settings icon
share icon
Otázka

Čo je to božská prozreteľnosť?

Odpoveď


Božská prozreteľnosť je prostriedok, ktorým Boh riadi všetkými vecami vo vesmíre. Náuka božskej prozreteľnosti tvrdí, že Boh má úplne pod kontrolou všetko. Toto zahŕňa aj vesmír ako celok (Žalm 103:19), fyzický svet (Matúš 5:45), záležitosti národov (Žalm 66:7), ľudský život (Galaťanom 1:15), ľudské úspechy a zlyhania (Lukáš 1:52) a ochranu jeho ľudu (Žalm 4:8). Táto náuka stojí v úplnom protiklade s názorom, že vesmír je riadený náhodou alebo osudom.

Zmysel alebo cieľ božskej prozreteľnosti je naplniť Božiu vôľu. Aby sa uistil, že Jeho vôľa je splnená, Boh spravuje záležitosti národov a zákony prírody. Zákony prírody sú tiež zobrazením Božej práce vo vesmíre. Zákony prírody nemajú žiadnu moc, ani nepracujú samostatne. Zákony prírody sú pravidlá, ktoré ustanovil Boh, aby spravoval vecami.

To isté platí aj pre ľudskú voľbu. V skutočnosti nemáme slobodu, aby sme si volili mimo Božej vôle. Všetko, čo konáme a všetko, čo si volíme je v súlade s Božou vôľou – aj naše hriešne voľby (1. Mojžišova 50:20). Hlavne, Boh kontroluje naše voľby a skutky (1. Mojžišova 45:5; 5. Mojžišova 8:18; Príslovia 21:1), ale to koná tak, že neruší našu zodpovednosť ako slobodných morálnych bytostí a neruší ani našu možnosť voľby.

Náuka božskej prozreteľnosti sa môže stručne zhrnúť takto: „Boh vo večnej minulosti, ako obhajca svojej vlastnej vôle, ustanovil všetko, čo sa stane; ale v žiadnom ohľade Boh nie je autorom hriechu; ani ľudská zodpovednosť nie je odstránená.“ Primárny prostriedok, ktorým Boh vykonáva svoju vôľu je skrze sekundárne príčiny (prírodné zákony, ľudská vôľa). Inými slovami, Boh nepriamo koná skrze tieto sekundárne príčiny, aby splnil svoju vôľu.

Taktiež, Boh niekedy koná priamo, aby splnil svoju vôľu. Tieto skutky menujeme zázrakmi (nadprirodzené prejavy). Zázraky sú Božím obchádzaním prírodných zákonov, aby spnil svoju vôľu. Dva príklady z knihy Skutkov by nám mali poslúžiť ako dôkaz Božieho priameho a nepriameho zásahu, aby splnil svoju vôľu. V Skutkoch 9 vidime rozhovor Saula z Tarzu. V zaslepujúcom svetle a v hlase, ktorý Saul/Pavel počul, Boh zmenil jeho život navždy. Bola to Božia vôľa, aby použil Pavla, ktorý bude ďalej plniť Jeho vôľu. Tu vidíme ako Boh priamo zasiahol, aby zmenil Pavla. Keby ste sa rozprávali s niekym, kto sa stal kresťanom, nepočuli by ste taký príbeh ako je tento. Väčšina z nás príde ku Kristovi skrze počúvanie kázaného slova, cez čítanie alebo skrze svedectvo kamaráta. Zároveň, sú tam okolnosti, ktoré pripravia cestu – stratíme prácu, člena rodiny, zlyhá manželstvo atď. Pavlovo premenenie bolo priame a nadprirodzené.

V Skutkoch 16:6-10 vidíme, ako Boh dosiahol svoju vôľu nepriamo. Toto sa udialo počas Pavlovej druhej misijnej cesty. Boh chcel, aby Pavel odcestoval do Troády, ale keď odišiel z Pisidskej Atiochii, chcel ísť na východ do Ázie. Biblia hovorí, že im Duch Svätý zakázal hovoriť evanjelium v Ázii. Potom chceli ísť na západ do Bitínie, ale im v tom Duch Kristov prekazil, takže odcestovali do Troád. Toto bolo napísané retrospektívne, ale pravdepodobne existovali logické vysvetlenia, prečo nemohli odísť na plánované destinácie. Avšak, keď pochopili, že je to Boh, ktorý ich vedie tam, kam chce aby išli – to je prezreteľnosť. Príslovia 16:9 hovorí: „Myseľ človeka si premyslí cestu, ale Hospodin riadi jeho krok.“

Na druhej strane, existujú ľudia, ktorí hovoria, že Boží priamy alebo nepriamy zásah ruší koncept slobodnej vôľe. Ak Boh všetko kontroluje, ako môžeme robiť slobodné rozhodnutia? Inými slovami, aby slobodná vôľa mala zmysel, musia existovať veci, ktoré sú mimo Božej zvrchovanej kontroly – možnosť ľudskej voľby. Kvôli sámotnému argumentu, predpokladajme, že je toto pravda. Čo potom? Ak Boh nie je nad všetkými možnosťami, ako môže zaručiť spasenie? Pavel hovorí Filipanom 1:6: „A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša.“ Ak Boh nie je nad všetkými vecami, tak toto ako aj iné biblické zasľúbenia sú falošné. Nemôžeme mať istotu, že dobré dielo spasenia v nás, ktoré započal, bude dokonané.

Ďalej, ak Boh nie je nad všetkými vecami, tak nie je zvrchovaný. A ak nie je zvrchovaný, tak nie je Bohom. Takže predpoklad, že Boh nie je nad všetkým má za výsledok to, že Boh vlastne nie je Bohom. A ak naša slobodná vôľa môže nahradiť božskú prozreteľnosť, tak kto je Bohom? My sme. To je samozrejme neprijateľné každému kresťanovi. Božská prozreteľnosť neničí našu slobodu. Božská prozreteľnosť nám vlastne umožňuje, aby sme našu slobodu používali správne.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to božská prozreteľnosť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries