settings icon
share icon
Otázka

Aké sú biblické dôvody rozvodu?

Odpoveď


Pri diskusii o tom, čo hovorí Biblia o rozvode, je dôležité mať na pamäti slová z Malachiáša 2:16: „nenávidím rozvodu, hovorí Hospodin“. Nech už Biblia uvádza akékoľvek dôvody na rozvod, neznamená to, že Boh si želá, aby v týchto prípadoch došlo k rozvodu. Namiesto otázky „je ______ dôvodom na rozvod“ by často mala znieť otázka „je _______ dôvodom na odpustenie, obnovu a/alebo poradenstvo?“.

Biblia uvádza dva jasné dôvody na rozvod: (1) sexuálna nemravnosť (Matúš 5:32; 19:9) a (2) odlúčenie neveriacim (1. Korinťanom 7:15). Ani v týchto dvoch prípadoch sa však rozvod nevyžaduje, ba dokonca sa ani nepodporuje. Najviac, čo sa dá povedať je, že sexuálna nemravnosť a opustenie sú dôvodom (dovolením) na rozvod. Vyznanie, odpustenie, zmierenie a obnova sú vždy prvými krokmi. Rozvod by sa mal považovať až za poslednú možnosť.

Existujú nejaké dôvody na rozvod okrem toho, čo výslovne hovorí Biblia? Možno áno, ale my si netrúfame na Božie slovo. Je veľmi nebezpečné ísť nad rámec toho, čo hovorí Biblia (1. Korinťanom 4:6). Najčastejšie dodatočné dôvody na rozvod, na ktoré sa ľudia pýtajú, sú zneužívanie partnera (citové alebo fyzické), zneužívanie detí (citové, fyzické alebo sexuálne), závislosť od pornografie, užívanie drog/alkoholu, trestný čin/uväznenie a zlé hospodárenie s financiami (napríklad kvôli závislosti od hazardných hier). O žiadnej z týchto skutočností nemožno tvrdiť, že je výslovným biblickým dôvodom na rozvod.

To však nevyhnutne neznamená, že žiadny z nich nie je dôvodom na rozvod, ktorý by Boh schválil. Nevieme si napríklad predstaviť, že by si Boh želal, aby manželka zostala s manželom, ktorý ju fyzicky týra a/alebo ich deti. V takomto prípade by sa manželka mala rozhodne oddeliť od násilníckeho manžela a oddeliť od neho aj deti. Avšak aj v takejto situácii by mal byť ideálny čas odlúčenia s cieľom pokánia a obnovy, nie nevyhnutne okamžité začatie rozvodového konania. Pochopte, prosím, že tvrdením, že vyššie uvedené skutočnosti nie sú biblickým dôvodom na rozvod, rozhodne netvrdíme, že muž/žena, ktorého/ej jeho/jej manžel/manželka sa zapája do takýchto aktivít, by mal/a v tejto situácii zotrvať. Ak existuje nejaké riziko nebezpečenstva pre seba alebo deti, odlúčenie je dobrým a vhodným krokom.

Ďalším spôsobom, ako sa na túto otázku pozrieť, je rozlišovať medzi biblickými dôvodmi na rozvod a biblickými dôvodmi na rozvod a nové manželstvo. Niektorí interpretujú dva vyššie uvedené biblické dôvody rozvodu ako jediné oprávnenia na uzavretie nového manželstva po rozvode, ale v iných prípadoch pripúšťajú rozvod bez uzavretia nového manželstva. Hoci je to pravdepodobný výklad, zdá sa, že sa príliš približuje k domýšľaniu si Božieho slova.

Ak to zhrnieme, aké sú biblické dôvody na rozvod? Odpoveďou je sexuálna nemravnosť a opustenie. Existujú ďalšie dôvody na rozvod okrem týchto dvoch? Je to možné. Má sa rozvod niekedy brať na ľahkú váhu alebo používať ako prvé riešenie? Rozhodne nie. Boh je schopný zmeniť a napraviť každého človeka. Boh je schopný uzdraviť a obnoviť každé manželstvo. K rozvodu by malo dôjsť len v prípadoch opakovaného a neúprosného ohavného hriechu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aké sú biblické dôvody rozvodu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries