a rodine, ale nie voči ľuďom, ktorých nemáme radi alebo ktorých nenávidíme.

Od oboch týchto slov sa líši tretie grécke slovo pre lásku, agapao, zvyčajne definované ako „obetavá láska“. Je to láska, ktorá pohýna ľudí k činom a stará sa o dobro druhých bez ohľadu na osobnú cenu. Z biblického hľadiska je agapao láska, ktorú Boh prejavil svojmu ľudu, keď poslal svojho Syna Ježiša, aby zomrel za ich hriechy. Je to láska, ktorá sa zameriava na vôľu, nie na emócie alebo libido. Je to láska, ktorú Ježiš prikazuje svojim učeníkom, aby prejavovali voči svojim nepriateľom (Lukáš 6:35). Eros a phileo sa nevyjadrujú k ľuďom, ktorí nás nenávidia a želajú nám zlo; agapao áno. V Liste Rimanom 5:8 Pavol hovorí, že Božia láska k jeho ľudu sa prejavila v tom, že „Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni“.

Ak sa teda posunieme od základu k čistému, máme eros, phileo a agapao. To neznamená, že by sme eros znevažovali ako hriešny alebo nečistý. Sexuálna láska nie je vo svojej podstate nečistá alebo zlá. Naopak, je to Boží dar manželským párom, aby vyjadrili svoju vzájomnú lásku, posilnili vzájomné puto a zabezpečili prežitie ľudského rodu. Biblia venuje požehnaniu erotickej alebo sexuálnej lásky celú jednu knihu - Pieseň Šalamúnovu. Láska medzi manželom a manželkou by mala byť okrem iného aj erotickou láskou. Dlhodobý vzťah založený len na erotickej láske je však odsúdený na neúspech. „Vzrušenie“ zo sexuálnej lásky rýchlo vyprchá, ak k nej nie je pripojené phileo alebo agapao.

Naopak, hoci na erotickej láske nie je vo svojej podstate nič hriešne, práve v tejto oblasti lásky sa najviac prejavuje naša hriešna prirodzenosť, pretože sa sústreďuje predovšetkým na seba, zatiaľ čo phileo a agapao sa zameriavajú na druhých. Uvažujte o tom, čo apoštol Pavol hovorí kolosálskemu zboru: „Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou“ (Kolosanom 3:5). Grécke slovo „nemravnosť“ (porneia) v podstate zahŕňa celú škálu sexuálnych hriechov (cudzoložstvo, smilstvo, homosexualitu, beštialitu atď.).

Keď je erotická láska zdieľaná medzi manželom a manželkou, môže byť úžasná, ale kvôli našej padlej hriešnej prirodzenosti sa eros príliš často stáva porneia. Keď sa to stane, ľudia majú sklon zachádzať do extrémov a stávajú sa buď askétmi, alebo hedonistami. Askéta je človek, ktorý sa úplne vyhýba sexuálnej láske, pretože jej spojenie so sexuálnou nemravnosťou ju robí zlou, a preto sa jej treba vyhýbať. Hedonista je človek, ktorý považuje sexuálnu lásku bez zábran za úplne prirodzenú. Ako zvyčajne, biblický pohľad je videný v rovnováhe medzi týmito dvoma hriešnymi extrémami. V rámci zväzkov heterosexuálneho manželstva Boh oslavuje krásu sexuálnej lásky: „Nech vojde môj milý do svojej záhrady a okúsi jej výborné plody. Vošiel som do svojej záhrady, sestra moja, snúbenica, oberám svoju myrhu i s balzamom, ochutnávam svoj medový plást, pijem svoje víno a mlieko. Jedzte, priatelia, pite, opájajte sa nežnosťami“ (Veľpieseň 4:16 – 5:1). Mimo biblického manželstva sa však eros deformuje a stáva sa hriešnym.EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to eros láska?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries