settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená ctiť otca a matku?

Odpoveď


Ctiť otca a matku znamená byť poslušný v slove a skutkoch a mať vnútorný postoj úcty voči nim. Grécke slovo pre úctu znamená „ctiť, uctievať a hodnotiť“. Úcta je rešpektovanie nie iba hodností ale i zásluh. Napríklad niektorí ľudia nesúhlasia s rozhodnutím prezidenta, ale predsa rešpektujú jeho postavenie ako vodcu štátu. Podobne aj deti majú uctievať svojich rodičov, bezohľadu či si to rodičia zaslúžia alebo nie.

Boh nás vyzýva, aby sme ctili otca a matku. Natoľko si to cení, že to zahrnul do desať prikázaní (2. Mojžišova 20:12) a znovu v Novom zákone: „Deti, poslúchajte rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku - to je prvé prikázanie so zasľúbením - aby sa ti dobre vodilo a aby si dlho žil na zemi.“ (Efezanom 6:1-3). Uctievanie rodičov je jediné prikázanie so zasľúbením. Tí, ktorí si ctia rodičov budú požehnaní (Jeremiáš 35:18-19). Na druhej strane tí, ktorí sú porušenej mysle a tí, ktorí sú bezbožní sú opísaní ako ľudia neposlušní svojim rodičom (Rimanom 1:30; 2. Timoteovi 3:2).

Šalamún, ako najmúdrejší človek hovoril, aby si deti uctievali svojich rodičov (Príslovie 1:8; 13:1; 30:17). Hoci nie sme priamo pod ich autoritou, nemôžeme sa zbaviť Božieho príkazu, aby sme ich ctili. Aj Ježiš, Syn Boží sa podriadil svojim zemským rodičom (Lukáš 2:51) a svojmu nebeskému Otcovi (Matúš 26:39). Nasledujúc Kristov príklad, máme sa správať ku svojim rodičom tak, ako sa správame k nášmu nebeskému Otcovi (Židom 12:9; Malachiáš 1:6).

Je jasné, že je prikázané, aby sme ctili svojich rodičov, ale ako? Ctite ich aj skutkami aj vašim vnútorným postojom (Marek 7:6). Ctite ich vyslovenými aj nevyslovenými žiadosťami. „Múdry syn poslúcha napomínanie otcovo, ale posmešník nepočúva karhanie.“ (Príslovie 13:1). U Matúša 15:3-9 Ježiš pripomína farizejov na prikázanie o uctievaní otca a matky. Oni poslúchali slová prikázania, ale pridali k tomu tradíciu a zrušili príkaz. Hoci ctili svojich rodičov slovami, ich skutky preukazovali niečo iné. Úcta je viacej ako slová. Slovo „úcta“ je sloveso a to vyžaduje skutky.

Mali by sme uctievať svojich rodičov tak, ako túžime uctievať Boha – v našich myšlienkách, slovách a skutkoch. Pre malé dieťa je poslúchanie rodičov vlastne aj prejavom uctievania. To znamená počúvať a podriaďovať sa ich autorite. Keď sú deti dospelé, poslušnosť, ktorú získali ako malí im pomôže uctievať si autority, ako sú vlasť, polícia, atď.

Hoci sa od nás žiada, aby sme si uctievali rodičov, to neznamená, že sa máme správať tak, ako naši neveriaci rodičia (Ezechiel 20:18-19). Ak rodičia rozkážu deťom, aby vykonali niečo, čo sa protiví Božiemu slovu, dieťa má poslúchať Boha a nie rodičov (Skutky 5:28).

Úcta vyvoláva úctu. Boh si neuctí tých, ktorí nebudú poslúchať Jeho príkaz, aby poslúchali svojich rodičov. Ak sa chceme páčiť Bohu a byť požehnaní, mali by sme ctiť svojich rodičov. Úcta nie je ľahká, ani zaujímavá a nie je možné to vykonať vlastnou silou. Ale úcta je cesta pre zmysel v živote – vyvýšiť Boha. „Deti uctievajte svojich rodičov, lebo je to ľúbe Bohu“ (Kolosanom 3:20).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená ctiť otca a matku?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries