settings icon
share icon
Otázka

Zdedili sme hriech od Adama a Evy?

Odpoveď


Áno, všetci ľudia zdedili hriech Adama a Evy, konkrétne od Adama. Hriech sa v Biblii opisuje ako prestúpenie Božieho zákona (1.Jána 3:4) a vzbura proti Bohu (5. Mojžišova 9:07, Jozua 1:18). 1. Mojžišova 3 opisuje vzburu Adama a Evy proti Bohu a Jeho príkazu. Kvôli neposlušnosti Adama a Evy sa stal hriech „ dedičstvom" všetkých potomkov. Rímskym 5:12 nám hovorí, že skrze Adama, vstúpil do sveta hriech a tak smrť bola prenesená na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Tento prenesený hriech je známy ako dedičný hriech. Tak ako od rodičov dedíme fyzické vlastnosti, tak sme zdedili našu hriešnu prirodzenosť od Adama.

Adam a Eva boli stvorení na obraz a podobu Božiu (1. Mojžišova 1:26-27, 9:6). My sme stvorení na podobu Adama (1. Mojžišova 5:3). Po Adamovom páde do hriechu, každý z jeho potomkov ostal „ nakazený" hriechom. David nad týmto žialil v jednom zo svojich žalmov: „ Lebo ja znám svoje prestúpenia, a môj hriech je vždy predo mnou" (Žalm 51:5). To neznamená, že ho matka porodila v hriechu, ona len zdedila hriešnu prirodzenosť od svojich rodičov, tí od svojich rodičov atď... Dávid zdedil hriešnosť od svojich rodičov, rovnako ako my všetci. Aj keď sa budeme snažiť žiť svoj život najlepšie ako vieme, sme stále hriešni v dôsledku dedičného hriechu.

Všetci hrešíme už len tým, že sme sa narodili ako hriešnici. Všimnite si postupnosť v Rímskym 5:12 - hriech prišiel na svet skrze Adama, smrť je následkom hriechu, smrť prichádza na každého, všetci ľudia zhrešili, pretože zdedili hriech od Adama. „Všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej" (Rímskym 3:23), preto potrebujeme dokonalú, bezhriešnu obeť, ktorá obmyje naše hriechy, čo sami nedokážeme. Vďaka Bohu za to, že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ, ktorý nás zachránil od hriechu. Náš hriech bol ukrižovaný na kríži Ježiša Krista, a v Ňom „máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti" (Efezským 1:7). Boh nám dal vo svojej nekonečnej múdrosti liek na dedičný hriech a je k dispozícii každému: „Nech vám je tedy známe, mužovia bratia, že skrze Neho sa vám zvestuje odpustenie hriechov" (Sk 13:38).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Zdedili sme hriech od Adama a Evy?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries