settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o antikoncepcii? Mali by kresťania použiť antikoncepciu?

Odpoveď


Človek bol poverený Bohom, aby sa „plodil a množil“ (Genesis 1:28). Manželstvo bolo ustanovené Bohom na to, aby vytvorilo stále prostredie v ktorom bude možné vychovávať deti. Je smutné však, že dnes sú deti niekedy vnímané ako nepríjemnosť a bremeno. Stoja v ceste kariéry a finančným cieľom a sociálne „orežú náš štýl“. Často je práve tento typ sebeckosti pri koreni používania antikoncepcie.

Ako protiklad tomuto egocentrizmu skrytým za niektorým používaním antikoncepcie nám Biblia hovorí o deťoch ako o daru od Boha (Genesis 4:1; Genesis 33:5). Deti sú dedičstvom od Hospodina (Žalm 127:3-5). Deti sú požehnaním od Boha (Lukáš 1:24). Deti sú korunou starcov (Príslovia 17:6). Boh požehnáva neplodné ženy deťmi (Žalm 113:9; Genesis 21:1-3; 25:21-22; 30:1-2; 1 Samuel 1:6-8; Lukáš 1:7, 24-25). Boh tvorí deti v matkinom lone (Žalm 139:13-16). Boh pozná deti ešte pred ich narodením (Jeremiáš 1:5; Galatským 1:15).

Najbližšie sa Písmo priamo približuje k antikoncepcii v Genesis, v kapitole 38, kde čítame o Júdových synoch Ér a Ónán. Ér sa oženil so ženou, ktorá sa volá Támar, ale bol skazený a tak mu Pán vzal život a tak zanechal Támar bez muža a bez detí. Támar bola potom daná za ženu Érovmu bratovi Ónánovi, v súlade so zákonom levirátu v Deuteronomium 25:5-6. Ónán sa nechcel deliť o svoje dedičstvo so žiadnym dieťaťom, ktoré mohol splodiť za svojho brata, a tak vykonal najstaršiu formu „antikoncepcie“, vypustenie. Genesis 38:10 hovorí: „Hospodinovi sa nepáčilo, čo urobil, a aj jemu vzal život“. Ónánova motivácia bola sebecká; Támar použil na svoje vlastné potešenie, ale odmietol vykonať svoju právnu povinnosť, aby splodil potomka svojmu zosnulému bratovi. Táto pasáž sa často používa ako dôkaz, že Boh neschvaľuje používanie antikoncepcie. Avšak, nie je to priamo táto „antikoncepcia“, ktorá spôsobila, že mu Hospodin vzal život; boli to Ónánove sebecké motívy, ktoré boli za týmto skutkom.

Je dôležité, aby sme vnímali deti tak, ako ich vníma Boh, nie ako nám svet hovorí aby sme ich vnímali. A tak hovoríme, že Biblia nezakazuje antikoncepciu. Antikoncepcia sama o sebe je iba opakom počatia. Nie je to samotný skutok antikoncepcie, ktorý rozhoduje o tom, či je to správne alebo nie. Ako sme sa naučili od Ónána, je to samotná motivácia, ktorá určuje, či je to správne a či nie. Ak zosobášený pár používa antikoncepciu, aby tak mali viac pre seba, tak potom to je nesprávne. Ak však pár používa antikoncepciu preto, aby dočasne oddialili čas na deti, aby tak viac dospeli a boli lepšie finančne a duchovne pripravený, tak potom je to snáď prijateľné, aby na nejaký čas používali antikoncepciu. No opäť, všetko sa to vracia späť k motivácii.

Biblia vždy hovorí o rodičovstve ako o dobrej veci. Biblia „očakáva“, že manžel a manželka budú mať deti. V Písme je neschopnosť mať deti vždy predstavovaná ako zlá vec. Nie je nikto v Biblii, kto by vyjadril túžbu po tom, aby nemal žiadne deti. No zároveň, nemôžeme na základe Biblie dokazovať, že je nesprávne, aby sa antikoncepcia používala na obmedzený čas. Všetky manželské páry by mali hľadať Božiu vôľu vzhľadom na to, kedy by sa mali pokúšať mať deti a koľko detí by sa mali mať.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o antikoncepcii? Mali by kresťania použiť antikoncepciu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries