settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o vzdelávaní?

Odpoveď


Kniha Prísloví je plná pokynov, ktoré dal Šalamún svojim synom. Syn je nabádaný, aby sa z týchto poučení učil, a výsledok aplikácie naučeného poznania sa nazýva múdrosť. Písmo hovorí veľa o procese vzdelávania a začína sa u rodiča a dieťaťa. Rodičom prikazuje, aby vychovávali svoje deti v Pánovi (Efezanom 6:4), a grécke slovo paideia („výchova“) nesie v sebe myšlienku výcviku, vzdelávania, výchovy a disciplíny. Keď sa deti učia o Bohu, dostávajú príležitosť múdro si ctiť svojich rodičov a základom tejto cti je nepretržitý proces vzdelávania a uplatňovania toho, čo sa naučili. Šalamún nám hovorí, že základom všetkého pravého poznania je bázeň pred Pánom (Príslovia 1:7). Slovo „strach“ tu nenesie myšlienku hrôzy alebo strachu, ale je to skôr bázeň a úcta k Božej svätosti a majestátu a neochota sklamať alebo neposlúchnuť ho. Ježiš povedal, že keď spoznáme pravdu, pravda nás oslobodí (Ján 8:32). Sloboda od strachu pochádza z výchovy v Pravde.

V liste Rimanom apoštol Pavol jedenásťkrát používa slovo „vedieť“ alebo „poznať“. Čo máme vedieť? Máme sa vzdelávať v Božom slove, pretože keď nadobudneme duchovné poznanie, môžeme ho potom prakticky aplikovať v našom živote, odovzdať sa mu a používať zbožné poznanie na službu Pánovi v duchu a pravde (Rimanom 6:11-13). Staré príslovie hovorí: „Nemôžeme používať to, čo nepoznáme.“ Táto zásada platí dvojnásobne, keď ide o biblické vzdelávanie. Ako sa máme vzdelávať v biblickom zmysle? Čítame, študujeme, učíme sa naspamäť a rozjímame o Božom slove!

Apoštol Pavol napomínal Timoteja: „Usiluj sa osvedčiť pred Bohom ako pracovník“ (2. Timotejovi 2:15). Grécke slovo preložené ako „usilovať“ znamená venovať sa, namáhať sa alebo sa ponáhľať. Preto, aby sme sa učili alebo vzdelávali, je nám povedané, aby sme sa usilovne venovali štúdiu Božieho slova. Tento dôvod sa nachádza aj v druhom Pavlovom liste Timotejovi. „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ (2. Timotejovi 3:16-17). Ide tu o to, že Božie slovo nás zdokonaľuje alebo dozrieva a pripravuje nás na to, aby sme boli vzdelanými, vernými služobníkmi.

Biblické vzdelanie vyzbrojuje znovuzrodených veriacich, aby v nich Boh mohol konať to dielo, ktoré určil (Efezanom 2:10). Biblické vzdelávanie nás premieňa obnovou našej mysle (Rimanom 12:2), neustálym procesom uplatňovania poznania s mysľou Krista, „ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvätením i vykúpením“ (1. Korinťanom 1:30).EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o vzdelávaní?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries