settings icon
share icon
Otázka

Je anihilizmus biblický?

Odpoveď


Anihilizmus je viera v to, že neveriaci nezažijú žiadne večné utrpenie v pekle, ale že namiesto toho budú po smrti „zničení“. Pre niektorých je anihilizmus príťažlivou vierou, pretože predstava ľudí, ktorí strávia celú večnosť v pekle je hrozná. Aj keď je niekoľko pasáží, ktoré sa môžu zdať, že hovoria v prospech anihilizmu, ak sa pozrieme na Bibliu z komplexného hľadiska zistíme, že nám Biblia hovorí niečo viac o osude hriešnikov. Presnejšie to, že trest v pekle je večný. Viera v anihilizmus je výsledkom zlého porozumenia jednej, alebo viacerých doktrín, ktoré sú: 1) následky hriechu, 2) Božia spravodlivosť, 3) podstata pekla.

Vo vzťahu ku podstate pekla anihilisti zle chápu zmysel ohnivého jazera. Je jasné, že ak by sme človeka hodili do jazera žeravej lávy, tak by bol okamžite pohltený. Avšak ohnivé jazero má dve podstaty, fyzickú i duchovú. Nie je to iba ľudské telo, ktoré je vrhnuté do ohnivého jazera; je to ľudské telo, duša a duch. Duchovné veci nemôžu byť pohltené fyzickým ohňom. Zdá sa, že nespasení ľudia budú vzkriesení s telom, ktoré je pripravené na večnosť, presne tak, ako budú telá spasených (Zjavenie 20:13; Skutky 24:15). Tieto telá sú pripravené na večnosť.

Večnosť je ďalšou oblasťou, v ktorej anihilisti zlyhávajú s porozumením. Anihilisti majú pravdu, že grécke slovo aionion, ktoré je zvyčajne preložené ako „večný“ neznamená podľa definície „večný“. Presne to odkazuje na „vek“ alebo „dlhý vek“, určitý časový rozsah. Avšak je jasné, že v Novej zmluve je aionion niekedy použité na v súvislosti s večnou dĺžkou času. Zjavenie 20:10 hovorí o tom, ako sú Satan, šelma a o falošný prorok hodení do ohnivého jazera, kde sú mučení „dňom i nocou naveky vekov“. Je jasné, že títo traja nie sú „zničení“ tým, že sú uvrhnutí do ohnivého jazera. Prečo by mal byť osud nespasených odlišný (Zjavenie 20:14-15)? Najpresvedčivejším dôkazom o večnosti pekla je Matúš 25:46, „I pôjdu títo do večného trápenia, ale spravodliví do večného života.“. V gréčtine je použité to isté slovo na popísanie osudu hriešnych a aj spravodlivých. Ak hriešnici budú mučení iba „na určitý čas“, tak potom aj spravodliví zakúsia nebo iba „na určitý čas“. Ak veriaci budú v nebi naveky, tak potom budú aj neveriaci naveky v pekle.

Ďalšou častou námietkou anihilistov proti večnosti pekla je to, že by pre Boha bolo nespravodlivé, ak by neveriacich trestal za ich konečné hriechy nekonečným peklom. Ako by mohlo byť od Boha fér, ak by vzal osobu, ktorá žila hriešny, 70 rokov dlhý život a potrestal by ju na celú večnosť? Odpoveďou je to, že náš hriech nesie večné následky pretože bol spáchaný proti večnému Bohu. Keď Kráľ Dávid spáchal hriech cudzoložstva a vraždy, tak vyhlásil, „Proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach...“ (Žalm 51:6). Dávid zhrešil proti Batšebe a Uriášovi; ako mohol Dávid tvrdiť, že zhrešil iba proti Bohu? Dávid rozumel tomu, že každý hriech je v konečnom dôsledku proti Bohu. Boh je večná a nekonečná Bytosť. Výsledkom toho je, že každý hriech, ktorý je proti Nemu spáchaný si zaslúži večný trest. Podstatné nie je to, ako dlho hrešíme, ale aká je podstata Boha, proti ktorému hrešíme.

Osobnejší pohľad anihilizmu hovorí, že by sme v žiadnom prípade v nebi nemohli byť šťastní, ak by sme vedeli, že naši blízky trpia večným mučením v pekle. Avšak, keď prídeme do neba, tak už viac nebude nič, na čo by sme si mohli sťažovať, alebo čím by sme boli zarmútení. Zjavenie 21:4 nám hovorí, „Boh im zotrie každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“ Ak naši blízky nebudú v nebi, tak budeme na 100 percent súhlasiť s tým, že tam nepatria a že sú zatratení pretože odmietli prijať Ježiša Krista za svojho Spasiteľa (Ján 3:16; 14:6). Je ťažké tomu porozumieť, no ich neprítomnosť v nebi nám nespôsobí smútok. Nemali by sme sa zamerať na to, ako sa môžeme radovať z neba bez toho, že tam nebudú naši blízky, ale skôr na to, ako ich môžeme nasmerovať ku viere v Krista, aby tam nakoniec boli.

Peklo je azda hlavným dôvodom, prečo Boh poslal Ježiša, aby vytrpel trest za naše hriechy. „Zničenia“ po smrti sa vôbec nemusíme báť, no večného pekla určite áno. Ježišova smrť bola nekonečnou smrťou, ktorá zaplatila za náš nekonečný hriech, aby sme ho tak my nemuseli platiť nekonečne v pekle (2 Korintským 5:21). Keď do Neho vložíme svoju vieru, tak sme zachránení, je nám odpustené, sme očistení a je nám sľúbený večný domov v nebi. No ak odmietneme Boží dar večného života, tak budeme čeliť večným následkom toho rozhodnutia.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je anihilizmus biblický?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries