settings icon
share icon
Otázka

Aký je biblický pohľad na domáce násilie?

Odpoveď


Domáce násilie je úzko definované ako násilný čin alebo hrozba násilia voči osobe, s ktorou páchateľ je alebo predtým bol v intímnom vzťahu. Pojem domáce násilie často vyvoláva predstavu „bitej manželky“ alebo možno slovnej hádky manželského páru, ktorá prerastie do fyzického útoku. Domáce násilie sa bežne spája aj so zneužívaní detí. Aj keď deti nie sú fyzicky zranené, sledovanie alebo počúvanie týrania rodiča môže mať vážne psychologické dôsledky.

Domáce násilie je o moci a kontrole. Hoci pojem násilie má fyzickú konotáciu, domáce násilie alebo zneužívanie sa môže vyskytovať aj nefyzickým spôsobom. Násilníci môžu napríklad manipulovať so svojimi obeťami prostredníctvom emocionálnych alebo ekonomických prostriedkov. Ďalšími formami sú verbálne zneužívanie a sexuálne zneužívanie. Domáce násilie môže postihnúť osobu akéhokoľvek veku, pohlavia, sociálno-ekonomickej triedy, vzdelania alebo náboženstva.

Na domáce násilie možno nazerať z hľadiska „cyklu násilia“. Napätie sa stupňuje, obeť sa snaží násilníka zmierniť, ale nakoniec dôjde k incidentu. Násilník sa ospravedlní a pokúsi sa to obeti vynahradiť, možno tým, že jej sľúbi, že sa to už nikdy nebude opakovať, alebo ju obdaruje darčekmi. Potom nastane obdobie pokoja, než sa napätie začne opäť stupňovať. Jednotlivé fázy tohto cyklu môžu trvať len niekoľko minút alebo sa môžu vyvíjať celé roky. Bez zásahu sa obdobia „udobrenia“ a „upokojenia“ často vytratia.

Domáce násilie je v príkrom rozpore s Božím plánom pre rodiny. V 1. a 2. knihe Mojžišovej je manželstvo zobrazené ako vzťah jedného tela, ktorý si pomáha. List Efezanom 5:21 hovorí o vzájomnej podriadenosti. Efezanom 5:22-24 vysvetľuje podriadenosť manželky manželovi, zatiaľ čo verše 25-33 hovoria o obetavej láske manžela k manželke. Prvý Petrov list 3:1-7 obsahuje podobné pokyny. V 1. liste Korinťanom 7:4 sa píše: „Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž; podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena.“ Títo dvaja patria jeden druhému a sú povolaní milovať sa navzájom, ako nás miloval Kristus. Manželstvo je obrazom Krista a Cirkvi. Domáce násilie je na míle vzdialené Ježišovmu charakteru.

Domáce násilie týkajúce sa detí odsudzuje aj Boh. Žalm 127:3 hovorí: „Dedičstvo Hospodina sú synovia, odmena je plod života.“ Boh zveruje rodičom deti a títo rodičia sa o ne majú s láskou starať a vychovávať ich. V Efezanom 6:4 sa píše: „A vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi“ (pozri aj Kolosanom 3:21). Deti majú poslúchať svojich rodičov (Efezanom 6:1-3) a disciplína je dôležitá. Disciplína sa však výrazne líši od násilia a zneužívania.

Nasledovanie Boha zahŕňa službu druhým, nie manipuláciu a ovládanie. Ježiš povedal svojim učeníkom: „Medzi vami to tak nebude! Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľký, bude váš sluha a kto by chcel byť medzi vami prvý, bude váš otrok. Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých“ (Matúš 20:26-28). Jeho príkazom je „milujte sa navzájom“ (Ján 13:34). V liste Efezanom 5:1-2 sa píše: „Napodobňujte teda Boha ako milované deti a žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal samého seba za nás ako dar a obetu Bohu príjemnej vône." Kresťania sú povolaní obetavo milovať druhých, najmä tých vo vlastných rodinách.

Tí, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v situácii domáceho násilia, by mali urobiť všetko pre to, aby sa z nej bezpečne dostali. Často je pre obeť domáceho násilia najnebezpečnejší čas, keď odchádza. Kontaktovanie polície môže byť potrebné alebo môžu byť k dispozícii iné miestne zdroje, ktoré pomôžu. Na Slovensku môže s informáciami a zdrojmi pomôcť Pomoc obetiam násilia pre prípady domáceho násilia. Ich číslo je 0850111321. Nájdete ich aj online na adrese http://pomocobetiam.sk/ (POZNÁMKA: používanie počítača môže byť monitorované, preto tieto webové stránky navštívte len vtedy, ak násilník nemá možnosť sledovať vašu online aktivitu). Pri prebiehajúcom domácom násilí je prvým krokom bezpečnosť.

Aj keď sú obete fyzicky v bezpečí a telesné rany sa zahojili, emocionálne a psychické jazvy sú hlboké. Domáce násilie môže mať aj vážne duchovné dôsledky. Obete môžu nedôverovať Bohu. Prečo by dopustil, aby sa niečo také stalo? Je dôveryhodný? Naozaj ma miluje? Kde bol, keď ma zneužívali? Prechádzanie procesom uzdravenia si vyžaduje čas. Musí prísť emocionálna reakcia na situáciu. Je vhodné vyjadriť hnev nad zneužívaním. Ak si nepriznáme závažnosť situácie - hnev, zmätok, bolesť, hanbu atď. nemôžeme sa z nej uzdraviť. Príliš často sa obete predčasne ponáhľajú s odpustením. V konečnom dôsledku je odpustenie to, čo obeť oslobodí. Skutočné odpustenie sa však nedá rozšíriť, ak si najprv nepriznáme jazvy zneužívania a nevyrovnáme sa s nimi. Obete domáceho násilia budú pravdepodobne potrebovať podporu dobre vyškoleného kresťanského poradcu, ktorý s nimi bude putovať procesom uzdravenia.

Nemali by sme predpokladať, že násilníci nemajú iné potreby okrem tej prestať zneužívať. Pravdepodobne existujú nevyriešené problémy, ktoré ich viedli k tomu, aby sa stali násilníkmi. Ak je zneužívateľ ochotný priznať svoju vinu a túži po pomoci, existuje nádej. Opäť platí, že kresťanské poradenstvo môže mať veľkú hodnotu.

Každý príbeh domáceho násilia je iný. Situácie a ľudia sú takí rôznorodí, že žiadny článok nedokáže dostatočne spracovať túto problematiku. Vo všeobecnosti však platí, že manželské poradenstvo nie je vhodným riešením - aspoň nie dovtedy, kým sa neprestane všetko zneužívanie, kým obe strany neabsolvujú individuálne poradenstvo a kým obe strany netúžia po zmierení. To isté by platilo aj pre rodinnú terapiu. Deti by sa nikdy nemali dostať do situácie zneužívania alebo by sa od nich nemalo očakávať, že v nej zostanú, kým sa zneužívateľ naučí zbožnej výchove.

Domáce násilie zraňuje Božie srdce. Boh nezostáva bez pohnutia ohľadom svojich obetí, ani ich neopustil. Jeho plán pre ľudské vzťahy - najmä tie v rodine - je krásnym obrazom toho, kto je. Rodina má odrážať Božiu lásku. Je smutný, keď sa domov zmení na miesto bolesti. Božou túžbou pre ľudí ktorí sú súčasťou domáceho násilia - obete aj násilníkov - je uzdravenie a celistvosť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je biblický pohľad na domáce násilie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries