settings icon
share icon
Otázka

Vkladanie rúk - čo hovorí Biblia?

Odpoveď


„Vkladanie rúk“ je biblický úkon; neexistuje však žiadny biblický mandát, ktorý by vyžadoval fyzické vkladanie rúk pre konkrétnu duchovnú službu. Ježiš určite vkladal ruky na mnohých z tých, ktorých uzdravoval; uzdravoval však aj bez vkladania rúk na ľudí. V skutočnosti boli chvíle, keď nebol v blízkosti tých, ktorých uzdravoval. Matúš 8:8 opisuje, ako Ježiš uzdravil stotníkovho sluhu bez toho, aby sa priblížil k stotníkovmu domu.

Nasledujú dva prípady na zamyslenie: v jednom prípade Duch Svätý udeľuje dar hovorenia jazykmi s aktom vkladania rúk apoštolom a v druhom prípade tak robí bez vkladania rúk, ale jednoducho prostredníctvom apoštolského kázania.

Pavol povedal: „Ján krstil krstom pokánia a hovoril národu, aby verili v toho, ktorý prichádza po ňom, to znamená v Ježiša.“ 5 Keď to počuli, dali sa pokrstiť v mene Pána Ježiša. 6 Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali“ (Skutky 19,:4-6).

„Kým ešte Peter hovoril tieto slová, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč. Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha“ (Skutky 10:44-46).

V 1. Timotejovi 5:22 sa myšlienka nesústreďuje ani tak na varovanie pred fyzickým úkonom vkladania rúk, ako skôr na myšlienku, že udeľovanie zodpovednosti za duchovné vedenie (nech už sa deje akokoľvek) sa má robiť opatrne. Nemá sa to robiť „náhle“ alebo bez náležitého uváženia: „Na nikoho prenáhlene nevkladaj ruky a nemaj účasť na cudzích hriechoch. Zachovaj sa čistý!“

Vkladanie rúk v prvotnej cirkvi bolo nepochybne prostriedkom na spojenie posolstva s poslom alebo duchovného daru s obdarovaným. Poskytovalo „znamenie“, ktoré overovalo pravosť toho, prostredníctvom ktorého sa udeľoval fyzický prejav duchovného daru. Musíme pochopiť, že pre službu Cirkvi neexistujú žiadne magické biblické formulky. Vkladanie rúk nemá samo osebe žiadnu moc. Vkladanie rúk používa Boh len vtedy, keď sa vykonáva v súlade s Božím slovom.EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Vkladanie rúk - čo hovorí Biblia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries