settings icon
share icon
Otázka

Svätí účel prostriedky?

Odpoveď


Odpoveď na túto otázku závisí od toho, o aké ciele alebo účely ide a aké prostriedky sa používajú na ich dosiahnutie. Ak sú ciele dobré a ušľachtilé a prostriedky, ktoré používame na ich dosiahnutie, sú tiež dobré a ušľachtilé, potom áno, ciele svätia prostriedky. Ale to nie je to, čo väčšina ľudí myslí, keď používajú tento výraz. Väčšina to používa ako ospravedlnenie pre dosiahnutie svojich cieľov akýmikoľvek potrebnými prostriedkami, bez ohľadu na to, aké nemorálne, nezákonné alebo nepríjemné môžu byť. Tento výraz zvyčajne znamená niečo ako “Nezáleží na tom, akým spôsobom dosiahnete to, čo chcete, pokiaľ to získate.”

„Ciele ospravedlňujúce prostriedky“ zvyčajne zahŕňajú urobenie niečoho zlého na dosiahnutie pozitívneho cieľa a ospravedlnenie nesprávneho konania poukázaním na dobrý výsledok. Príkladom môže byť klamstvo v životopise s cieľom získať dobrú prácu a ospravedlňovanie klamstva tvrdením, že vyšší príjem umožní klamárovi sa primeranejšie postarať o svoju rodinu. Ďalším môže byť ospravedlnenie potratu dieťaťa, aby sa zachránil život matky. Klamať a vziať nevinný život je morálne nesprávne, ale postarať sa o rodinu a zachrániť život ženy je morálne správne. Kde je potom tá hranica?

Dilema účelu/prostriedku je populárny scenár v diskusiách o etike. Zvyčajne otázka znie asi takto: „Ak by ste mohli zachrániť svet tým, že niekoho zabijete, urobili by ste to? Ak je odpoveď „áno“, potom morálne správny výsledok ospravedlňuje použitie nemorálnych prostriedkov na jeho dosiahnutie. V takejto situácii je však potrebné zvážiť tri rôzne veci: morálku konania, morálku výsledku a morálku osoby, ktorá činnosť vykonáva. V tejto situácii je čin (vražda) zjavne nemorálny a rovnako aj vrah. Ale záchrana sveta je dobrý a morálny výsledok. Alebo ako je to? Aký druh sveta je zachraňovaný, ak vrahovia môžu rozhodovať o tom, kedy a či je vražda oprávnená, a potom sa dostanú na slobodu? Alebo hrozí vrahovi trest za jeho zločin vo svete, ktorý zachránil? A bol by zachránený svet oprávnený vziať život tomu, kto ho práve zachránil?

Z biblického hľadiska, samozrejme, v tejto diskusii chýba Boží charakter, Boží zákon a Božia prozreteľnosť. Pretože vieme, že Boh je dobrý, svätý, spravodlivý, milosrdný a tí, ktorí nosia Jeho meno, majú odrážať Jeho charakter (1. Petra 1:15-16). Vražda, klamstvo, krádež a všetky druhy hriešneho správania sú vyjadrením hriešnej povahy človeka, nie prirodzenosti Boha. Pre kresťana, ktorého prirodzenosť premenil Kristus (2. Korinťanom 5:17), neexistuje žiadne ospravedlnenie nemorálneho správania, bez ohľadu na jeho motiváciu alebo jeho výsledok. Od tohto svätého a dokonalého Boha dostávame zákon, ktorý odráža Jeho vlastnosti (Žalm 19:8; Rimanom 7:12). Desať prikázaní objasňuje, že vražda, cudzoložstvo, krádež, klamstvo a chamtivosť sú v Božích očiach neprijateľné a Boh neposkytuje žiadnu „únikovú doložku“ s ohľadom na ich motiváciu alebo racionalizáciu. Všimnite si, že nehovorí: „Nevraždi, pokiaľ tým nezachrániš život“. Toto sa nazýva „situačná etika“ a v Božom zákone pre ňu nie je miesto. Je teda jasné, že z Božej perspektívy neexistujú žiadne ciele, ktoré by ospravedlňovali porušovanie Jeho zákona.

V diskusii o etike/prostriedkoch tiež chýba pochopenie Božej prozreteľnosti. Boh stvoril svet, osídlil ho ľuďmi a potom ich nenechal, aby tápali sami bez toho, aby na svet dohliadal. Boh má plán a zámer s ľudstvom, ktorý uskutočňuje v priebehu storočí. Každé rozhodnutie každého človeka v histórii bolo nadprirodzene aplikované na tento plán. Túto pravdu hovorí jednoznačne: „Od počiatku oznamujem budúcnosť, od pradávna to, čo sa ešte nestalo. Hovorím: Môj zámer trvá, všetko čo chcem, urobím. Od východu volám dravého vtáka, z ďalekej krajiny muža, ktorý splní môj zámer. Čo som povedal, to iste vyplním, čo som naplánoval, to určite urobím.“ (Izaiáš 46:10-11). Boh je úzko zapojený do svojho stvorenia a má nad ním kontrolu. Ďalej hovorí, že všetko slúži na dobro pre tých, ktorí Ho milujú a sú povolaní podľa Jeho predsavzatia (Rimanom 8:28). Kresťan, ktorý klame v životopise alebo ide na potrat, by porušil Boží zákon a popieral by Božiu schopnosť zabezpečiť rodinu a zachovať život matky, ak má v úmysle tak urobiť.

Tí, ktorí nepoznajú Boha, môžu byť nútení ospravedlňovať svoje prostriedky až do konca, ale tí, ktorí tvrdia, že sú Božími deťmi, nemajú žiadny dôvod porušovať ani jedno z Božích prikázaní, popierať Jeho zvrchované predsavzatie alebo robiť hanbu Jeho Menu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Svätí účel prostriedky?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries