settings icon
share icon
Otázka

Čo je to kresťanský svetonázor?

Odpoveď


„Svetonázor“ označuje komplexné poňatie sveta zo špecifického hľadiska. „Kresťanský svetonázor“ je potom komplexné poňatie sveta z kresťanského hľadiska. Svetonázor jednotlivca je jeho „veľký obraz“, súlad všetkých jeho názorov o svete. Je to ako on chápe realitu. Svetonázor je pre človeka základom, keď robí každodenné rozhodnutia, a preto je extrémne dôležitý.

Niekoľko ľudí sa pozerá na jablko, ktoré je položené na stole. Botanik ho ihneď zaradí do skupiny. Umelec vidí zátišie a nakreslí ho. Obchodník s potravinami v ňom vidí zisk a pridá ho do inventáru. Dieťa v ňom vidí obed a zje ho. To, ako sa pozeráme na každú situáciu je ovplyvnené tým, ako sa pozeráme na svet vo veľkom. Každý svetonázor, či už kresťanský alebo nekresťanský, sa zaoberá prinajmenšom s týmito tromi otázkami:

1) Odkiaľ sme prišli? (a prečo sme tu?)
2) Čo je so svetom v neporiadku?
3) Ako to môžeme napraviť?
Prevládajúcim svetonázorom v dnešnej dobe je naturalizmus, ktorý na tieto otázky odpovedá takto: 1) Sme výsledkom náhodných činov prírody bez skutočného zmyslu. 2) Nevážime si prírodu tak, ako by sme mali. 3) Môžeme zachrániť svet skrze ekológiu a starostlivosť. Naturalistický svetonázor vytvára mnoho príbuzných filozofii, ako morálny relativizmus, existencializmus, pragmatizmus a utopizmus.

Na druhej strane kresťanský svetonázor odpovedá na tieto otázky biblicky: 1) Sme Božím stvorením, určení k tomu, aby sme spravovali svet a mali s Ním spoločenstvo (Genesis 1:27-28; 2:15). 2) Zhrešili sme proti Bohu a svet sme podrobili kliatbe (Genesis 3). 3) Sám Boh vykúpil svet skrze obetu Jeho Syna, Ježiša Krista (Genesis 3:15; Lukáš 19:10) a jedného dňa obnoví stvorenie do jeho pôvodného stavu (Izaiáš 65:17-25). Kresťanský svetonázor nás vedie k tomu, aby sme verili v morálne kvality, zázraky, ľudskú dôstojnosť a možnosť vykúpenia.

Je dôležité si pamätať, že svetonázor je komplexný. Ovplyvňuje každú stránku nášho života, od peňazí ku morálke, od politiky ku umeniu. Skutočné kresťanstvo je viac ako len zostava myšlienok, ktoré sa používajú v cirkvi. Kresťanstvo, ktoré je učené Bibliou, je samo o sebe svetonázorom. Biblia nikdy nerozlišuje medzi „náboženským“ a „svetským“ životom; kresťanský život je jediný život, ktorý je. Ježiš vyhlásil sám seba za „cestu, pravdu a život“ (Ján 14:6) a tým sa stal naším svetonázorom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to kresťanský svetonázor?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries