settings icon
share icon
Otázka

Aká je definícia hriechu?

Odpoveď


Hriech je v Biblii opísaný ako prestúpenie Božieho zákona (1 Ján 3:4) a vzbura voči Bohu (Deuteronomium 9:7; Józue 1:18). Hriech mal svoje počiatky v Luciferovi, ktorý bol pravdepodobne tým najkrajším a najmocnejším z anjelov. No nebol spokojný so svojou pozíciou a túžil byť vyššie ako Boh a to sa stalo jeho príčinou jeho pádu, začiatok hriechu (Izaiáš 14:12-15). Premenovaný ako Satan, v záhrade Eden priniesol hriech do ľudstva a to tým, že pokúšal Adama a Evu s tým istým lákadlom: „budete ako Boh.“. V Genesis 3 je zaznamenaná vzbura Adama a Evy voči Bohu a Jeho príkazu. Odvtedy bol hriech dedený skrze všetky generácie ľudí a my, ako potomkovia Adama, sme od neho tento hriech zdedili. Rímskym 5:12 nám vraví, že hriech prišiel na svet skrze Adama a že smrť bola zdedená všetkými ľuďmi, lebo „odmena za hriech je smrť“ (Rímskym 6:23).

Skrze Adama, táto dedičná náklonnosť k hriechu vstúpila do ľudstva a ľudia sa stali hriešnikmi vo svojej prirodzenosti. Keď Adam zhrešil, jeho vnútorná prirodzenosť (podstata) bola zmenená týmto hriechom vzbury a ten u neho zapríčinil duchovnú smrť a skazenosť, ktorá bude zdedená všetkými, ktorí prídu po ňom. Nie sme hriešnici pretože hrešíme; ale skôr, hrešíme, pretože sme hriešnici. Táto zdedená skazenosť je známa aj ako dedičný hriech. Presne tak, ako dedíme fyzické vlastnosti po našich rodičoch, tak isto dedíme našu hriešnu prirodzenosť po Adamovi. Kráľ Dávid nariekal nad týmto stavom padlej ľudskej prirodzenosti v Žalme 51:7: „Hľa, v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka.“.

Ďalší druh hriechu je takzvaný „pripočítaný“ hriech. Či už vo finančnom alebo zákonnom použití, grécke slovo, ktoré je preložené ako „počítaný“ znamená „zobrať niečo, čo patrí jednej osobe a priznať to inej“. Predtým, ako bol daný Mojžišov zákon, tak hriech nebol človeku počítaný, no napriek tomu ľudia boli stále hriešnikmi vďaka dedičnému hriechu. Potom, ako bol daný zákon, hriechy, ktoré boli spáchané proti tomuto zákonu boli ľuďom pripočítané (Rímskym 5:13). No dokonca ešte pred tým, ako boli prestúpenia zákona ľuďom pripočítané, hlavný trest za hriech (smrť) naďalej kraľoval (Rímskym 5:14). Všetci ľudia, od Adama po Mojžiša, boli podriadení smrti. No nie kvôli ich hriešnym skutkom voči Mojžišovmu zákonu (ktorý ešte nemali), ale kvôli ich vlastnej zdedenej hriešnej prirodzenosti. Po Mojžišovi boli ľudia poddaní smrti kvôli obom, zdedenému hriechu od Adama a pripočítanému hriechu, pretože porušovali Božie zákony.

Boh využil princíp „pripočítania“ v prospech ľudí, keď pripočítal hriech veriacich Ježišovi Kristovi, ktorý zaplatil trest za hriech – smrť – na kríži. Tým, že Mu pripočítal náš hriech ho Boh počítal za hriešnika, aj keď ním nebol a tak zomrel za hriechy celého sveta (1 Ján 2:2). Je dôležité, aby sme porozumeli tomu, že hriech Mu bol pripočítaný, ale On sám hriech nezdedil po Adamovi. Niesol trest za hriech, ale nikdy sa nestal hriešnikom. Jeho čistá a dokonalá prirodzenosť bola hriechom nedotknutá. Bolo s Ním zaobchádzané, akoby bol vinný za všetky hriechy, ktoré boli spáchané ľuďmi, no On sám nespáchal ani jeden. Výmenou za to Boh pripočítal Kristovu spravodlivosť veriacim. Pripísal nám Jeho spravodlivosť presne tak, ako pripísal naše hriechy Kristovi (2 Korintským 5:21).

Tretím druhom hriechu je osobný hriech, ktorý je páchaný každý deň každým človekom. Pretože sme zdedili hriešnu prirodzenosť od Adama, páchame osobitné, osobné hriechy. Patrí sem všetko od zdanlivo nevinných klamstiev až po vraždu. Tí, ktorí nevložili svoju vieru v Ježiša Krista musia zaplatiť trest za tento hriech, presne tak ako za dedičný a pripočítaný hriech. Avšak veriaci boli oslobodení od večného trestu za hriech – pekla a duchovnej smrti – ale aj teraz majú moc odolať hrešeniu. Môžeme si vybrať či spáchame alebo nespáchame osobné hriechy, pretože máme moc odolať hriechu skrze Ducha svätého, ktorý v nás prebýva, nás posväcuje a presviedča o našich hriechoch, keď ich spáchame (Rímskym 8:9-11). Keď Bohu vyznáme naše osobné hriechy a požiadame Ho o ich odpustenie, tak sme obnovení pre dokonalé spoločenstvo a spojenie s Ním. „Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti.“ (1 Ján 1:9).

Všetci sme trojnásobne odsúdení. A to vďaka dedičnému hriechu, pripočítanému hriechu a osobnému hriechu. Jediný spravodlivý trest za hriech je smrť (Rímskym 6:23) a to nie len fyzická smrť, ale večná smrť (Zjavenie 20:11-15). Avšak Či už dedičný hriech, pripočítaný hriech alebo osobný hriech, všetky boli ukrižované na Ježišovom kríži. A tak teraz skrze vieru v Ježiša Krista ako Spasiteľa „máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti“ (Efezským 1:7).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aká je definícia hriechu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries