settings icon
share icon
Otázka

Aká je definícia teológie?

Odpoveď


Slovo „teológia“ pochádza z dvoch gréckych slov, ktoré znamenajú „štúdium Božie“. Kresťanská teológia je jednoducho pokus pochopiť Boha tak, ako je zjavený v Biblii. Ani jedna teológia úplne nepochopí Boha a jeho cesty, pretože Boh je nekonečný a nekonečne vyšší ako sme my. Preto, každý náš pokus vysvetliť Ho zlyháva (Rimanom 11:33-36). Predsa, Boh chce, aby sme Ho poznali nakoľko to môžeme a teológia je veda, ktorá nás učí, ako poznať Boha a ako Ho chápať. Niektorí popierajú teológiu, pretože veria, že je rozdeľujúca. Keď sa správne pochopí, teológia je zjednocujúca. Opravdivá biblická teológia je dobrá; je to učenie Božieho slova (2. Timoteovi 3:16-17).

Štúdium teológie nie je nič viac ako prekopávanie po Božom slove, aby sme pochopili, čo nám chce zjaviť o sebe. Keď toto robíme, poznávame Ho ako Stvoriteľa, Udržovateľa, Sudcu... On je Alfa a Omega, počiatok a koniec všetkému. Keď Ho Mojžiš požiadal, aby sa predstavil, Boh povedal: „SOM, KTORÝ SOM.“ (2. Mojžišova 3:14). Meno Som sa vzťahuje na osobu. Boh má meno, ako ho On sám dal aj iným. Meno Som predstavuje slobodnú, zmysluplnú, dostatočnú osoba. Boh nie je kozmická sila alebo večná energia. On je všemohúca, jestvujúca, stanovená Bytosť s rozumom a vôľou – „osobný“ Boh, ktorý zjavil seba ľudstvu skrze svoje slovo a skrze svojho Syna, Ježiša Krista.

Štúdium teológie nám pomáha, aby sme chápali Boha spôsobom, ktorým Ho budeme môcť oslavovať skrze našu lásku a poslušnosť voči Nemu. Pozrite sa na postupnosť: musíme Ho najprv poznať, aby sme ho mohli milovať a musíme Ho milovať, aby sme ho mohli poslúchať. Naše životy sú obohatené nádejou, ktorú On vštepuje tým, ktorí Ho poznajú, milujú a poslúchajú. Povrchná teológia a neúplné chápanie Božej vôle nám iba zhoršia životy, namiesto, aby nám dali nádej, ktorú potrebujeme. Poznať Boha je veľmi dôležité. Sme krutí k sebe, ak sa snažíme žiť tento život bez toho, aby sme poznali Boha. Tento svet je hrozné miesto pre život a život sám osebe je plný sklamania. Odmietni teológiu, a odsúdiš seba na život bez zmyslu a smeru. Bez teológie tratíme náš život a naša duša ide do zatratenia.

Všetci kresťania by mali byť dojatí teológiou – intenzívne, osobné štúdium Božieho slova – aby sme poznali, milovali a poslúchali Toho, s ktorým strávime radostnú večnosť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aká je definícia teológie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries