settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o viere?

Odpoveď


Hebrejom 11:1 hovorí, že viera je „podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme“. Azda žiadna iná zložka kresťanského života nie je dôležitejšia ako viera. Nemôžeme si ju kúpiť, predať ani darovať svojim priateľom. Čo je teda viera a akú úlohu zohráva v kresťanskom živote? Slovník definuje vieru ako „presvedčenie, oddanosť alebo dôveru v niekoho alebo niečo, najmä bez logického dôkazu“. Vieru definuje aj ako „vieru v Boha a oddanosť Bohu“. Biblia hovorí o viere a o tom, aká je dôležitá, oveľa viac. V skutočnosti je taká dôležitá, že bez viery nemáme miesto u Boha a nie je možné sa mu zapáčiť (Hebrejom 11.6). Viera je viera v jediného, pravého Boha bez toho, aby sme ho skutočne videli.

Odkiaľ viera pochádza? Viera nie je niečo, čo si vyčaríme sami, ani niečo, s čím sa narodíme, ani nie je výsledkom usilovného štúdia či snahy o duchovné. List Efezanom 2:8-9 jasne hovorí, že viera je dar od Boha, nie preto, že by sme si ju zaslúžili, vydobyli alebo boli hodní ju mať. Nie je od nás, je od Boha. Nedá sa získať našou silou ani našou slobodnou vôľou. Je nám jednoducho daná Bohom spolu s jeho milosťou a milosrdenstvom, podľa jeho svätého plánu a zámeru, a preto mu patrí všetka sláva.

Prečo mať vieru? Boh navrhol spôsob, ako rozlišovať medzi tými, ktorí mu patria, a tými, ktorí mu nepatria, a ten sa nazýva viera. Veľmi jednoducho povedané, potrebujeme vieru, aby sme sa páčili Bohu. Boh nám hovorí, že sa mu páči, keď v neho veríme, hoci ho nevidíme. Kľúčová časť verša Hebrejom 11:6 nám hovorí, že „Boh je a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú“. To neznamená, že máme veriť v Boha len preto, aby sme od neho niečo dostali. Boh však rád požehnáva tých, ktorí sú poslušní a verní. Dokonalý príklad toho vidíme v Lukášovi 7:50. Ježiš vedie dialóg s hriešnou ženou, keď nám dáva nahliadnuť, prečo je viera taká odmeňujúca. „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“ Žena vierou uverila v Ježiša Krista a On ju za to odmenil. Napokon, viera je to, čo nás podopiera až do konca, keď vierou vieme, že budeme v nebi s Bohom po celú večnosť. „Nevideli ste ho, a predsa ho milujete. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte v neho a radujete sa nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery — spásu duší.“ (1. Petrov 1:8-9).

Príklady viery. Hebrejom 11. kapitola je známa ako „kapitola o viere“, pretože sa v nej opisujú veľké skutky viery. Vierou Ábel priniesol Pánovi príjemnú obetu (v. 4); vierou Noe pripravil koráb v čase, keď nebolo známe, že bude pršať (v. 7); vierou Abrahám opustil svoj domov a poslúchol Boží príkaz ísť nevedno kam, potom dobrovoľne obetoval svojho jediného syna (v. 8-10, 17); vierou Mojžiš vyviedol Izraelitov z Egypta (v. 23-29); vierou Rahab prijala izraelských špehov a zachránila si život (v. 31). Spomínajú sa aj mnohí ďalší hrdinovia viery, „ktorí si vierou podmaňovali kráľovstvá, vykonávali spravodlivosť a dosahovali prisľúbenia, levom zapchávali tlamy, 34 uhášali silu ohňa, unikali ostriu meča a zo slabých stávali sa mocnými, keď zmužneli v boji a zaháňali šíky cudzincov“ (vv. 33-34). Je zrejmé, že existencia viery sa prejavuje činmi.

Viera je základným kameňom kresťanstva. Bez preukázania viery a dôvery v Boha nemáme u neho miesto. Vierou veríme v Božiu existenciu. Väčšina ľudí má nejasnú, rozptýlenú predstavu o tom, kto je Boh, ale chýba im úcta potrebná pre jeho vznešené postavenie v ich živote. Týmto ľuďom chýba pravá viera potrebná na to, aby mali večný vzťah s Bohom, ktorý ich miluje. Viera nás môže niekedy zlyhať, ale pretože je to Boží dar, ktorý Boh dáva svojim deťom, poskytuje nám časy skúšok a testov, aby dokázal, že naša viera je skutočná, a aby ju vyostril a posilnil. Preto nám Jakub hovorí, aby sme to považovali za „čistú radosť“, pretože skúšky našej viery vytvárajú vytrvalosť, dozrievajú a poskytujú dôkaz, že naša viera je skutočná (Jakubov 1:2-4).EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o viere?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries