settings icon
share icon
Otázka

Kalvinizmus vs. Arminianizmus – ktorý názor je správny?

Odpoveď


Kalvinizmus a Arminianizmus sú dva teologické celky, ktoré sa pokúšajú vysvetliť vzťah medzi Božou zvrchovanosťou a ľudskou zodpovednosťou v otázke spásy. Kalvinizmus je pomenovaný po Jánovi Kalvínovi, francúzskom teológovi, ktorý žil v rokoch 1509-1564. Arminianizmus je nazvaný po Jacobovi Arminiusovi, holandskom teológovi, ktorý žil v rokoch 1560-1609.

Oba celky môžu byť zhrnuté do piatich bodov. Kalvinisti sa držia úplnej skazenosti človeka, kým arminiáni sa držia čiastočnej skazenosti. Úplná skazenosť tvrdí, že každá stránka človeka je skazená hriechom; preto sú ľudské bytosti neschopné sami od seba prísť k Bohu. Čiastočná skazenosť tvrdí, že každá stránka človeka je skazená hriechom, ale nie až do takej miery, žeby boli neschopní sami od seba vložiť vieru v Boha.

Klavinizmus zahŕňa vieru v to, že vyvolenie je nepodmienené, kým Arminianizmus verí v podmienečné vyvolenie. Nepodmienené vyvolenie je názor, ktorý tvrdí, že Boh si vyberá ľudí na spásu jedine na základe Jeho vôle a nie na niečom, čo by bolo hodnotné na jednotlivcoch. Podmienené vyvolenie tvrdí, že Boh si vyberá ľudí na spásu na základe toho, že vo svojej vševedúcnosti vidí, kto uverí v Krista na spasenie. A podmienkou je, či si človek vyberie Boha.

Kalvinizmus vidí zmierenie ako ohraničené, kým Arminianizmus ako neohraničené. Z piatich bodov je tento ten najspornejší. Ohraničené zmierenie je viera, že Ježiš zomrel iba za vyvolených. Neohraničené zmierenie je viera v to, že Ježiš zomrel za všetkých, ale Jeho smrť nie je účinná dokiaľ Ho osoba neprijme vierou.

Kalvinizmus zahŕňa vieru v to, že Božia milosť je neodolateľná, kým Arminianizmus hovorí, že človek môže vzdorovať Božej milosti. Neodolateľná milosť tvrdí, že keď Boh volá osobu, tak tá osoba nevyhnutne príde k viere. Odolateľná milosť tvrdí, že Boh volá všetkých, ale mnoho ľudí vzdoruje a odmietne toto volanie.

Kalvinizmus sa pridržiava zachovaniu svätých, kým Arminianizmus sa pridŕža podmienenou spásou. Zachovanie svätých hovorí o tom, že osoba, ktorá je vyvolená Bohom vytrvá vo viere a natrvalo nezavrhne Krista, alebo sa od Neho neodvráti. Podmienená spása je pohľad, kde sa veriaci v Kristovi môže, na základe svojej slobodnej vôle, odvrátiť od Krista a tak stratiť spasenie.

Takže, v diskusii Kalvinizmus vs. Arminianizmus, kto má pravdu? Je zaujímavé poznamenať, že v rozmanitosti Kristovho tela je mnoho druhov Kalvinizmu a Arminianizmu. Sú päťbodový kalvinisti i päťbodový arminiáni. No zároveň nájdeme aj trojbodových kalvinistoch a dvojbodových arminiánov. Mnoho veriacich pochádza zo zmesi týchto dvoch pohľadov. Nakoniec, naším názorom je, že oba systémy zlyhávajú v tom, že sa pokúšajú vysvetliť nevysvetliteľné. Ľudia nie sú schopní plne pochopiť predstavu, ako je táto. Áno, Boh je absolútne zvrchovaný a vie všetko. Áno, ľudia sú vyzývaní k tomu, aby urobili úprimné rozhodnutie vložiť ich vieru v Krista na spasenie. Tieto dve skutočnosti sa nám zdajú ako protichodné, no v mysli Boha dávajú dokonalý zmysel.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kalvinizmus vs. Arminianizmus – ktorý názor je správny?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries