settings icon
share icon
Otázka

Je Ježiš archanjel Michal?

Odpoveď


Ježiš nie je archanjel Michal. Biblia nikde neoznačuje Ježiša za Michala (ani za žiadneho iného anjela). Hebrejom 1:5-8 jasne rozlišuje medzi Ježišom a anjelmi: „Veď komu kedy z anjelov Boh povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil? A opäť: Ja budem jeho otcom a on mi bude synom? A keď uvádza Prvorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli! O anjeloch hovorí: Svojich anjelov robí vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. O Synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva.“ Hierarchia nebeských bytostí je v tomto úryvku jasne vyjadrená - anjeli sa klaňajú Ježišovi, ktorý je ako Boh jediný hodný uctievania. V Písme sa nikdy neuctieva žiaden anjel, preto Ježiš (hodný uctievania) nemôže byť Michal alebo iný anjel (nie hodný uctievania). Anjeli sa nazývajú Božími synmi (1. Mojžišova 6:2-4; Jób 1:6; 2:1; 38:7), ale Ježiš je SYN Boží (Hebrejom 1:8; Matúš 4:3-6).

Archanjel Michal je azda najvyšší zo všetkých anjelov. Michal je jediný anjel v Biblii, ktorý je označený ako „archanjel“ (Júda, verš 9). Archanjel Michal je však len anjel. Nie je Bohom. Jasný rozdiel v moci a autorite Michala a Ježiša možno vidieť, ak porovnáme Matúšov evanjelium 4:10, kde Ježiš karhá satana, s Judovým veršom 9, kde sa archanjel Michal „neodvážil vyniesť rozsudok rúhania“ proti satanovi a vyzýva Pána, aby ho karhal. Ježiš je vtelený Boh (Ján 1:1, 14). Archanjel Michal je mocný anjel, ale stále len anjel.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Ježiš archanjel Michal?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries