settings icon
share icon
Otázka

Čo je čierna teológia oslobodenia?

Odpoveď


Čierna teológia oslobodenia je odnožou juhoamerickej teológie oslobodenia, ktorá je do značnej miery humanistická a pokúša sa aplikovať kresťanskú teológiu na situáciu chudobných. Čierna teológia oslobodenia sa zameriava na Afričanov vo všeobecnosti a najmä na Afroameričanov, na ich oslobodenie od všetkých foriem otroctva a nespravodlivosti, či už sociálnych, politických, ekonomických alebo náboženských.

Cieľom čiernej teológie oslobodenia je „urobiť kresťanstvo živým pre černochov“. Hlavnou chybou v čiernej teológii oslobodenia je jej zameranie. Pokúša sa zamerať kresťanstvo na oslobodenie od sociálnej nespravodlivosti tu a teraz, a nie v posmrtnom živote. Ježiš učil presný opak: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“ (Ján 18:36). Zaobchádzalo sa s černochmi/Afričanmi a najmä s Afroameričanmi v nedávnej histórii nespravodlivo, nečestne a zle? Absolútne! Mal by byť jedným z výsledkov evanjelia koniec rasizmu, diskriminácie, predsudkov a nerovnosti? Opäť áno, absolútne (Galaťanom 3:28)! Je vyslobodenie zo sociálnej nespravodlivosti základným princípom evanjelia? Nie.

Toto je posolstvo evanjelia: všetci sme nakazení hriechom (Rimanom 3:23). Všetci sme hodní večného odlúčenia od Boha (Rímskym 6:23). Ježiš zomrel na kríži a vzal na seba trest, ktorý si zaslúžime (2. Korinťanom 5:21; 1. Jána 2:2), čím sa postaral o našu spásu. Ježiš bol potom vzkriesený, čím ukázal, že jeho smrť bola skutočne dostatočnou platbou za trest za hriech (1. Korinťanom 15:1-4). Ak vložíme svoju dôveru v Ježiša ako Spasiteľa, všetky naše hriechy budú odpustené a po smrti nám bude umožnený vstup do neba (Ján 3:16). To je evanjelium. To je naše zameranie. To je liek na to, čo skutočne sužuje ľudstvo.

Keď človek prijme Ježiša ako Spasiteľa, je novým stvorením (2. Korinťanom 5:17) a Duch Svätý v ňom prebývajúci začína proces nášho premieňania sa na Kristov obraz (Rimanom 12:1-2). Iba prostredníctvom tejto duchovnej transformácie možno rasizmus skutočne poraziť. Čierna teológia oslobodenia zlyháva, pretože útočí na symptómy bez skutočného riešenia podstaty choroby. Hriech/pád je choroba; rasizmus je len jedným z mnohých príznakov. Posolstvom evanjelia je Ježišova zmierna obeta za naše hriechy a spasenie, ktoré je dostupné skrze vieru. Koniec rasizmu by bol výsledkom toho, že ľudia skutočne prijmú Ježiša ako Spasiteľa, ale samotné evanjelium rasizmus konkrétne nerieši.

Kvôli extrémnemu zdôrazňovaniu rasových otázok je negatívnym výsledkom čiernej teológie oslobodenia to, že má tendenciu oddeľovať černošské a belošské kresťanské komunity, čo je úplne nebiblické. Kristus prišiel na zem, aby zjednotil všetkých, ktorí v Neho veria, do jednej univerzálnej Cirkvi, do svojho tela, ktorého je On hlavou (Efezanom 1:22-23). Členovia tela Kristovho zdieľajú spoločné puto so všetkými ostatnými kresťanmi bez ohľadu na pôvod, rasu alebo národnosť. „aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali.“ (1. Korinťanom 12:25). Máme byť jednotní, mať Kristovu myseľ a mať jeden cieľ, oslavovať Boha plnením Kristovho príkazu „ísť do celého sveta“, hovoriť o Ňom druhým, kázať dobré posolstvo evanjelia a učiť ľudí zachovávať Jeho prikázania (Matúš 28:19-20). Ježiš nám pripomína, že dve najväčšie prikázania sú milovať Boha a milovať blížneho ako seba samého, bez ohľadu na rasu (Matúš 22:36-40).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je čierna teológia oslobodenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries