settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o dodržiavaní sľubov / prísah?

Odpoveď


V Biblii je asi 30 zmienok o sľuboch, väčšina z nich je zo Starého zákona. V knihách 3. a 4. Mojžišova je niekoľko zmienok o sľuboch v súvislosti s obetnými darmi a obetami. Pre Izraelitov, ktorí skladali a porušovali sľuby, najmä sľuby dané Bohu, to malo hrozné následky.

Príbeh Jefteho ilustruje nerozumnosť skladania sľubov bez pochopenia dôsledkov. Predtým, ako viedol Izraelitov do boja proti Ammónčanom, Jefte - opísaný ako udatný muž - urobil neuvážený sľub, že ak sa vráti domov ako víťaz, dá Pánovi toho, kto prvý vyjde pred dvere, aby ho stretol. Keď mu Pán doprial víťazstvo, tá, ktorá mu vyšla v ústrety, bola jeho dcéra. Jefte si spomenul na svoj sľub a obetoval ju Pánovi (Kniha sudcov 11:29 - 40). O tom, či mal Jefte tento sľub dodržať, alebo nie, sa zaoberáme v inom článku. Toto rozprávanie nám ukazuje, aká je nerozumnosť neuvážených sľubov.

Možno práve preto dal Ježiš nové prikázanie týkajúce sa sľubov. „Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy. 34 Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom, 35 ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom veľkého Kráľa. 36 Neprisahaj ani na svoju hlavu, lebo nemôžeš ani jeden vlas urobiť bielym alebo čiernym. 37 Vaša reč nech je: ‚Áno — áno, nie — nie.‘ Čo je navyše, pochádza od zlého“ (Matúš 5:33-37).

Princíp je tu pre kresťanov jasný: nedávajte si sľuby, ani Pánovi, ani jeden druhému. Po prvé, nemôžeme s istotou vedieť, či budeme schopní dodržať sľuby. Skutočnosť, že sme náchylní na chyby v úsudku, ktoré sú súčasťou našej padlej prirodzenosti, znamená, že môžeme skladať sľuby nerozumne alebo z nezrelosti. Okrem toho nevieme, čo prinesie budúcnosť - to vie len Boh. Nevieme, čo sa stane zajtra (Jakubov 4:14), takže dávať sľub, že niečo urobíme alebo neurobíme, je nerozumné. Boh je ten, kto má všetko pod kontrolou, nie my, a on umožňuje „že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.“ (Rimanom 8:28). Keď to vieme, vidíme, že je zbytočné dávať sľuby a že to svedčí o nedostatku dôvery v Neho. Napokon Ježiš prikazuje, aby nám stačilo slovo bez toho, aby sme skladali sľuby. Keď povieme „áno“ alebo „nie“, presne to by sme mali myslieť. Pridávanie sľubov alebo prísah k našim slovám nás otvára vplyvu satana, ktorého túžbou je uväzniť nás a kompromitovať naše kresťanské svedectvo.

Ak sme nejaký sľub dali nerozumne a uvedomili sme si, že ho nemôžeme alebo nemáme dodržať, mali by sme ho vyznať Bohu s vedomím, že on je „verný a spravodlivý a odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti“. Porušený sľub, aj keď je vážny, nie je neodpustiteľnou záležitosťou, ak sa s ním obrátime na Pána v pravdivom vyznaní. Boh nás nebude držať pri nerozvážne zložených sľuboch, ale očakáva, že budeme poslúchať Ježiša a v budúcnosti sa zdržíme skladania sľubov.EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o dodržiavaní sľubov / prísah?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries