settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o prostitúcii? Odpustí Boh prostitútke?

Odpoveď


Prostitúcia sa často označuje ako „najstaršie povolanie“. V skutočnosti to bol vždy bežný spôsob, ako si ženy zarábali peniaze, dokonca aj v biblických časoch. Biblia nám hovorí, že prostitúcia je nemorálna. V Prísloviach 23:27-28 sa píše: „Veď jamou hlbokou je prostitútka a úzkou studňou cudzinka. Aj ona strojí úklady ako zbojník a množí neverných medzi ľuďmi.“

Boh zakazuje známosti s prostitútkami, pretože vie, že takéto známosti sú škodlivé pre mužov aj pre ženy. „Pery cudzej ženy síce pretekajú medom, jej ústa sú slizkejšie než olej, ale jej koniec je horký ako palina a ostrý ako dvojsečný meč. Jej nohy zostupujú k smrti, jej kroky vedú do podsvetia“ (Príslovia 5:3-5).

Prostitúcia nielenže ničí manželstvá, rodiny a životy, ale ničí ducha a dušu spôsobom, ktorý vedie k fyzickej a duchovnej smrti. Boh si želá, aby sme zostali čistí a používali svoje telo ako nástroj na jeho použitie a slávu (Rimanom 6:13). V 1. liste Korinťanom 6:13 sa píše: „No telo nie je pre smilstvo — je pre Pána a Pán pre telo.“

Hoci je prostitúcia hriešna, prostitútky nie sú mimo Božieho odpustenia. Biblia zaznamenáva, že použil prostitútku menom Ráchab, aby podporil naplnenie svojho plánu. Výsledkom jej poslušnosti bola odmena a požehnanie pre ňu a jej rodinu (Jozua 2:1; 6:17-25). V Novej zmluve žena, ktorá bola známa ako sexuálna hriešnica - predtým, ako jej Ježiš odpustil a očistil ju od hriechu - našla príležitosť slúžiť Ježišovi, keď bol na návšteve v dome farizeja. Žena, ktorá spoznala Krista takého, aký je, mu priniesla fľaštičku drahého parfumu. V ľútosti a pokání žena plakala a liala parfum na Jeho nohy, utierajúc ho vlastnými vlasmi. Keď farizeji kritizovali Ježiša za to, že prijal tento prejav lásky od „nemravnej“ ženy, napomenul ich a prijal ženinu poklonu. Vďaka jej viere jej Kristus odpustil všetky hriechy a ona bola prijatá do jeho kráľovstva (Lukáš 7:36-50).

Keď Ježiš Kristus hovoril k tým, ktorí odmietali uveriť pravde o ňom samom, povedal: „Amen, hovorím vám, že mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo Ján k vám prišiel cestou spravodlivosti, no neuverili ste mu, ale mýtnici a neviestky mu uverili. Vy ste to videli, ale ani potom ste neprejavili ľútosť a neuverili ste mu“ (Matúš 21:31-32).

Tak ako všetci ostatní, aj prostitútky majú možnosť prijať od Boha spasenie a večný život, byť očistené od všetkej svojej nespravodlivosti a dostať nový život! Všetko, čo musia urobiť, je odvrátiť sa od svojho hriešneho životného štýlu a obrátiť sa k živému Bohu, ktorého milosť a milosrdenstvo sú bezhraničné. „Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.“ (2. Korinťanom 5:17).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o prostitúcii? Odpustí Boh prostitútke?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries