settings icon
share icon
Otázka

Čo je to arminianizmus a je biblický?

Odpoveď


Arminianizmus je systém viery, ktorý sa pokúša vysvetliť vzťah medzi Božou suverenitou a slobodnou vôľou ľudstva, najmä vo vzťahu ku spáse. Arminianizmus je pomenovaný po Jacobovi Arminiusovi (1560-1609), holandskom teológovi. Zatiaľ čo kalvinizmus zdôrazňuje Božiu zvrchovanosť, arminianizmus zdôrazňuje zodpovednosť človeka. Ak by sa arminianizmus rozdelil na päť bodov, podobne ako päť bodov kalvinizmu, bolo by to päť bodov:

(1)Čiastočná skazenosť – ľudstvo je skazené, no stále je schopné hľadať Boha. Sme padlí a poškvrnení hriechom, ale nie do takej miery, aby sme sa nemohli rozhodnúť prísť k Bohu a prijať spasenie s pomocou predbežnej milosti od Boha. Vďaka takejto milosti je ľudská vôľa slobodná a má moc podvoliť sa vplyvu Ducha. Poznámka: mnohí arminiáni odmietajú čiastočnú skazenosť a zastávajú názor veľmi blízky kalvínskej totálnej skazenosti.

(2) Podmienečné vyvolenie – Boh si „vyberá“ len tých, o ktorých vie, že sa rozhodnú veriť. Nikto nie je vopred určený ani pre nebo, ani pre peklo.

(3) Neobmedzené uzmierenie – Ježiš zomrel za každého, aj za tých, ktorí nie sú vyvolení a neuveria. Ježišova smrť bola pre celé ľudstvo a každý môže byť spasený vierou v Neho.

(4) Odolateľná milosť – Božej výzve byť spasený možno odolať a/alebo odmietnuť. Môžeme odolať Božiemu ťahu k spaseniu, ak sa tak rozhodneme.

(5) Podmienečné spasenie – kresťania môžu stratiť svoje spasenie, ak aktívne odmietajú vplyv Ducha Svätého vo svojom živote. Udržiavanie spasenia sa vyžaduje, aby si ho kresťan zachoval.

Poznámka: Mnohí Arminiáni popierajú „podmienečné spasenie“ a namiesto toho sa držia „večnej bezpečnosti“.

Jediný bod arminianizmu, o ktorom sa štvorbodoví kalvíni domnievajú, že je biblický, je bod č. 3 – Neobmedzené zmierenie. Prvý Ján 2:2 hovorí: „On je obeťou zmierenia za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta.“ Druhý Peter 2:1 nám hovorí, že Ježiš dokonca kúpil falošných prorokov, ktorí sú odsúdení na zánik: „Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí rozšíria skazonosné náuky. Keďže však zaprú aj samého Pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu.“ Ježišova spása je dostupná každému a každému, kto v Neho uverí. Ježiš nezomrel len za tých, ktorí budú spasení.

Štvorbodový kalvinizmus (oficiálne stanovisko Got Questions Ministries) považuje ostatné štyri body arminianizmu za nebiblické v rôznej miere. Rimanom 3:10–18 silne argumentuje za úplnú skazenosť. Podmienečné vyvolenie alebo vyvolenie založené na Božom predzvedaní ľudského konania podceňuje Božiu zvrchovanosť (Rimanom 8:28–30). Odolateľná milosť podceňuje Božiu moc a odhodlanie. Podmienečné spasenie robí spasenie skôr odmenou za prácu ako darom milosti (Efezanom 2:8–10). S oboma systémami sú problémy, ale kalvinizmus je oveľa viac biblicky založený ako arminianizmus. Obidva systémy však nedokážu primerane vysvetliť vzťah medzi Božou zvrchovanosťou a slobodnou vôľou ľudstva – kvôli skutočnosti, že pre obmedzenú ľudskú myseľ je nemožné rozlíšiť pojem, ktorému môže plne porozumieť iba Boh.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to arminianizmus a je biblický?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries