Čo hovorí Bibila o žiarlivosti?


Otázka: Čo hovorí Bibila o žiarlivosti?

Odpoveď:
Slovo žiarlivosť znamená, že žiarlime na niekoho, kto má niečo, čo my nemáme. Tento druh žiarlivosti je hriech a to nie je charakteristika kresťana; vlastne to poukazuje, že nás kontrolujú naše vlastné žiadosti (1. Korinťanom 3:3). Galaťanom 5:26 hovorí: „Nebuďme žiadostiví márnej chvály, popudzujúc sa a závidiac si navzájom.“

Biblia nám hovorí, že máme mať dokonalú lásku – Božiu lásku. „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle.“ (1. Korinťanom 13:4-5). Čím viac sa zameriavame na seba a na svoje žiadosti, tým menej sa môžeme zameriavať na Boha. Keď zatvrdíme svoje srdcia voči pravde, nemôžeme sa obrátiť k Ježišovi a žiadať od Neho, aby nás uzdravil (Matúš 13:15). Ale keď dovolíme Duchu Svätému, aby nás viedol, On vytvorí v nás ovocie nášho spasenia, a to je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrotivosť, dobrota, viera, trpezlivosť a sebaovládanie (Galaťanom 5:22-23).

Keď sme žiarliví, znamená to, že nie sme spokojní s tým, čo nám Boh dal. Biblia nám hovorí, aby sme boli spokojní s tým, čo máme, lebo nás Boh nikdy neopustí (Židom 13:5). V boji proti žiarlivosti musíme byť podobnejší Ježišovi a menej sa podobať na seba samych. Ježišovi sa budeme podobať, ak budeme skúmať Bibliu, modliť sa a povzbudzovať jeden druhého. Keď sa budeme učiť slúžiť iným a nie len sebe, naše srdcia sa budú meniť. „A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.“ (Rimanom 12:2).

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Čo hovorí Bibila o žiarlivosti?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha