settings icon
share icon
Otázka

Čo je amilenializmus?

Odpoveď


Amilenializmus je termín, ktorým sa označuje presvedčenie, že tisícročné kráľovstvo nebude existovať doslovne. Ľudia, ktorí v toto veria sa menujú amilenialisti. Predpona „a“ v slove amilenializmus znamená „nie“ alebo „anti“. Takže, „amilenializmus“ znamená „nie-milenium“. Toto sa odlišuje od častého náhľadu, ktorý sa menuje premilenializmus (presvedčenie, že Kristov druhý príchod sa udeje pred ustanovením tisícročného kráľovstva, a tu sa doslovne myslí na tisícročné kráľovstvo) a od menej rozšíreného náhľadu, ktorý sa menuje postmilenializmus (presvedčenie, že nie Kristus, ale kresťania založia tisícročné kráľovstvo a až potom príde sám Kristus).

Amilenialisti veria, že tisícročné kráľovstvo vôbec neexistuje. Vlastne, oni neveria v tisícročie doslovne – doslovnú tisícročnú Kristovu vládu na zemi. Oni totiž veria, že Kristus teraz sedí na Dávidovom tróne a súčasná doba cirkvi je vlastne to kráľovstvo, v ktorom Kristus vládne. Neexistuje pochybnosť, že Kristus teraz sedí na tróne, ale to neznamená, že toto je ten trón, o ktorom Biblia hovorí ako o Dávidovom tróne. Neexistuje pochybnosť ani o tom, že Kristus teraz vládne, pretože On je Boh. Ale ani toto neznamená, že vládne tisícročným kráľovstvom.

Aby Boh splnil svoje zasľúbenie, ktoré dal Izraelu a aby splnil zmluvu, ktorú uzavrel s Dávidom (2. Samuelova 7:8-16; 23:5; Žalm 89:3-4), musí existovať doslovne fyzické tisícročné kraľovstvo na zemi. Pochybovať v toto vlastne znamená pochybovať v Božie splnenie zasľúbení a ďalej to otvára množstvo nových teologických problémov. Napríklad, ak by Boh nedodržal svoje zasľúbenia, ktoré dal Izraelcom a o ktorých povedal, že sú „večné“, ako potom môžeme byť istí v to, že dodrží zasľúbenie o spasení v Jeho synovi Ježišovi Kristovi? Jediné riešenie je, aby sme sa držali Jeho slova a uvedomili si, že Jeho zasľúbenia sa splnia do konca.

Jasné biblické indikácie, že toto kráľovstvo bude trvať doslovne 1000 rokov sú:
1). Kristove nohy sa skutočne dotknú Olivového vrchu, skôr než bude ustanovené tisícročné kráľovstvo (Zachariáš 14:4, 9);
2). Počas kráľovstva, Mesiáš bude spravodlivo súdiť na zemi (Jeremiáš 23:5-8);
3). O kráľovstve hovorí, že bude pod nebom (Daniel 7:13-14, 27);
4). Proroci prorokovali o zmenách na zemi počas kráľovstva (Skutky 3:21; Izaiáš 35:1-2; 11:6-9; 29:18; 65:20-22; Ezechiáš 47:1-12; Ámos 9:11-15);
5). Chronologický postup udalostí v Zjavení naznačuje, že tisícročné kráľovstvo bude pred skončením dejín tohto sveta (Zjavenie 20).

Amilenialistický náhľad pochádza z použitia jednej metódy výkladu pre nesplnené proroctvo a inej metódy pre neprorocké Písmo a splnené proroctvo. Neprorocké Písmo a splnené proroctvo sa vykladá doslovne alebo normálne. Ale podľa amilenialistov, nesplnené proroctvo sa vykladá duchovne alebo nedoslovne. Tí, ktorí sa držia amilenializmu veria, že „duchovné“ čítanie nesplneného proroctva je normálne čítanie textu. Toto sa nazýva používanie dvojitej hermenautiky (hermenautika je učenie o zásadách výkladu). Amilenialisti považujú, že väčšina alebo všetko nesplnené proroctvo je písané v symboloch, obrazne a duchovným jazykom. Preto, amilenialisti pridávajú iný význam tým častiam Písma namiesto normálneho významu.

Problém vykladania nesplnených proroctiev týmto spôsobom je v tom, že sa otvárajú dvere širokému spektru výkladov. Ak nevykladáte Písmo normálnym spôsobom, nikdy nebude mať iba jeden význam. Boh mal predsa iba jeden význam na mysli, keď inšpiroval autorov, aby písali. Napriek tomu, že sa jeden text v živote môže aplikovať na rôzne spôsoby, predsa má iba jeden význam. Taktiež, fakt, že sa splnené proroctvá splnili doslovne, je dôvodom veriť, že sa aj nesplnené proroctvá splnia doslovne. Proroctvá týkajúce sa Kristovho prvého príchodu sa splnili doslovne. Teda aj proroctvá týkajúce sa Kristovho druhého príchodu sa splnia doslovne. Pre tieto dôvody by sa mal každý alegorický výklad nesplneného proroctva odmietnúť a každý doslovný normálny výklad nesplneného proroctva by sa mal prijať. Amilenializmus padá na tom, že používa nekonzistentnú hermenautiku, vlastne vykladá nesplnené proroctvo iným spôsobom ako splnené proroctvo.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je amilenializmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries