settings icon
share icon
Otázka

Čo je žiadostivosť? Čo hovorí Biblia o žiadostivosti?

Odpoveď


Slovníková definícia žiadostivosti znie: „1. intenzívna alebo nespútaná sexuálna túžba alebo 2. ohromujúce želanie alebo túžba.“ Biblia hovorí o žiadostivosti niekoľkými spôsobmi. Druhá Mojžišova 20:14, 17, hovorí: „Nescudzoložíš!. . . Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani jeho slúžke, ani jeho volovi, ani jeho oslovi; ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu!“ Alebo v Matúšovi 5:28 sa hovorí: „Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil.“ A Jób 31:11 - 12: „Veď to je nehanebnosť a previnenie, ktoré patrí na súd, 12 bol by to oheň spaľujúci až po Abaddon, ktorý ničí od koreňa všetko, čo som získal.“

Žiadostivosť sa zameriava na uspokojenie seba samého a často vedie k zlým činom, aby naplnila jedincovi svoje túžby bez ohľadu na následky. Žiadostivosť sa týka majetníckeho správania a chamtivosti. Kresťanská viera je o nezištnosti a vyznačuje sa svätým životom (Rimanom 6:19; 12:1-2; 1. Korinťanom 1:2, 30; 6:19-20; Efezanom 1:4; 4:24; Kolosanom 3:12; 1. Tesaloničanom 4:3-8, 5:23; 2. Timotejovi 1:9; Hebrejom 12:14; 1. Petrovi 1:15-16). Cieľom každého človeka, ktorý uveril v Ježiša Krista, je podobať sa mu každým dňom viac a viac. To znamená odložiť starý spôsob života, ktorý ovládal hriech, a prispôsobiť svoje myšlienky a činy normám stanoveným v Písme. Žiadostivosť je v rozpore s týmto ideálom.

Nikto nikdy nebude dokonalý alebo nedosiahne bezhrešnosť, kým je ešte na tejto zemi, no napriek tomu je to cieľ, o ktorý sa treba usilovať. Biblia sa o tom dôrazne vyjadruje v 1. Tesaloničanom 4:7-8: „Veď Boh nás nepovolal k nečistote, ale k posväteniu. 8 Kto teda toto odmieta, neodmieta človeka, ale Boha, ktorý vám dáva svojho Svätého Ducha.“ Ak žiadostivosť ešte nezachvátila vaše srdce a myseľ, pripravte sa predovšetkým v živote na boj proti pokušeniam žiadostivosti. Ak v súčasnosti bojujete so žiadostivosťou, je čas vyznať svoj hriech Bohu a požiadať Ho, aby zasiahol do vášho života, aby sa svätosť stala charakteristickou črtou aj vášho života.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je žiadostivosť? Čo hovorí Biblia o žiadostivosti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries