settings icon
share icon
Otázka

Prečo nemám spáchať samovraždu?

Odpoveď


Z celého srdca súcitím s ľuďmi, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou ukončiť svoj život samovraždou. Ak si to práve teraz aj ty, vypovedá to o mnohých pocitoch, ako napríklad beznádeji a zúfalstve. Možno sa cítiš ako na dne tej najhlbšej priepasti, a pochybuješ o tom, že by ešte existoval čo i len lúč nádeje, že veci sa obrátia k lepšiemu. Zdá sa, že sa o teba nik nestará a nechápe, v akom si rozpoložení. Život skrátka nestojí za to...alebo…?

Väčšina ľudí v určitých situáciách života zakúša pocity, ktoré ich ochromia. Keď som sám bol v emocionálnej priepasti, v hlave sa mi preháňali napríklad takéto otázky: "Môže toto byť vôľa Boha, ktorý ma stvoril?" "Je Boh príliš slabý na to, aby mi pomohol?" "Sú moje problémy pre Neho priveľké?"

Môžem ti potvrdiť, že ak aspoň na chvíľu zvážiš, že by si dovolil alebo dovolila Bohu stať sa skutočným Bohom tvojho života, sám ti dokáže, aký veľký v skutočnosti je! "Lebo pre Boha nič nie je nemožné" (Lukáš 1:37) Možno ťa pre jazvy či rany z minulosti teraz preniká pocit zavrhnutia či opustenosti. To môže viesť k sebaľútosti, hnevu, zatrpknutosti, pomstychtivým myšlienkam alebo činom, nezdravému strachu, a podobne. To všetko mohlo spôsobiť problémy v tvojich najdôležitejších vzťahoch. Avšak samovražda by tvojich najbližších, ktorým si nikdy nechcel alebo nechcela ublížiť, len zničila; zanechala by na nich jazvu, s ktorou sa budú musieť vyrovnávať po zvyšok svojho života.

Prečo by si nemal alebo nemala spáchať samovraždu? Drahý priateľ či priateľka, bez ohľadu na to, aká je tvoja situácia beznádejná, je tu Boh lásky, ktorý čaká, aby ti mohol pomôcť v ceste tunelom beznádeje a vyviesť ťa do nádherného svetla. On je tvojou istou nádejou. Jeho meno je Ježiš.

Tento Ježiš, nevinný Boží Syn, vie, ako sa cítiš vo svojom zavrhnutí a ponížení. Prorok Izaiáš o Ňom píše: "Nemal postavy ani dôstojnosti, aby sme Ho obdivovali, ani výzor, aby sme po Ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený ľuďmi, muž bolestí, ktorý poznal nemoci ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol a nevážili sme si Ho. Ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti; My sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou; Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás" (Izaiáš 53:2-6).

Drahý priateľ alebo priateľka, všetko toto Ježiš Kristus vytrpel, aby nám všetkým mohli byť odpustené naše hriechy! Akúkoľvek ťažkú vinu nesieš na svojich pleciach, vedz, že On ti odpustí, ak sa budeš pokorne kajať (a teda odvrátiš sa od svojich hriechov k Bohu). "Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať (Žalm 50:15). Nič z toho, čo si kedy vykonal alebo vykonala, nie je príliš ťažké na to, aby ti Ježiš odpustil. Niektorí z Jeho najvernejších služobníkov v Biblii spáchali tie najväčšie hriechy, ako napríklad vraždu (Mojžiš), cudzoložstvo (kráľ Dávid), či fyzické a duševné týranie (apoštol Pavol). Ale dostalo sa im odpustenia a plného nového života v Pánovi. "Zmiluj sa nado mnou Bože, podľa svojej milosti! Pre svoje veľké milosrdenstvo zhlaď moje priestupky!" (Žalm 51:2). "Teda ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením; staré veci pominuli, hľa, všetko je nové" (2 Korintským 5:17).

Prečo nemáš spáchať samovraždu? Drahý priateľ alebo priateľka, Boh je pripravený napraviť, čo sa "pokazilo"... menovite tvoj život, ktorý chceš ukončiť samovraždou. Prorok Izaiáš napísal: "Duch Hospodina Pána spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať všetkým smútiacim Siona veniec namiesto popola, olej radosti namiesto smútočného rúcha, chválospev namiesto malomyseľnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil" (Izaiáš 61:1-3).

Poď k Ježišovi a dovoľ Mu, aby obnovil tvoju radosť a prospešnosť. Dôveruj Mu, že On v tvojom živote začne nové dielo. "Srdce čisté stvor mi, ó Bože, a obnov vo mne ducha pevného. "Ó Pane, ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú. Lebo Ty nemáš záľubu v zábitku, a keby som Ti obetoval zápal, nepáčil by sa Ti. Bohu milou obeťou je duch skrúšený, Ty, Bože nepohŕdaš srdcom skrúšeným a zdrveným" (Žalm 51:12, 15-17).

Prijmeš Pána ako svojho Spasiteľa a Pastiera? On povedie tvoje myšlienky a kroky, deň za dňom, svojím Slovom, Bibliou. "Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať, radiť ti chcem, a moje oko bude bdieť nad tebou" (Žalm 32:8). "On bude istotou tvojich čias, bohatstvom spásy, múdrosťou a poznaním, bázeň pred Hospodinom je tvojím pokladom" (Izaiáš 33:6). V Kristovi ťa tiež postretne zápas, ale odteraz už budeš mať NÁDEJ. On je "Priateľom, ktorý je bližší ako brat" (Príslovia 18:24). Nech je milosť Pán Ježiša s tebou v hodine tvojho rozhodnutia.

Ak chceš uveriť v Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, povedz tieto slová vo svojom srdci Bohu. "Bože, potrebujem ťa vo svojom živote. Prosím, odpusť mi všetko, čo som vykonal/a. Vkladám svoju vieru v Ježiša Krista a verím, že On je môj Spasiteľ. Prosím, očisti ma, uzdrav ma, a obnov radosť v mojom živote. Ďakujem Ti za Tvoju lásku ku mne a za Ježišovu smrť namiesto mňa."

Rozhodol si sa pre Krista po prečítaní týchto stránok? Ak áno, prosíme, klikni na „Dnes som sa rozhodol prijať Krista“ nižšie.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo nemám spáchať samovraždu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries