settings icon
share icon
Otázka

Aký je kozmologický argument pre existenciu Boha?

Odpoveď


Kozmologický argument sa pokúša dokázať existenciu Boha pozorovaním sveta okolo nás (kozmu). Začína sa tým, čo je v skutočnosti najočividnejšie: veci existujú. Potom tvrdí, že príčinou existencie týchto vecí muselo byť niečo „božieho typu“. Tieto typy argumentov siahajú až k Platónovi a odvtedy ich používajú významní filozofi a teológovia. Veda napokon dobehla teológov v 20. storočí, keď sa potvrdilo, že vesmír musel mať počiatok. Takže dnes sú kozmologické argumenty silné aj pre nefilozofov. Existujú dve základné formy týchto argumentov a najjednoduchší spôsob, ako si ich predstaviť, môže byť „vertikálny“ a „horizontálny“. Tieto názvy označujú smer, z ktorého pochádzajú príčiny. Vo vertikálnej forme sa tvrdí, že každá stvorená vec je spôsobená práve teraz (predstavte si časovú os so šípkou smerujúcou nahor z vesmíru k Bohu). Horizontálna verzia ukazuje, že stvorenie muselo mať príčinu na začiatku (predstavte si tú istú časovú os len so šípkou smerujúcou dozadu k počiatočnému bodu v čase).

Horizontálny je o niečo jednoduchšie pochopiť, pretože nevyžaduje veľa filozofovania. Základným argumentom je, že všetky veci, ktoré majú počiatky, museli mať svoje príčiny. Vesmír mal začiatok; preto mal vesmír príčinu. Tou príčinou, ktorá je mimo celého vesmíru, je Boh. Niekto by mohol povedať, že niektoré veci sú spôsobené inými vecami, ale to problém nerieši. Je to preto, že aj tie ostatné veci museli mať svoje príčiny a toto nemôže pokračovať donekonečna. Zoberme si jednoduchý príklad: stromy. Všetky stromy začali v určitom okamihu existovať (lebo nie vždy existovali). Každý strom mal svoj začiatok v semene ("príčina" stromu). Ale každé semienko malo svoj začiatok ("príčinu") v inom strome. Nemôže existovať nekonečná séria semeno-strom-semeno, pretože žiadna séria nie je nekonečná – nemôže to trvať večne. Všetky rady sú podľa definície konečné (obmedzené). Nekonečné číslo neexistuje, pretože aj číselný rad je obmedzený (aj keď vždy môžete pridať ešte jedno, vždy ste na konečnom čísle). Ak existuje koniec, nie je nekonečný. Všetky série majú vlastne dva konce — na konci a na začiatku (skúste si predstaviť palicu s jedným koncom!). Ale keby neexistovala prvá príčina, reťaz príčin by sa nikdy nezačala. Preto je aspoň na začiatku prvá príčina – taká, ktorá nemala začiatok. Tou prvou príčinou je Boh.

Vertikálna forma je o niečo ťažšie pochopiteľná, ale je silnejšia, pretože nielenže ukazuje, že Boh musel na začiatku spôsobiť „reťazec príčin“, ale stále musí spôsobovať aj existenciu vecí práve teraz. Opäť začneme konštatovaním, že veci existujú. Ďalej, hoci často máme tendenciu myslieť na existenciu ako na vlastnosť, ktorú veci akosi „vlastnia“ – že akonáhle je niečo vytvorené, existencia je len časťou toho, čím je – nie je to tak. Pouvažujte nad trojuholníkom. Povahu trojuholníka môžeme definovať ako „obrazec vytvorený spojením troch bodov, ktoré nie sú v priamke, priamymi úsečkami“. Všimnite si, čo nie je súčasťou tejto definície: existencia.

Táto definícia trojuholníka by platila, aj keby žiadne trojuholníky neexistovali. Preto povaha trojuholníka – aká je – nezaručuje, že nejaký existuje (ako jednorožce – vieme, čo sú, ale to neznamená, že existujú). Pretože existencia trojuholníka nie je súčasťou podstaty trojuholníka, trojuholníky musia byť vytvorené niečím iným, čo už existuje (niekto ich musí nakresliť na papier). Trojuholník je spôsobený niečím iným - čo tiež musí mať príčinu. Toto nemôže pokračovať donekonečna (žiadne nekonečné série). Preto niečo, čomu netreba dať existenciu, musí existovať, aby všetko ostatné existovalo.

Teraz aplikujte tento príklad na všetko vo vesmíre. Existuje niečo z toho samostatne? Nie. Takže vesmír musel mať nielen prvú príčinu, aby mohol začať; ale potrebuje aj niečo, čo mu umožní existenciu práve teraz. Jediná vec, ktorej nemusí byť daná existencia je vec, ktorej je existencia samotnou prirodzenosťou. Je to existencia. Takéto niečo vždy existovalo, nemalo žiadnu príčinu, nemalo začiatok, nemalo žiadny limit, bolo mimo času a bolo nekonečné. A tým niečím je Boh!

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je kozmologický argument pre existenciu Boha?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries