settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o adoptovaní?

Odpoveď


Adoptovanie je láskavý akt ľudí, ktorí sa z určitých dôvodov nemôžu starať o svoje deti. Tiež to môže byť odpoveďou na modlitby muža a ženy, ktorí nemôžu mať deti. Pre niekoho je adoptovanie spôsob, ako pôsobiť von zo svojej biologickej rodiny. O adoptovaní sa v Písme hovorí v pozitívnom svetle.

2. Mojžišova hovorí o žene, ktorá porodila syna v čase, keď faraón prikázal, aby každé mužské dieťa bolo usmrtené (2. Mojžišova 1:15-22). Táto žena vzala košík, obložila ho smolou a pustila dieťa po rieke. Jedna z faraónových dcér si všimla tento košík a zachránila dieťa. Po čase adoptovala toto dieťa a dala mu meno Mojžiš. On sa stal verným a požehnaným Božím sluhom (2. Mojžišova 2:1-10).

V knihe Ester sa hovorí o prekrásnom dievčati menom Ester, ktorú adoptoval jej príbuzný po smrti jej rodičov. Ona sa stala kráľovnou a vyslobodila izraelský národ. V Novom zákone Ježiš bol počatý skrze Ducha Svätého a nie skrze muža (Matúš 1:18). Jeho adoptoval Jozef, manžel Jeho matky a vychovával Ho ako svoje dieťa.

Keď odovzdáme svoje srdce Kristovi, stávame sa časťou jeho rodiny – nie ľudským biologickým spôsobom, ale adopciou. „Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme: Abba, Otče!“ (Rimanom 8:15). Adoptovať niekoho znamená prijať ho slobodnou vôľou a láskou: „keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu Jeho milosti.“ (Efezanom 1:5). Tak, ako Boh prijíma nás do svojej duchovnej rodiny, aj my by sme mali prijímať deti do svojích rodín.

Je jasné, že adoptovanie, ako duchovné, tak aj fyzické je príjemné v Božích očiach. Rovnako ako tí, ktorí adoptujú, tak aj tí, ktorí sú adoptovaní prijímajú bohaté požehnanie, dostávajú privilégiu stať sa Božou rodinou.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o adoptovaní?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries