settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o nočných morách?

Odpoveď


Nočné mory sú definované ako sny, ktoré vyvolávajú silnú negatívnu emocionálnu odozvu, napríklad strach alebo hrôzu. Osoby trpiace nočnými morami sa zvyčajne prebúdzajú v stave extrémnej úzkosti, dokonca až do takej miery, že sa u nich prejavuje silná fyzická reakcia - zrýchlený pulz, potenie, nevoľnosť - a často nie sú istý čas schopné znovu zaspať. Príčiny nočných môr sú rôzne. Deti sú kvôli svojej aktívnej predstavivosti náchylné na nočné mory, niektoré sú také silné, že sa budia s krikom a plačom. Extrémne prípady sa označujú aj ako „nočné úľaky“. Príliš blízke jedenie niektorých potravín pred spaním môže vyvolať nočné mory, rovnako ako sledovanie strašidelných filmov. Ukladanie sa do postele v rozrušení zo životných okolností alebo po hádke či bitke môže tiež spôsobiť nočné mory, pretože mozog počas spánku pokračuje v činnosti.

Nočné mory môžu byť nepochybne veľmi nepríjemné, ale majú nočné mory nejaký duchovný význam? Sny a vízie sa spomínajú v Biblii a Boh niekedy používal stav snívania na komunikáciu so svojimi prorokmi a inými ľuďmi. Boh hovoril k Abimelechovi v 1. Mojžišovej knihe 20 a varoval ho, aby sa nedotýkal Abrahámovej manželky Sáry. Medzi ďalšie sny patrí Jákobov rebrík (1. Mojžišova 28), Jozefov sen o tom, že mu jeho bratia budú slúžiť, čo viedlo k jeho zajatiu v Egypte (1. Mojžišova 37), ako aj výklad faraónových snov (1. Mojžišova 40-41), ktorý viedol k tomu, že sa stal druhým najmocnejším mužom v Egypte. Pán alebo jeho anjel sa v Biblii zjavil aj ďalším ľuďom vrátane Šalamúna (1. kráľov 3), Nabuchodonozora (Daniel 2), Jozefa (Matúš 2) a Pilátovej manželky (Matúš 27). Žiadny z týchto snov, snáď s výnimkou sna Pilátovej manželky, však v skutočnosti nemožno nazvať nočnou morou. Zdá sa teda, že Boh zvyčajne nehovorí k ľuďom prostredníctvom nočných môr.

Niektorí ľudia si myslia, že počas nočných môr do ich mysle preniká satan alebo démoni, ale v Biblii nie je žiadna pasáž, ktorá by to priamo potvrdzovala. S možnou výnimkou sna, ktorý tvrdil Elifaz že mal, neexistujú v Biblii žiadne prípady, keď by démonické sily komunikovali s ľuďmi počas snov alebo nočných môr. S najväčšou pravdepodobnosťou nie sú nočné mory ničím iným ako spôsobom, akým sa mozog popasuje s našimi obavami a strachmi, keď pokračuje vo svojej činnosti počas spánkových cyklov. Ak kresťan zažíva nepretržité, časté nočné mory, ktoré pravidelne prerušujú spánok a spôsobujú emocionálne poruchy, možno je na mieste lekárska pomoc. Ale ako vo všetkom, aj v tomto prípade je modlitba našou najsilnejšou zbraňou proti akémukoľvek druhu emocionálneho alebo duchovného utrpenia. Pätnásť alebo dvadsať minút pred spánkom sa modlíme, čo je najúčinnejší spôsob, ako upokojiť myseľ a srdce a pripraviť sa na pokojný spánok. Ako vo všetkom, aj v tomto prípade Boh dáva múdrosť tým, ktorí ju od neho hľadajú (Jakubov 1:5), a tiež prisľúbil svoj pokoj všetkým, ktorí ho hľadajú. „Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“ (Filipanom 4:6-7).EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o nočných morách?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries