settings icon
share icon
Otázka

Sú deti vždy požehnaním od Boha?

Odpoveď


Písmo jasne hovorí, že Boh je prítomný pri stvorení každého ľudského života. Najvýstižnejšie to vidíme v Žalme 139:13-18. Skutočnosť, že Boh zvrchovane dozeral na stvorenie Dávida, spôsobila, že Dávid chválil Boha. Dávid poukázal aj na skutočnosť, že Boh mal detaily jeho života naplánované už pred večnosťou. V Jeremiášovi 29:11 Boh potvrdzuje Dávidove myšlienky: „ ,Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami,‘ znie výrok Hospodina, ‚sú to zámery pokoja, a nie nešťastia; dám vám budúcnosť a nádej.‘ “ Samozrejme, to prináša dobrú otázku. Čo s tými, ktorí boli počatí zo znásilnenia alebo nemanželského pomeru? Rodič alebo rodičia, ktorí sú zodpovední za toto dieťa, nemusia „cítiť“, že toto dieťa je Božím požehnaním, ale to, ako bolo toto dieťa počaté, neznamená, že Boh zvrchovane nedohliada na jeho formovanie v lone, ako o tom hovorí Dávid. Boh má plán a zámer pre každého počatého človeka bez ohľadu na to, ako k tomuto počatiu došlo. Keby to tak nebolo, Písmo by to nehovorilo. V Novej zmluve čítame, že Boh nás miluje tak veľmi, že poslal svojho Syna, aby za nás zomrel (Ján 3:16).

Táto láska je tá istá láska, ktorá prinútila Spasiteľa učiť učeníkov Božie slovo a svojou smrťou a zmŕtvychvstaním preukázať Božiu lásku k nám (1. Jánov 4:7-8). To, ako veľmi nás Boh miluje a túži nás požehnať, nemá konca kraja. Jedným z Božích zámerov pri stvorení človeka bolo, aby s Ním mal človek spoločenstvo. Prvý Jánov list 4 nám hovorí, že keď spoznáme Božiu lásku, umožní nám to milovať druhých. To, či budeme každé dieťa vnímať ako Božie požehnanie, závisí od toho, nakoľko budeme toto dieťa vidieť tak, ako ho vidí Boh. Keď sa na každé dieťa pozeráme Božími očami, niet pochýb o tom, že každé je požehnaním od Neho. Ak sa na to dieťa pozeráme očami hriechu, potom môžeme o tomto požehnaní pochybovať, pretože sa zameriavame na stvorenie, a nie na Stvoriteľa.

Boh si želá, aby sa každé dieťa narodilo podľa Jeho plánu pre nás, a to prostredníctvom manželstva. Keď sa dieťa narodí mimo manželstva, nevylučuje to Božiu lásku a starostlivosť o dieťa. Dávid v Žalme 139:17 dospel k záveru, že Božie myšlienky pre Jeho ľud sú skutočne vzácne a nespočetné. Najpraktickejšiu aplikáciu tohto tvrdenia vidíme v Kristovom rodokmeni v Matúšovom evanjeliu 1. V tomto zozname mien rozpoznávame tých, ktorí nejakým spôsobom zlyhali, a tých, ktorí sa narodili z nemanželstva a hriechu. To však nenarušilo naplnenie Božieho slova ani príchod Spasiteľa.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Sú deti vždy požehnaním od Boha?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries