settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o bolesti?

Odpoveď


Slovo „bolesť“ alebo nejaká jeho forma sa v Písme vyskytuje viac ako 70-krát. Prvé použitie tohto slova vysvetľuje pôvod bolesti pri pôrode: „Žene povedal: ,Rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou.‘“ (1. Mojžisova 3:16). Kontext je tu taký, že Adam a Eva zhrešili a bolesť pri pôrode je jedným z dôsledkov hriechu. Kvôli hriechu bola prekliata celá zem a v dôsledku toho do nej vstúpila smrť (Rimanom 5:12). Možno teda usúdiť, že bolesť je jedným z mnohých dôsledkov prvotného hriechu.

Hoci to Biblia výslovne neuvádza, z medicínskeho hľadiska vieme, že bolesť je dar. Bez nej by sme nevedeli, kedy potrebujeme lekársku pomoc. V skutočnosti je absencia bolesti jedným z problémov spojených s malomocenstvom. Deti by sa nikdy nenaučili, že dotýkať sa horúceho sporáka je zlý nápad, ani by sme neboli upozornení na nebezpečný zdravotný stav bez bolesti s ním spojenej. Z duchovného hľadiska jednu z výhod bolesti vyjadril Jakub: „Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti.“ (Jakub 1:2-3). Podľa Jakuba, keď znášame bolestivé skúšky, môžeme mať radosť z toho, že Boh v nás pôsobí a vytvára vytrvalosť a charakter podobný Kristovi. To sa vzťahuje na duševnú, emocionálnu a duchovnú bolesť, ako aj na fyzickú bolesť.

Bolesť tiež poskytuje človeku príležitosť zakúsiť Božiu milosť. Uvažujte o tom, čo povedal Pavol: „Ale on mi povedal: ,Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti.‘ Preto sa budem radšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila.“ (2. Korinťanom 12:9). Pavol hovoril o „tŕni v tele“, ktorý ho trápil. Nevieme, čo to bolo, ale zdá sa, že to bolo pre Pavla bolestivé. Uvedomoval si, že mu bola daná Božia milosť, aby mohol vydržať. Boh dá svojim deťom milosť znášať bolesť.

Ale skutočne dobrá správa je, že Ježiš zomrel namiesto nás za naše hriechy: „Veď aj Kristus zomrel za hriechy raz navždy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu, keď bol na tele usmrtený, ale na duchu oživený“ (1. Petrova 3:18). Vďaka viere v Ježiša Krista Boh dáva veriacemu večný život a všetky požehnania, ktoré sú jeho súčasťou. Jedným z nich je: „Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo“ (Zjavenie 21:4). Bolesť, ktorú zažívame ako prirodzenú súčasť života v padlom, hriechom prekliatom svete, bude minulosťou pre tých, ktorí skrze vieru v Krista strávia večnosť v nebi s ním.

Ak to zhrnieme, hoci bolesť nie je príjemná, mali by sme za ňu ďakovať Bohu, pretože nás upozorňuje, že v našom tele nie je niečo v poriadku. Takisto nás núti zamyslieť sa nad hrozným dôsledkom hriechu a byť nesmierne vďační Bohu za to, že nám pripravil cestu k záchrane. Keď má človek bolesti, je to vynikajúci čas uvedomiť si, že Ježiš kvôli nám znášal neznesiteľnú emocionálnu a fyzickú bolesť. Neexistuje bolesť, ktorá by sa mohla priblížiť strašným udalostiam Ježišovho ukrižovania, a On túto bolesť znášal dobrovoľne, aby nás vykúpil a oslávil svojho Otca.EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o bolesti?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries