settings icon
share icon
Otázka

Čo je to hnutie duchovnej formácie?

Odpoveď


Hnutie duchovnej formácie je dnes veľmi populárne. Je to však v mnohých ohľadoch odklon od pravdy Božieho slova k mystickej forme kresťanstva a do určitej miery preniklo takmer do všetkých evanjelikálnych denominácií. Táto myšlienka duchovnej formácie je založená na predpoklade, že ak budeme robiť určité praktiky, môžeme sa viac podobať Ježišovi. Zástancovia duchovnej formácie mylne učia, že každý môže praktizovať tieto mystické rituály a nájsť v sebe Boha.

Stúpenci súčasného hnutia duchovnej formácie sa príliš často domnievajú, že duchovné disciplíny transformujú hľadajúceho tým, že sa dostane do zmenenej sféry vedomia. Hnutie duchovnej formácie charakterizujú také veci ako kontemplatívna modlitba, kontemplatívna spiritualita a kresťanská mystika.

Pravá biblická duchovná formácia alebo duchovná premena sa začína pochopením, že sme hriešnici, ktorí žijú oddelene od Boha. Naše schopnosti boli poškodené hriechom, takže sa nemôžeme páčiť Bohu. Skutočná duchovná premena nastáva, keď sa odovzdáme Bohu, aby nás mohol premeniť vedením a mocou Ducha Svätého. Najmenej polovica každého novozákonného listu je zameraná na to, ako žiť život, ktorý sa páči Bohu - poslušnosťou a podriadenosťou Duchu Svätému vo všetkom. Písmo nás nazýva vykúpenými, spasenými, svätými, ovcami, vojakmi a služobníkmi, ale zároveň nás učí, že len vďaka moci Ducha môžeme žiť podľa toho, čo tieto mená znamenajú.

Nasledujúce úryvky sa zaoberajú rôznymi aspektmi duchovnej formácie, Božieho pôsobenia v živote veriaceho:

„Lebo ktorých vopred poznal, tých aj predurčil, aby boli podobní obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi“ (Rimanom 8:29). Tu je cieľ premeny: aby sme boli podobní Kristovi.

„Keď my všetci s odhalenou tvárou akoby v zrkadle pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve — a to všetko mocou Pána, ktorý je Duch“ (2. Korinťanom 3:18). Toto je časť úryvku, ktorý učí, že sa meníme na Kristov obraz nie dodržiavaním pravidiel a zákonov, ale nasledovaním vedenia Ducha vierou.

„Veď aj my sme boli kedysi nerozumní a neposlušní, blúdili sme, boli sme otrokmi všelijakých žiadostivostí a rozkoší, žili sme v zlobe a závisti, odporní, nenávideli sme jedni druhých. Ale keď sa zjavila dobrotivosť nášho Spasiteľa, Boha, a jeho láska k ľuďom, zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva, kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom, ktorého na nás štedro vylial skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života“ (Títovi 3:3-7).

Pavol nám tu pripomína náš život pred a po. Odpovedali sme na „dobrotu a lásku Boha“, ktorú nám preukázal Kristus svojou smrťou za naše hriechy. Činili sme pokánie zo svojich hriechov a teraz reagujeme na neustále podnecovanie a posilňovanie Duchom, aby sme žili inak ako Božie deti. V dôsledku toho sme boli premenení „kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom“ (v. 5). Toto je teda skutočná duchovná formácia - pretvorenie nášho ducha jeho Duchom na Kristov obraz.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to hnutie duchovnej formácie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries