settings icon
share icon
Otázka

Musia kresťania dodržiavať starozmluvný zákon?

Odpoveď


Kľúčom k pochopeniu tejto otázky je vedieť, že starozmluvný zákon bol daný Izraelskému národu, nie kresťanom. Niektoré zákony mali Izraelitom ukázať, ako poslúchať Boha a ako sa Mu zapáčiť (napríklad Desatoro), niektoré z nich ich usmerňovali v tom, ako uctievať Boha (obetný systém), a niektoré jednoducho slúžili na to, aby Izrael odlíšili od ostatných národov (pravidlá o obliekaní a o jedle). Žiadne zo starozmluvných zákonov sa nás dnes netýkajú. Keď Ježiš zomrel na kríži, naplnil starozmluvný zákon (Rímskym 10:4; Galatským 3:23-25; Efezským 2:15).

Namiesto starozmluvného zákona sme pod zákonom Kristovým (Galatským 6:2), ktorý je „Miluj Pána svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Toto je prvé a najväčšie prikázanie. A druhé je podobné: Miluj svojho blížneho ako seba samého. Celý zákon aj proroci sú obsiahnutí v týchto dvoch prikázaniach” (Matúš 22:37-40). Ak plníme tieto dve veci, plníme všetko, čo od nás Kristus žiada, “Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké” (1 Jána 5:3). Technicky vzaté, Desatoro ani nie je aplikovateľné na kresťanov. 9 z desiatich prikázaní sa však v Novej Zmluve opakuje (okrem príkazu svätiť Sabat). Je samozrejmé, že ak milujeme Boha, nebudeme uctievať iných bohov alebo modly. Ak milujeme svojich blížnych, nebudeme ich vraždiť, klamať im, dopúšťať sa voči nim nevery, alebo brať to, čo patrí im. Nie sme teda pod žiadnym zo zákonov Starej zmluvy. Máme milovať Boha a svojho blížneho. Ak tieto dve veci dodržiavame verne, všetko ostatné zapadne na svoje miesto.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Musia kresťania dodržiavať starozmluvný zákon?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries