settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o kapitalizme?

Odpoveď


Slovník definuje kapitalizmus ako „ekonomický systém charakterizovaný súkromným alebo korporátnym vlastníctvom kapitálových statkov, investíciami, ktoré sú určované súkromným rozhodnutím, a cenami, výrobou a distribúciou statkov, ktoré sú určované hlavne konkurenciou na slobodnom trhu.” Hoci Biblia nespomína kapitalizmus menovite, hovorí veľa o ekonomických otázkach. Napríklad celé časti knihy Prísloví a mnohé z Ježišových podobenstiev sa zaoberajú ekonomickými záležitosťami. Preto sa učíme, aký by sme mali mať postoj k bohatstvu a ako by mal kresťan nakladať so svojimi financiami. Biblia nám tiež poskytuje opis našej ľudskej prirodzenosti, ktorý nám pomáha zhodnotiť možný úspech a zlyhanie ekonomického systému v spoločnosti.

Keďže ekonómia je oblasťou, v ktorej sa odohráva veľká časť nášho každodenného života, mali by sme ju hodnotiť z biblickej perspektívy. Keď použijeme Bibliu ako náš rámec, môžeme začať budovať model vlády a ekonomiky, ktoré oslobodzujú ľudský potenciál a obmedzujú ľudskú hriešnosť. V Genesis 1:28 Boh hovorí, že si máme podmaniť zem a mať nad ňou vládu. Jedným z aspektov je, že ľudia môžu vlastniť majetok, nad ktorým môžu vládnuť. Keďže máme dobrovoľné aj súkromné vlastnícke práva, môžeme predpokladať, že by sme mali mať slobodu vymieňať si tieto súkromné vlastnícke práva na voľnom trhu, kde je možné vymieňať tovary a služby.

V dôsledku pustošenia hriechu sa však mnohé časti sveta stali miestami úpadku a nedostatku. A hoci nám Boh dal nadvládu nad svojím stvorením, musíme byť dobrými správcami zdrojov, ktoré máme k dispozícii. Historicky systém slobodného podnikania poskytoval najväčšiu mieru slobody a najefektívnejšie ekonomické zisky zo všetkých ekonomických systémov, aké boli kedy vymyslené. Napriek tomu sa kresťania často pýtajú, či môžu podporovať kapitalizmus. Vlastný záujem je v podstate odmeňovaný v slobodnom kapitalistickom systéme. Ale aj evanjelium sa odvoláva na náš vlastný záujem, pretože je v našom vlastnom záujme prijať Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, aby bol náš večný osud zaistený.

Z kresťanskej perspektívy základ súkromného vlastníctva spočíva v tom, že sme stvorení na Boží obraz. Môžeme si vybrať majetok, ktorý môžeme vymeniť v trhovom systéme. Ale niekedy túžba po súkromnom vlastníctve vyrastie z našej hriešnosti. V súlade s tým naša hriešna povaha tiež produkuje lenivosť a zanedbávanie. Faktom je, že ekonomickú spravodlivosť možno najlepšie dosiahnuť, ak je každý človek zodpovedný za svoju vlastnú produktivitu.

Historicky mal kapitalizmus množstvo výhod. Uvoľnil ekonomický potenciál. Poskytol tiež základ pre veľkú mieru politickej a ekonomickej slobody. Keď vláda nekontroluje trhy, potom existuje ekonomická sloboda zapojiť sa do množstva podnikateľských aktivít. Kapitalizmus viedol aj k veľkej miere politickej slobody, pretože akonáhle obmedzíme úlohu vlády v ekonomike, obmedzíme rozsah vlády v iných oblastiach. Nie je náhodou, že väčšina krajín s najväčšou politickou slobodou má zvyčajne veľkú mieru ekonomickej slobody.

Kresťania však nemôžu a nemali by schvaľovať každý aspekt kapitalizmu. Napríklad mnohí zástancovia kapitalizmu zastávajú názor známy ako utilitarizmus, ktorý je v protiklade s predstavou biblických absolútnych hodnôt. Samozrejme, musíme túto filozofiu odmietnuť. Okrem toho existujú určité ekonomické a morálne problémy, ktoré treba riešiť. Hoci existujú určité platné ekonomické kritiky kapitalizmu, ako sú monopoly a vedľajší produkt znečistenia, tieto môžu byť kontrolované obmedzenou vládnou kontrolou. A keď je kapitalizmus múdro kontrolovaný, vytvára pre svojich ľudí značnú ekonomickú prosperitu a ekonomickú slobodu.

Jedným z hlavných morálnych argumentov proti kapitalizmu je chamtivosť, a preto si mnohí kresťania nie sú istí systémom slobodného podnikania. Kritici kapitalizmu tvrdia, že tento systém robí ľudí chamtivými. Potom sa však musíme opýtať, či kapitalizmus robí ľudí chamtivými, alebo už máme chamtivých ľudí, ktorí využívajú ekonomickú slobodu kapitalistického systému na dosiahnutie svojich cieľov? Vo svetle biblického opisu ľudskej prirodzenosti (Jeremiáš 17:9) sa zdá byť pravdepodobnejšie to druhé. Pretože ľudia sú hriešni a sebeckí, niektorí využijú kapitalistický systém na uspokojenie svojej chamtivosti. Ale to nie je ani tak kritika kapitalizmu, ako skôr uvedomenie si ľudského stavu. Cieľom kapitalizmu nie je meniť zlých ľudí, ale chrániť nás pred nimi. Kapitalizmus je systém, v ktorom zlí ľudia môžu napáchať najmenej škody a dobrí ľudia majú slobodu konať dobré skutky. Kapitalizmus funguje dobre s úplne morálnymi jednotlivcami. Adekvátne však funguje aj so sebeckými a chamtivými ľuďmi.

Je dôležité si uvedomiť, že existuje rozdiel medzi vlastným záujmom a sebectvom. Všetci ľudia majú vlastné záujmy, ktoré môžu fungovať spôsobmi, ktoré nie sú sebecké. V našom vlastnom záujme je napríklad zamestnať sa a zarobiť si na príjem, aby sme uživili rodinu. Môžeme to urobiť spôsobmi, ktoré nie sú sebecké. Naproti tomu iné ekonomické systémy ako socializmus ignorujú biblické definície ľudskej prirodzenosti. Vďaka tomu umožňujú centralizovať ekonomickú moc a koncentrovať moc do rúk niekoľkých chamtivcov. Tí, ktorí sa sťažujú na vplyv veľkých korporácií na naše životy, by mali zvážiť socialistickú alternatívu, kde niekoľko vládnych byrokratov kontroluje každý aspekt nášho života.

Aj keď je chamtivosť niekedy v kapitalistickom systéme evidentná, musíme pochopiť, že to nie je kvôli systému – je to preto, že chamtivosť je súčasťou hriešnej podstaty človeka. Riešenie nespočíva v zmene ekonomického systému, ale v zmene ľudského srdca prostredníctvom moci evanjelia Ježiša Krista.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o kapitalizme?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries